ТЕСТ

Портал працює в тестовому режимі. Надайте свої пропозиції, як зробити його ще кращим.

  • Пошук по сайту
  • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

ПРОГРАМА зайнятості населення м. Охтирка на 2010 – 2011 роки

Додаток до рішення

міської ради

від 25.03.2010 № 982 - МР

ПРОГРАМА

зайнятості населення

м. Охтирка

на 2010 – 2011 роки

Вступ

Міська програма зайнятості населення на 2010 – 2011 роки (далі Програма) розроблена з метою реалізації завдань, що визначені Указом Президента України від 11 липня 2005 року № 1073 «Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці в Україні».

Нормативно-правовою базою розробки Програми є Конституція України, Закони України «Про зайнятість населення», «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 30.07.2009 № 290 «Про розроблення та узгодження проектів територіальних (регіональних) програм зайнятості населення на 2010-2011 роки», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.08.2009 р. № 454 «Про розроблення та узгодження проектів обласної та місцевих програм зайнятості населення на 2010 – 2011 роки», рішення виконавчого комітету міської ради від 19.09.2009 р. № 187 «Про затвердження складу робочої групи з розробки проекту програми зайнятості населення на 2010 – 2011 роки».

Програма розроблена управлінням праці та соціального захисту населення Охтирської міської ради спільно з управліннями економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради, Охтирським міськрайонним центром зайнятості, відділом статистики в Охтирському районі, профспілками та роботодавцями міста.

1. Паспорт

програми зайнятості населення м. Охтирка на 2010-2011 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Охтирська міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Рішення виконавчого комітету міської ради від 19.09.2009 р. № 187 «Про затвердження складу робочої групи з розробки проекту програми зайнятості населення на 2010 – 2011 роки».

3.

Розробник Програми

Управління праці та соціального захисту населення Охтирської міської ради

4.

Співрозробники Програми

Управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради, Охтирський міськрайонний центр зайнятості, відділ статистики в Охтирському районі

5.

Відповідальні виконавці Програми

Управління праці та соціального захисту населення Охтирської міської ради, управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради, Охтирський міськрайонний центр зайнятості

6.

Учасники програми

Підприємства, установи, організації міста, міська організація роботодавців «Діалог» та профспілки

7.

Термін реалізації програми

2010 – 2011 роки

2. Визначення основних проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

За статистичними даними чисельність населення міста станом на 1 січня 2010 року складає 49,6 тис. осіб, з якого 30,6 тис. осіб, або 62 % - у працездатному віці. Соціально-економічним фактором, який безпосередньо впливає на рівень життя населення, є його зайнятість. Із працездатного населення міста в галузях економіки зайнято лише 39,5 %.

Обмеженість робочих місць, перевищення попиту робочої сили над пропозицією призводить до безробіття. На одне вільне робоче місце у 2009 році з числа незайнятих громадян претендували 9 осіб.

У місті існує проблема щодо працевлаштування осіб, які не можуть на рівних умовах конкурувати на ринку праці: молодь до 35 років, жінки, інваліди. Із загальної чисельності незайнятого населення, яке у 2009 році скористалось послугами державної служби зайнятості, понад 50 % становить молодь та понад 50 % - жінки. У 2009 році послугами служби зайнятості скористалось 20 інвалідів, з яких працевлаштовано 8, що менше в 1,4 рази в порівнянні з попереднім роком.

Поширеним явищем є робота в умовах вимушеної неповної зайнятості працівників переважно малого та середнього бізнесу, які становлять 8 % середньооблікової чисельності штатних працівників.

Однією із важливих складових економічного зростання є підготовка висококваліфікованих кадрів як безпосередньо на виробництві, так і у професійно – навчальних закладах. На сьогодні на підприємствах міста недостатній рівень фінансування заходів щодо професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації кадрів.

3. Мета програми

Основною метою Програми є забезпечення реалізації державної політики зайнятості населення на території міста Охтирка щодо розвитку трудового потенціалу, зростання добробуту та підвищення рівня зайнятості населення, створення нових робочих місць, соціального захисту безробітних на основі взаємодії міської влади, роботодавців та профспілок.

