ТЕСТ

Портал працює в тестовому режимі. Надайте свої пропозиції, як зробити його ще кращим.

  • Пошук по сайту
  • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

Про хід виконання міської програми зайнятості населення за 2008 рік

Міською програмою зайнятості населення на 2008-2009 роки, затвердженою рішенням сімнадцятої сесії п’ятого скликання від 11.12.2007р. № 413-МР, визначені основні показники соціально-економічного розвитку міста, ринку праці, у т.ч. розширення сфери застосування праці шляхом створення нових робочих місць.

За підсумками 2008 року промисловими підприємствами міста допущено спад виробництва, за цей період темп зростання обсягів промислової продукції до відповідного періоду попереднього року склав 99,7 % при плановому 102,0 % (у 2007 році – 101,9 % проти планового 101,6%)

На спад виробництва по місту вплинуло значне зниження обсягів виробництва в нафтогазовидобувній промисловості (98,3%), питома вага якого в загальному обсязі виробництва по місту складає 93,5%.

Серед підприємств міста спад промислового виробництва допустили НГВУ «Охтирканафтогаз» ВАТ «Укрнафта» (97,8 %), ВАТ «Охтирський хлібокомбінат» (89,4%), Охтирська філія ТОВ СП «Правекс-Брок» (98,1 %), ТОВ «Классік» (56,9 %). Позитивну динаміку приросту обсягів виробництва забезпечили ВАТ «Охтирський пивоварний завод» (125,8 %), філія «Охтирський сиркомбінат» ПП «Рось» ( 119,9 %), ВАТ «Охтирська швейна фабрика» (117,0 %).

Управлінням економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради з метою оздоровлення економіки міста проводиться організаційна робота по активізації промислово-інвестиційної політики, пошуку надійних і стабільних джерел інвестицій, створення сприятливого інвестиційного клімату.

Найвагоміший внесок в загальний обсяг інвестицій освоєно в промисловості, основним джерелом інвестицій залишаються власні кошти підприємств і організацій.

З метою покращення виробничих показників на підприємстві ВАТ «Охтирський пивоварний завод» у 2008 році впроваджувались заходи щодо оновлення основних фондів і технологічних процесів (впровадження енергозберігаючих та екологічно чистих технологій, перехід на застосування нових фреонових установок для охолодження пива; здійснення заміни старого автомату видуву ПЕТ-пляшок на новий; придбання холодильної установки).

У 2008 році промисловими підприємствами міста ВАТ «Нафтопроммаш» та філією «Охтирський сиркомбінат» ПП «Рось» впроваджено нові технологічні процеси, що забезпечило підвищення якості продукції, продуктивності праці та зниження трудомісткості.

Для сприяння налагодженню ділових контактів між суб’єктами господарювання і потенційними інвесторами підприємства міста у 2008 році взяли участь у вітчизняних виставках: у квітні 2008 року ВАТ «Охтирський пивоварний завод» взяв участь у виставці-ярмарку «Агро Сумщина – 2008» (м. Суми); у червні ВАТ «Охтирський пивоварний завод» та ВАТ «Охтирсільмаш» – у ХХ Міжнародній агропромисловій виставці-ярмарку «Агро – 2008» (м. Київ).

З метою залучення інвестицій в економіку міста в 2008 році розроблено та направлено до участі в конкурсі програм розвитку місцевого самоврядування 8 проектів.

У вересні минулого року місто брало активну участь в IV Міжнародному економічному форумі «Інвестиції. Партнерство. Розвиток», в рамках якого проводилась V універсальна виставка «Слобожанський міст – 2008». За підсумками місто отримало «Почесну відзнаку» голови облдержадміністрації.

У грудні 2008 року рішенням міської ради від 25.12.2008р. № 647-МР затверджена «Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в місті Охтирка на 2009-2011 роки».

З метою підтримки та розвитку підприємництва в місті діяла програма розвитку малого підприємництва на 2007-2008 роки, на реалізацію якої з міського бюджету у 2008 році профінансовано 28,3 тис. грн.

