ТЕСТ

Портал працює в тестовому режимі. Надайте свої пропозиції, як зробити його ще кращим.

  • Пошук по сайту
  • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

Особливості звільнення працівника

У цій статті проаналізовані основні підстави, за якими роботодавець зі своєї ініціативи може звільнити працівника.

Звільнення окремих категорій працівників

Основним законом, що регулює питання найму та звільнення працівників в Україні, є Кодекс законів про працю України (КЗпП України), у ст. 40 якого передбачаються підстави для звільнення працівника з ініціативи роботодавця. Звільнення з підстав, передбачених пунктами 1, 2 і 6 ст. 40 КЗпП України, допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу.

Особливу увагу слід звернути на обмеження, передбачені КЗпП України щодо звільнення деяких категорій працівників.

По-перше, не допускається звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, а у випадку, якщо дитина потребує домашнього догляду і це підтверджується медичним висновком, – до досягнення дитиною шестирічного віку, одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда, крім випадків повної ліквідації підприємства, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням (ст. 184 КЗпП України).

По-друге, звільнення працівників віком молодше вісімнадцяти років допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою відповідної районної (міської) служби у справах дітей (ст. 198 КЗпП України). При цьому звільнення з підстав зміни в організації виробництва і праці (ліквідації, реорганізації або перепрофілювання підприємства), скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП України), виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я (п. 2 ст. 40 КЗпП України), поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП України), здійснюється лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування.

Законодавство передбачає також випадки, за яких не допускається звільнення працівника з ініціативи власника: протягом періоду тимчасової непрацездатності працівника (окрім тих випадків, коли працівник не з’являється на роботу впродовж більш ніж 4 місяців); протягом періоду перебування працівника у відпустці, незалежно від підстав надання такої відпустки (це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації).

Підтвердження підстав звільнення працівника

Якщо роботодавець планує звільнити працівника зі своєї ініціативи, то треба усвідомлювати, що для цього звичайного запису в трудовій книжці буде недостатньо, оскільки можна очікувати, що працівник не буде «задоволений» звільненням. Отже, роботодавець повинен мати певне документальне підтвердження причини звільнення.

Наприклад, у разі скорочення штату має бути відповідне положення, наказ, прийняте та підписане директором та/або власником. Або якщо працівник систематично не виконував належним чином роботу, то роботодавець повинен мати докази того, що були письмові попередження працівника (наприклад, було винесено догану, є доповідна записка про здійснення певного проступку), бажано, аби були свідки цих проступків із числа працівників. Також необхідно мати протокол засідання керівництва компанії, на якому неодноразово б розглядалося питання про неналежне виконання працівником своїх обов’язків.

У разі звільнення роботодавець має письмово повідомити працівника про свій намір за 2 місяці до дати звільнення. А у разі відмови працівника ознайомитися з наказом про його звільнення та отримання копії цього наказу та трудової книжки оформляється акт про відмову.

Документи, які необхідно оформити при звільненні працівника

Чинне законодавство вимагає від власника дотримання такої процедури:

1. видати наказ про звільнення, де має бути точно зазначено дату звільнення (останній робочий день);

2. зробити запис у трудовій книжці, де обов’язково слід вказати причину звільнення, номер наказу про звільнення, має бути підпис відповідальної особи і печатка підприємства чи відділу кадрів;

3. видати трудову книжку працівнику в останній робочий день (у наказі про звільнення треба зробити відмітку, що працівник трудову книжку отримав, зазначити дату і підпис працівника; також необхідно зробити відмітку, що працівник книжку отримав, у особовій картці працівника та в журналі реєстрації трудових книжок, якщо такий є на підприємстві);

4. на вимогу працівника роботодавець або уповноважений ним орган зобов’язаний також видати довідку про роботу працівника із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати;

5. в день звільнення здійснити повний розрахунок з працівником: має бути видана заробітна плата, включаючи оплату праці за останній день роботи, відпускні за невикористані дні відпустки.

І.П.Лісняк,

головний спеціаліст з питань оплати праці й трудових відносин управління праці та соціального захисту населення Охтирської міської ради