4. Основні завдання Програми

· Підвищити продуктивність використання робочої сили;

· посилити мотивацію до легальної продуктивної зайнятості;

· зберегти ефективно функціонуючі та створити нові робочі місця у галузях економіки;

· створити умови для самостійної зайнятості розвитку підприємницької ініціативи населення;

· сприяти професійній підготовці кадрів, підвищенню якості робочої сили;

· сприяти зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

5. Основні тенденції соціально - економічного розвитку міста і ринку праці

Основним цільовим завданням на 2010 - 2011 роки залишається досягнення зростання обсягів виробництва на основі фінансової стабільності, ефективного використання існуючого виробничого потенціалу, переоснащення і перепрофілювання виробництва, адаптації підприємств до ринкових умов, послідовного нарощування інвестиційних ресурсів, підвищення ефективності їх використання, покращення зовнішніх і внутрішніх фінансово-економічних факторів.

Враховуючи особливості нашого міста, наявний потенціал, визначено основні пріоритети. У промисловості – це орієнтація на задоволення потреб народного господарства, використання місцевих паливно-енергетичних ресурсів, наявної технологічної бази виробництва, збереження природного середовища і відтворення його ресурсів. Перш за все, це розвиток нафтогазовидобувної промисловості, машинобудування, електроенергетики, харчової промисловості.

У найближчі два роки значна увага приділятиметься залученню інвестицій через інформування підприємств про виставки товаровиробників як на місцевому, так і на міжрегіональному рівнях; поглиблення контактів та розвитку вигідної співпраці з інвестиційними компаніями; роботу з банками, кредитними спілками щодо видачі довгострокових кредитів. За прогнозними даними обсяг інвестицій в основний капітал у розрахунку на 1 особу у фактичних цінах у 2010 році складе 5430,0 грн. та у 2011 – 5640,0 грн.

У 2010 році обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування прогнозується на рівні 2009 року, а у 2011 році передбачається зростання обсягу інвестицій в основний капітал на 1,0 % в порівнянні з 2010 роком.

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу у 2010 році прогнозується в сумі 23,0 дол. США, у 2011 році - 23,1 дол. США.

Для підтримки та розвитку підприємництва в місті сесією міської ради у грудні 2008 року затверджена програма розвитку малого підприємництва м. Охтирка на 2009 - 2010 роки. На реалізацію заходів Програми у 2010 році заплановано використати 40,0 тис. грн.

Очікується, що у 2010 році приріст заробітної плати в цілому по місту становитиме 10,0 %, у 2011 році – 9 %, середньомісячна заробітна плата штатних працівників складе у 2010 році 2240,0 грн., у 2011 – 2450,0 грн.

Важливим кроком у розв’язанні економічних проблем має стати правове та законодавче забезпечення виробництва і збуту продукції відповідно до змін умов на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Необхідно вживати заходів спрямованих насамперед на підтримку галузей економіки, які визначають перспективу і реальність піднесення економіки в цілому. В першу чергу така підтримка необхідна паливній промисловості, як одній з головних ланок національної економіки, а також легкій, харчовій галузям промисловості.

Прогнозується, що у 2010-2011 роках на зареєстрованому ринку праці ситуація покращиться. З питань працевлаштування до Охтирського міськрайонного центру зайнятості звернеться у 2010 році - 1800 осіб, у 2011 році - 1750 осіб, з них: вивільнених в зв'язку зі змінами в організації виробництва у 2010 р. - 230 осіб, у 2011 - 130 осіб; звільнених з причин плинності кадрів по 210 осіб щороку; випускників навчальних закладів у 2010 році особа - 91 особа, у 2011 році - 84 особи; звільнених на підставі припинення трудового договору або за згодою сторін у 2010 р. - 840 осіб, у 2011р. - 825 осіб.

З метою регулювання ситуації на ринку праці у місті впроваджуватимуться активні заходи сприяння зайнятості населення відповідно до Законів України «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». У 2010 році в різні галузі економіки міста передбачається працевлаштувати 1030 осіб, у 2011 р. – 1060 осіб, з них за рахунок надання дотацій роботодавцям на працевлаштування безробітних по 45 осіб щорічно.

Для соціального захисту громадян, які неспроможні на рівних умовах конкурувати на ринку праці буде заброньовано у 2010 та 2011 роках по 40 робочих місць.

З метою підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці в 2010 -2011 роках близько 90 % незайнятого населення, які звернуться з питання працевлаштування, надаватимуться профорієнтаційні послуги, планується направити на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації по 120 осіб щороку, до виконання громадських робіт у 2010 та 2011 роках буде залучено по 110 осіб незайнятого населення.

Одним із головних аспектів Програми є створення нових робочих місць, відповідно до запланованих завдань у 2010 році передбачено створити 650, у 2011 році – 700 нових робочих місць.