Станом на 01.01.2009р. у місті зареєстровано 4307 суб’єктів малого підприємництва, в т.ч. 335 юридичних осіб, 3972 фізичних. За 2008 рік зареєструвалось 437 суб’єктів підприємницької діяльності, у т.ч. 21 юридична особа і 416 фізичних.

За 2008 рік від господарської діяльності суб’єктів малого підприємництва до бюджету міста надійшло 4506,7 тис. грн., що на 26,2 % більше за 2007 рік. Їх питома вага в загальній сумі власних і закріплених доходів становить 10,7 %.

У місті спостерігається тенденція перспективного розвитку інфраструктури, підтримки та розвитку підприємництва. Станом на 01.01.2009р. в місті функціонують двадцять філій та відділень комерційних банків, товарна біржа, три філії страхових компаній, три кредитні спілки, чотири громадські організації підприємців, інформаційно-консультативний центр.

У 2008 році в місті збережено позитивну тенденцію зростання доходів населення.

Міською програмою зайнятості населення у 2008 році передбачалось зростання середньомісячної заробітної плати до 2000,0 грн., фактично вона зросла у порівнянні з попереднім роком на 19,2 % і склала 1964,0 грн. За розміром середньомісячна заробітна плата працівників перевищила прожитковий мінімум для працездатної особи у 3 рази та мінімальну заробітну плату – у 3,2 рази.

Номінальна середньомісячна заробітна плата працівників по місту є найвищою серед міст і районів області та перевищує на 33 % цей показник по області ( середня заробітна плата по області за 2008 рік становить 1472,0 грн.).

Найвищі розміри заробітної плати спостерігаються у працівників, які зайняті у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг; управління у сферах фінансової та податкової діяльності; надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері обов’язкового соціального страхування; державному управлінні; Добувній, переробній промисловості та виробництві і розподіленні електроенергії, газу та води. Частка працюючих у цих галузях становить 65,8 % загальної чисельності штатних працівників по місту.

Однією з нагальних проблем у місті залишається несвоєчасна виплата заробітної плати. Управлінням праці та соціального захисту населення Охтирської міської ради проводиться наполеглива робота по ліквідації заборгованості із заробітної плати на підприємствах-боржниках міста, від якої є певний результат.

На 1 січня 2009 року заборгованість із заробітної плати мають два економічно – активні підприємства – боржники міста (ВАТ «Нафтопроммаш», ВАТ «Охтирсільмаш»), тоді як на 1 січня 2008 року їх було чотири. У 2008 році ліквідовано у повному обсязі заборгованість із заробітної плати на ПП«Тристан», ТОВ «Водоторгприлад». Також, погашені борги із заробітної плати на економічно – активних підприємствах ТОВ ІТЦ «Нові технології», ДП «Водоочистка» ТОВ «Водоторгприлад», ФК «Нафтовик» ВАТ «Укрнафта», які впродовж року неодноразово виникали.

Сума боргу із заробітної плати на підприємствах - боржниках міста станом на 01.01.2009 р. склала 2026,4 тис.грн., у т.ч. на економічно - активних – 1998,2 тис.грн. Заборгованість в бюджетній сфері відсутня.

У 2008 році питання про стан погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах – боржниках міста розглядалось на засіданнях постійних депутатських комісій, сесії міської ради, засіданні виконавчого комітету міської ради, на засіданнях міської комісії з питань своєчасної виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї (проведено 14 засідань) за участю представників прокуратури, профспілок.

Для вжиття заходів впливу до керівників підприємств – боржників управлінням направлено 11 листів до різних правоохоронних та контролюючих органів, профспілок різних рівнів.

З метою захисту прав працівників на своєчасне отримання зароблених коштів управління праці та соціального захисту населення зверталось до голови Федерації профспілок України, народного депутата Хари В.Г. стосовно вирішення проблеми заборгованості із заробітної плати на підприємстві ВАТ«Нафтопроммаш». Отримано відповідь, до якої прикладено інформації про проведену роботу Держнаглядпраці та прокуратури Сумської області за дорученням Генеральної прокуратури України.