5.1. Основні показники соціально-економічного розвитку міста

Найменування показника 2008 рік

(звітні дані)

2009 рік 2010 рік 2011 рік
перше півріччя у цілому за рік перше півріччя (звітні дані) у цілому за рік (очікувані дані) (прогнозні дані) (прогнозні дані)

1.Валовий регіональний продукт, млн. грн.

х

х

х

х

х

х

2. Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту, у % до попереднього періоду

х

х

х

х

х

х

3. Індекси промислової продукції, у % до попереднього періоду

101,9

99,7

*

*

*

*

4. Темп зростання (зниження) валової продукції сільського господарства, у % до попереднього періоду

х

х

х

х

х

х

5. Інвестиції в основний капітал на одну особу, грн.

1844,3

5259,7

1570,5

4930,0

5430,0

5640,0

6. Індекси інвестицій в основний капітал, у % до попереднього періоду

68,5

88,1

73,0

89,0

100,0

101,0

7. Прямі іноземні інвестиції на одну особу, дол. США

23,1

22,9

23,0

23,0

23,0

23,1

8. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

х

39

х

35

36

38

9. Чисельність наявного населення (у середньому за період), тис. осіб

х

49,791

х

49,566 **

49,7

49,8

10. Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн.

х

х

х

х

х

х

* Індекс промислової продукції, починаючи з січня 2009 року, розраховується відповідно до міжнародних стандартів у цій сфері за Методикою, затвердженою наказом Держкомстату від 02.08.2005 №224. Згідно з вищезазначеною методологією індекс промислової продукції по містах та районах не розраховується.

** Звітні дані за 2009 рік.

5.2. Показники професійної підготовки та використання робочої сили

Найменування показника 2008 рік (звітні дані) 2009 рік 2010 рік 2011 рік
перше півріччя у цілому за рік перше півріччя (звітні дані) у цілому за рік (очікувані дані) (прогнозні дані) (прогнозні дані)

1. Кількість навчальних закладів, одиниць – усього

х

1

х

1**

1

1

у тому числі:

- вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації

х

х

х

х

х

х

- вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації

х

х

х

х

х

х

- професійно-технічних навчальних закладів

х

1

х

1**

1

1

2. Кількість випускників навчальних закладів, осіб - усього

х

*

х

*

*

*

у тому числі:

- випускників вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації

х

х

х

х

х

х

- випускників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації

х

х

х

х

х

х

- випускників професійно-технічних навчальних закладів

х

107

х

204**

199

*

3. Середньооблікова кількість штатних працівників ( без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб - підприємців), тис.осіб

12,725

12,693

12,251

12,093**

12,280

12,400

4.Середньомісячна заробітна плата штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб-підприємців), грн.

- усього

1908,0

1964,0

2020,0

2036,0**

2240,0

2450,0

у тому числі за видами економічної діяльності:

- сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

518,0

514,0

х

х

х

х

- промисловість

2181,3

2287,0

2379,0

2381,0**

2640,0

2900,0

5. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців, осіб

-

25

28

125**

15

-

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

-

0,2

0,2

1,0

0,1

-

6 .Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня ), тис. осіб

0,638

1,126

1,171

0,781**

0,800

0,560

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

5,0

8,9

9,6

6,5

6,5

4,5

7. Кількість працівників, які підвищили свою кваліфікацію, тис. осіб

х

1,412

х

1,35

1,35

1,4

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

х

10,9

х

11,0

11,0

11,3

8. Кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та перепідготовку, тис. осіб

х

0,662

х

0,55

0,6

0,65

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

х

5,1

х

4,5

4,9

5,2

9. Кількість найманих працівників на малих підприємствах, тис. осіб

х

1,085

х

1,0

1,008

1,060

10.Середньомісячна заробітна плата найманого працівника малих підприємств, грн.

х

856,38

х

900,0

950,0

1000,0

Органами державної статистики в розрізі міст і районів не розробляється

** Звітні дані за 2009 рік

5.3. Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць

Найменування показника 2008 рік (звітні дані) 2009 рік

(звітні дані)

2010 рік 2011 рік
перше півріч. у цілому за рік перше півріч. у цілому за рік (прогноз ні дані) (прогнозні дані)
Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць у цілому по місту

1. Створення робочих місць, осіб – усього

586

1106

289

614

650

700

з них :

- юридичними особами (на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно –правових форм господарювання):

осіб

у % до загальної кількості створених робочих місць

144

24,6

285

25,8

4

1,4

51

8,3

65

10,0

100

14,3

- фізичними особами - підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників): осіб

у % до загальної кількості створених робочих місць

442

75,4

821

74,2

285

98,6

563

86,6

585

90,0

600

85,7

2.Створення робочих місць за видами економічної діяльності, осіб*:

           

сільське господарство, мисливство та лісове господарство

12

16

0

0

0

0

рибальство, рибництво

2

2

0

0

0

0

добувна промисловість

28

32

0

0

5

10

переробна промисловість

95

202

8

46

45

55

виробництво і розподілення електроенергії, газу та води

2

3

0

0

1

1

будівництво

10

17

4

15

10

15

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

271

510

210

392

460

487

діяльність готелів та ресторанів

28

49

5

8

12

15

діяльність транспорту та зв’язку

56

124

50

86

60

55

фінансова діяльність

0

3

0

0

0

0

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

11

20

5

14

5

5

державне управління

1

1

0

0

1

1

освіта

0

0

0

0

0

0

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

4

6

1

18

1

1

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

66

121

6

36

50

55

* Види економічної діяльності наводяться відповідно до Методики моніторингу створення робочих місць, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. № 512

5.4. Показники руху робочої сили через державну службу зайнятості

(осіб)

Найменування показника 2008 рік (звітні дані) 2009 рік

(звітні дані)

2010 рік 2011 рік
перше півріччя у цілому за рік перше півріччя у цілому за рік (прогнозні дані) (прогнозні дані)

1. Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості на початок періоду

589

589

783

783

583

71 5

2.Чисельність незайнятих громадян, які звернулися до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні протягом періоду - усього:

988

2136

822

1576

1800

1750

у тому числі:

- осіб, звільнених у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці

15

32

74

108

230

130

- осіб, звільнених з причин плинності кадрів

168

339

136

236

210

210

- випускників вищих навчальних закладів

25

69

14

64

50

50

- випускників професійно-технічних навчальних закладів

6

21

11

32

31

25

- випускників загальноосвітніх навчальних закладів

9

18

5

8

10

9

- осіб, звільнених зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби

10

13

3

7

6

5

- осіб, звільнених на підставі припинення трудового договору або за угодою сторін

446

1023

344

718

840

825

- інших категорій незайнятого населення

309

621

23 5

403

423

496

3.Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості; - із них мали статус безробітної особи протягом періоду

1577

940

2725

1599

1605

1327

2359

1846

2383

1910

2465

1980

4.Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості на кінець періоду – усього

496

783

743

583

715

7 35

з них мали статус безробітної особи

480

780

724

581

710

725

5.5. Показники надання соціальних послуг державною службою зайнятості

(осіб)

Найменування показника 2008 рік (звітні дані) 2009 рік

(звітні дані)

2010 рік 2011 рік
перше півріччя у цілому за рік перше півріччя у цілому за рік (прогнозні дані) (прогнозні дані)
Надання соціальних послуг незайнятому населенню

1.Чисельність незайнятих громадян, працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості - усього

( 1.1 + 1.2 + 1.3 )

823

1444

334

690

1030

1060

у тому числі:

1.1) на вільних та створених робочих місцях - усього

780

1375

334

682

985

995

з них:

- на заброньованих робочих місцях

55

93

19

55

40

40

- на сезонних роботах

-

-

-

-

-

-

- на загальнодержавних оплачуваних громадський роботах

х

х

х

-

30

-

1.2) шляхом надання дотації роботодавцям

19

37

-

8

45

45

1.3) шляхом надання одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для здійснення безробітними підприємницької діяльності

24

32

-

-

-

-

2. Чисельність незайнятих громадян, які проходили професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

138

228

56

9 6

120

120

3. Чисельність громадян, яким надано профорієнтаційні послуги

810

1459

1247

1736

2150

2 2 00

4.Чисельність незайнятих громадян, залучених до участі в оплачуваних громадських роботах

117

273

45

95

1 1 0

110

Надання соціальних послуг зайнятому населенню з метою

запобігання настанню безробіття

5. Чисельність працівників, охоплених заходами щодо профілактики настання страхових випадків – усього

х

х

-

-

50

40

у тому числі:

5.1 Чисельність працівників, яких з метою запобігання вивільненню тимчасово переведено на іншу роботу (до 6 місяців протягом року), із збереженням за ними основного місця роботи

х

х

-

-

25

20

5.2 Чисельність працівників, яких з метою недопущення вивільнення направлено для проходження професійної перепідготовки або підвищення кваліфікації, із збереженням за ними місця роботи