Значна увага з боку міської влади приділяється питанню зайнятості населення, створенню нових робочих місць, легалізації тіньової зайнятості.

Відповідно до затвердженої програми зайнятості передбачалось, що у 2008 році на фіксований ринок праці вийдуть 1957 осіб, фактично до Охтирського міськрайонного центру зайнятості з питань працевлаштування звернул о сь 2136 осіб. Серед незайнятого населення жінки становлять 1087осіб (50,9 %), молодь до 35 років – 1182 осіб (55,3%).

Впродовж 2008 року на фіксованому ринку праці перебувало 2725 осіб, що на 249 осіб більше за попередній рік. Працевлаштовано 1444 особи, рівень працевлаштування становить 53 %.

Середньомісячна потреба впродовж 2008 року становила 179 вакансій, на одне робоче місце претендувало 3 особи.

У 2008 році Охтирським міськрайонним центром зайнятості найбільша увага приділялась заходам активної політики зайнятості, безпосередньо спрямованої на те, щоб працевлаштувати безробітних у максимально короткі терміни, підвищити їхню кваліфікацію і перенавчити професій і спеціальностей, які мають попит на ринку праці, організовувати громадські роботи.

За даними Охтирського міськрайонного центру зайнятості для працевлаштування громадян, які не можуть на рівних конкурувати на ринку праці, програмою зайнятості населення на 2008 рік заброньовано 90 робочих місць, працевлаштовано 164 квотники, з них 90 – на заброньовані робочі місця, рівень використання броні становить 100 %.

За направленням управління праці та соціального захисту населення Охтирської міської ради через Охтирський міськрайонний центр зайнятості у 2008 році працевлаштовано 11 осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Однією із складових активної політики зайнятості є профорієнтаційна робота, мета якої – забезпечити ефективне використання трудового потенціалу. У 2008 році проведено 308 семінарів для незайнятого населення з різної тематики, а саме: 202 інформаційних семінари, 42 семінари з техніки пошуку роботи, 34 семінари з організації підприємницької діяльності, 30 семінарів з орієнтації молоді на перспективні на ринку праці професії. Вподовж 2008 року профорієнтаційних послуг надано 3697 особам, з них 2238 осіб становить зайняте населення (особи, що навчаються), 1459 осіб – незайняте населення.

Зростає зацікавленість незайнятого населення в набутті професії, яка дає змогу займатися індивідуальною трудовою діяльністю. За даними Охтирського міськрайонного центру зайнятості у 2008 році професійну підготовку, перепідготовку за різними професіями проходили 230 осіб, закінчили навчання 179 осіб, з яких працевлаштовано 151 особу. На курсах цільового призначення по складанню бізнес-планів навчалось 32 особи.

Для забезпечення тимчасової зайнятості населення у 2008 році в оплачуваних громадських роботах взяли участь 250 осіб, або 100 % від запланованого на рік.

Всього активними заходами у минулому році охоплено 1074 особи, або 71 % від тих, що перебували на фіксованому ринку праці.

Станом на 01.01.2009р. на обліку у Охтирському міськрайонному центрі зайнятості перебуває 783 незайнятих громадян, з них 780 – мають статус безробітного. Отримують допомогу по безробіттю 551 особа, середній розмір допомоги становить 633 грн.

Міською програмою зайнятості населення на 2008 – 2009 роки передбачалось у 2008 році у всіх галузях економіки створити 1250 нових робочих місць. Згідно моніторингу створено 1106 нових робочих місць, у т.ч. в галузях економіки міста – 285, в малому бізнесі – 821, з них: шляхом укладення трудових договорів фізичних осіб-підприємців з найманими працівниками – 405, зареєстровано 416 фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності.

Річне завдання виконано на 88,5 %, недовиконання становить 11,5 % або 144 робочих місця. Необхідно зазначити, що у попередні три роки завдання по створенню нових робочих місць виконувалось стовідсотково.