х

х

-

-

25

20

5.6. Показники сприяння зайнятості інвалідів

(осіб)

Найменування показника

2008 рік

(звітні дані)

2009 рік (звітні дані)

2010 рік (прогнозні дані)

2011 рік (прогнозні дані)

1.Чисельність працюючих інвалідів*

       

2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

       

3.Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості

11

8

8

8

4.Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання:

- за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

       

- за направленням державної служби зайнятості – усього

4

2

-

-

з них за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

       

Визначається на основі звітних даних за формою №10-ПІ (річна), затвердженою наказом Мінпраці від 10 лютого 2007 р. №42 за погодженням з Держкомстатом та Держком-підприємництвом (зареєстрований у Мін’юсті 13 лютого 2007 року за №117/13384).

6. Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення, мінімізації впливу фінансово-економічної кризи на стан ринку праці на 2010-2011 роки

Найменування заходу

Виконавці

Термін виконання

1

2

3

Сприяння забезпеченню економіки міста кваліфікованими кадрами

1. Сприяти укомплектуванню підприємств, установ та організацій міста кваліфікованими кадрами із числа безробітних, які зареєстровані в службі зайнятості, шляхом їх професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації за направленням центру зайнятості в межах кошторису Фонду загальнообов‘язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття затвердженого на відповідний рік.

Охтирський міськрайонний центр зайнятості, підприємства, установи та організації міста

Протягом

2010-2011 років

2. Сприяти співпраці роботодавців з Охтирським професійним ліцеєм щодо якісної підготовки кадрів враховуючи потреби виробництва, сфери послуг та працевлаштування випускників.

Охтирський міськрайонний центр зайнятості, роботодавці, Охтирський професійний ліцей

Протягом

2010-2011 років

Розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення

1. Сприяти збереженню існуючих і створенню нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці на підприємствах міста.

підприємства, установи та організації міста, управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради, Охтирський міськрайонний центр зайнятості, управління праці та соціального захисту населення міської ради

Протягом

2010-2011 років

2. Підтримувати розвиток малого і середнього підприємництва, організовувати проведення навчання основам підприємницької діяльності безробітних.

управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради, Охтирський міськрайонний центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

3. Здійснювати моніторинг ринку праці та виконання програми зайнятості населення м. Охтирка на 2010-2011 роки.

управління праці та соціального захисту населення міської ради, Охтирський міськрайонний центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

Використання робочої сили, регулювання соціально - трудових відносин

1 . Здійснювати експертизи колективних договорів, моніторинг їх укладення і виконання на підприємствах, установах та організаціях міста. Сприяти збільшенню кількості підприємств та чисельності працівників, охоплених колективно-договірним регулюванням з метою забезпечення продуктивної зайнятості.

управління праці та соціального захисту населення міської ради

Протягом

2010-2011 років

2. Передбачати у колективних договорах підприємств, установ та організацій міста зобов’язання щодо дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, фінансування витрат на заходи з охорони праці, надання соціальних пільг і гарантій, забезпечення зайнятості працівників та створення нових робочих місць.

роботодавці міста, профспілки, управління праці та соціального захисту населення міської ради

Протягом

2010-2011 років

3. Забезпечити в межах повноважень ефективну діяльність робочої групи з легалізації зайнятості, до порушників вживати заходи впливу відповідно до чинного законодавства.

управління праці та соціального захисту населення міської ради,

робоча група

Протягом

2010-2011 років

4. З метою сприяння ефективному використанню робочої сили забезпечити проведення з населенням відповідної консультативної та роз’яснювальної роботи для посилення мотивації до легальної праці.

управління праці та соціального захисту населення міської ради, профспілки міста

Протягом

2010-2011 років

Підвищення професійної якості працівників

1. Надавати підприємствам, незалежно від форм власності та підпорядкування, консультативно - методичну допомогу з питань професійного навчання кадрів на виробництві, підвищення якості робочої сили, забезпечення розвитку та збереження кадрового потенціалу.

управління праці та соціального захисту населення міської ради, Охтирський міськрайонний центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

2. Визначати потребу в підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів. Передбачати фінансування заходів щодо професійного навчання кадрів на виробництві.

підприємства, установи та організації міста

Протягом

2010-2011 років

Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

1. Сприяти працевлаштуванню громадян, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці шляхом бронювання робочих місць на підприємствах, установах та організаціях міста та надання дотації роботодавцям для працевлаштування безробітних вищезазначеної категорії в межах кошторису Фонду загальнообов‘язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття затвердженого на відповідний рік.