Однією з причин невиконання завдання у 2008 році є зменшення кількості робочих місць для працівників у юридичних осіб, а саме на 74 р.м. проти 2007 року. Також, на 36 % знизився рівень зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності-юридичних осіб, для порівняння за 2007 рік зареєстровано 33 юридичні особи, за 2008 – 21.

Поряд з цим у м. Охтирка функціонує значна кількість суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних та фізичних осіб), які мають державну реєстрацію в інших регіонах, використовують найману працю жителів міста, але їх робочі місця обліковуються як новостворені за місцем реєстрації роботодавця. У листопаді та повторно у грудні 2008 року управлінням праці та соціального захисту населення міської ради направлялись звернення до Міністерства праці та соціальної політики України з проханням розглянути питання щодо можливості зарахування робочих місць до новостворених за місцем здійснення діяльності юридичних та фізичних осіб і вирішити це у законодавчому полі. Відповіді не отримано, тому у лютому 2009 року управління знову звернулось з даного питання.

За видами економічної діяльності найбільше робочих місць створено у галузі торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку - 510, переробній промисловості – 202, діяльність транспорту та зв’язку – 124, надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту – 121р.м.

На підприємствах міста найбільше робочих місць створено: ТОВ «Классік» - 47 р.м., філія «Охтирський сиркомбінат» ПП «Рось» - 42 р.м., ТОВ «Охтирський хліб» - 38 р.м., НГВУ «Охтирканафтогаз» ВАТ «Укрнафта» - 32р.м., ПП «Охтирка Колос» - 15 р.м. та ін.

З метою забезпечення виконання завдання по створенню нових робочих місць, легалізації тіньової зайнятості та заробітної плати у місті продовжує працювати робоча група з контролю за дотриманням роботодавцями мінімальних держаних гарантій в оплаті праці та виявлення можливості створення нових робочих місць .

У 2008 році робочою групою обстежено 237 суб'єктів підприємницької діяльності (для порівняння м.Ромни – 232, м. Глухів – 235), у 42 з яких виявлено можливість створення 65 нових робочих місць.

За поданням управління праці та соціального захисту населення міської ради державним інспектором праці територіальної державної інспекції праці у Сумській області здійснювались перевірки суб’єктів підприємницької діяльності (СПД) з питань дотримання законодавства про працю, у 2008 році 7 СПД притягнуто до адміністративної відповідальності, накладено штрафи (для порівняння м. Ромни – притягнуто до відповідальності 3 СПД, м. Глухів – жодного).

За результатами проведеної роботи та вжитих заходів легалізовано 56 робочих місць, що становить 86,0 % виявлених.

Із загальної кількості обстежених робочою групою суб’єктів підприємницької діяльності кількість порушників у 2008 році склала 17,7%, тоді як 2007 році їх було 20 % від обстежених, у 2006 році – 38,6 %.

Питання про стан ринку праці та створення нових робочих місць у 2008 році розглядались у лютому на засіданнях постійних депутатських комісій та міської ради; у березні – виконавчого комітету міської ради; щомісячно – на засіданнях координаційної з питань дотримання роботодавцями мінімальних державних гарантій в оплаті праці та створення нових робочих місць (проведено 12 засідань).

З метою поширення інформованості населення щодо вимог чинного законодавства з питань праці, зайнятості населення, соціально – трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками управлінням праці та соціального захисту населення Охтирської міської ради проводиться активна роз’яснювальна робота. Продовжується розповсюдження листівки - пам’ятки для роботодавців та найманих працівників про переваги офіційного оформлення трудових відносин. У 2008 році в міській пресі надруковані статті «Особливості трудового та цивільно – правового договору», «Трудові відносини чи самозайнятість – визнач переваги і зроби для себе правильний вибір», «Порушників меншає, але проблема не вирішується» та інші, 12 інформацій розміщено на офіційному сайті міської ради, 2 - озвучено по проводовому радіо. В обласній газеті «Город А» у рубриці «Легальна праця та нові робочі місця» у 2008 році надруковано 7 статей.

Інформація про хід виконання програми зайнятості населення за 2008 рік винесено на розгляд міської ради 26 лютого 2009 року.