Охтирський міськрайонний центр зайнятості, підприємства, установи та організації міста

Протягом

2010-2011 років

2. Сприяти залученню незайнятих громадян, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці до тимчасових оплачуваних громадських робіт, в тому числі за рахунок коштів Фонду в межах кошторису Фонду загальнообов‘язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття затвердженого на відповідний рік.

Охтирський міськрайонний центр зайнятості,

підприємства, установи та організації міста

Протягом

2010-2011 років

3. Забезпечити в межах повноважень всебічне сприяння працевлаштуванню осіб з обмеженими фізичними можливостями.

управління праці та соціального захисту населення міської ради, Охтирський міськрайонний центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

4. Активізувати роботу зі створення спеціальних робочих місць для інвалідів через отримання дотації за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.

Охтирський міськрайонний центр зайнятості,

роботодавці міста

Протягом

2010-2011 років

Надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним та

профілактика настання безробіття

1. Сприяти працевлаштуванню незайнятого населення шляхом інформування про вільні робочі місця та шляхом індивідуального підбору підходящої роботи.

Охтирський міськрайонний центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

2. Охопити профорієнтаційними заходами не менше 90 % безробітних громадян, зареєстрованих в центрі зайнятості (семінари з безробітними – з техніки пошуку роботи, з орієнтації молоді на пріоритетні на ринку праці професії, з орієнтації на підприємницьку діяльність, з комп’ютерної грамотності та ін.).

Охтирський міськрайонний центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

3. Проводити професійне навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних на замовлення роботодавців ( в межах кошторису Фонду загальнообов‘язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття затвердженого на відповідний рік).

Охтирський міськрайонний центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

4. Надавати інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням незайнятого населення.

Охтирський міськрайонний центр зайнятості

Протягом

2010-2011 років

5. Сприяти організації оплачуваних громадських робіт та участі в них зареєстрованих безробітних.

Охтирський міськрайонний центр зайнятості, підприємства, установи та організації міста

Протягом

2010-2011 років

6. Організовувати та проводити ярмарки вакансій для інвалідів, міні-ярмарки вакансій та співбесіди роботодавців з шукачами роботи.

Охтирський міськрайонний центр зайнятості, підприємства, установи та організації міста

Протягом

2010-2011 років

7. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед роботодавців міста з питання профілактики настання безробіття.

Охтирський міськрайонний центр зайнятості, підприємства, установи та організації міста

Протягом

2010-2011 років

8. При виникненні ризику вивільнення працівників з підприємств міста проводити заходи, спрямовані на запобігання настанню безробіття, у межах коштів, передбачених бюджетом Фонду загальнообов‘язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття :

· фінансування витрат роботодавця на оплату праці працівників, яких з метою запобігання вивільненню тимчасово переведено за їх згодою на іншу роботу (до 6 місяців протягом року) за умови збереження за ними основного робочого місця;

· фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв’язку з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва, за умови збереження за працівниками місяця роботи.

Охтирський міськрайонний центр зайнятості, підприємства, установи та організації міста

Протягом

2010-2011 років

7. Моніторинг і контроль за ходом виконання Програми

Результати реалізації програми зайнятості населення м. Охтирка на 2010- 2011 роки визначаються шляхом проведення моніторингу ринку праці та створення нових робочих місць.

Для проведення моніторингу застосовуються основні показники соціального і економічного розвитку міста, завдання зі створення нових робочих місць.

Основними завданнями моніторингу реалізації Програми є збір, узагальнення, періодичний аналіз відповідних показників та визначення ефективності реалізації Програми.

Моніторинг проводиться на підставі даних Охтирського міськрайонного центру зайнятості, управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради, державного реєстратора відділу реєстраційно – дозвільних процедур Охтирської міської ради, відділу статистики в Охтирському районі.

Здійснення організаційно – практичних заходів щодо виконання показників і завдань Програми покладено на управління праці та соціального захисту населення Охтирської міської ради, Охтирський міськрайонний центр зайнятості, управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради.

Управління праці та соціального захисту населення Охтирської міської ради за підсумками року до 1 квітня готує на розгляд міської ради узагальнену інформацію про хід виконання Програми. Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням покладається на управління праці та соціального захисту населення Охтирської міської ради.

Секретар міської ради В.І.Попович