ТЕСТ

Портал працює в тестовому режимі. Надайте свої пропозиції, як зробити його ще кращим.

  • Пошук по сайту
  • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

Міська програма приватизації

Охтирська міська рада

П’яте скликання

Тридцять друга сесія

РІШЕННЯ

31.03.2009 р.                              Охтирка                                    №722-МР

Про затвердження міської Програми

приватизації комунального майна

на 2009-2013 роки

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, підпункту 1 пункту «а» статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Затвердити міську Програму приватизації комунального майна на 2009-2013 роки (додається).

2. Управлінню економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради (Кравченко Т.В.) забезпечити організацію роботи з виконання міської програми приватизації комунального майна на 2009-2013 роки.

3. Управлінню фінансів Охтирської міської ради (Шаркова Н.М.) передбачити кошти у місцевому бюджеті на фінансування міської Програми приватизації комунального майна на 2009-2013 роки в повному обсязі.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства (Кириченко М.Г.).

Міський голова                               І.І.Демченко

 

 

 

 

Додаток до рішення

тридцять другої сесії

п’ятого скликання

Охтирської міської ради

від_________2009 р. №________

 

 

МІСЬКА ПРОГРАМА ПРИВАТИЗАЦІЇ

КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

НА 2009 – 2013 РОКИ

м. Охтирка – 2009 р.

Сумська область

Зміст

Паспорт міської Програми приватизації комунального

майна на 2009 – 2013 роки………………………………………………….3

1. Загальні положення……………………………………………………….4

2. Підготовка комунального майна до продажу…………………………. 5

3. Визначення ціни продажу об’єктів приватизації……………………….6

4. Порядок застосування способів приватизації…………………………..8

5. Земельні відносини у процесі приватизації…………………………….9

6. Умови приватизації об’єктів комунальної власності…………………..10

7. Фінансові результати виконання Програми приватизації…………… 10

8. Інформаційне забезпечення процесу приватизації……………………..11

9. Контроль за виконанням Програми……………………………………...11

10. Прикінцеві положення……………………………………………………12

 

ПАСПОРТ

міської Програми приватизації комунального майна

на 2009-2013 роки

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Охтирська міська рада

2.

Розробник Програми

Управління економіки та

інвестиційної політики Охтирської

міської ради

3.

Співрозробники Програми

Управління житлово-комунального

господарства Охтирської міської ради

4.

Відповідальні виконавці

Програми

Управління економіки та

інвестиційної політики Охтирської

міської ради

5.

Учасники Програми

Юридичні та фізичні особи, які

визнаються покупцями відповідно до вимог чинного законодавства

6.

Термін реалізації Програми

2009-2013 роки

7.

Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для

реалізації Програми, за рахунок

коштів бюджету м. Охтирка

Визначається щорічно рішенням

Охтирської міської ради

 

1. Загальні положення

Міська програма приватизації комунального майна на 2009-2013 роки (надалі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України , Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» та інших актів, що регулюють питання власності.

Програма приватизації визначає основні цілі та порядок її проведення, завдання, способи приватизації комунального майна та відповідні організаційні заходи щодо виконання цієї Програми.

Основною метою Програми є:

- реалізація права територіальної громади міста володіти, доцільно, ефективно користуватися та розпоряджатися за своїм розсудом і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через виконавчі органи міської ради;

- залучення до приватизації покупців, які мають довгострокові інтереси у розвитку підприємництва на території міста;

- відкритість та прозорість всіх процедур приватизації для громади міста та покупців;

- забезпечення надходження коштів до бюджету м. Охтирка.

Основними завданнями приватизації є:

- залучення коштів до бюджету м. Охтирка ;

- приватизація об’єктів виключно за кошти з урахуванням їх індивідуальних особливостей;

- приватизація об’єктів, подальше перебування в комунальній власності яких є економічно недоцільним;

- підвищення зацікавленості інвесторів до об’єктів приватизації;

- забезпечення інформаційної відкритості процесу приватизації.

1.5. Суб’єктами приватизації об’єктів комунальної власності є:

- продавці;

- покупці (їх представники)

Продавцем об’єктів приватизації є Охтирська міська рада в особі управління економіки та інвестиційної політики.

Покупцями об’єктів приватизації можуть бути юридичні та фізичні особи, які визнаються покупцями відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

1.6. Об’єктами приватизації є майно, яке знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста, зокрема:

- цілісні майнові комплекси невеликих комунальних підприємств, віднесених Державною програмою приватизації до групи А;

- окремо індивідуальне визначене майно;

- об’єкти незавершеного будівництва та законсервовані об’єкти.

Не підлягають приватизації об’єкти комунальної власності, приватизація яких заборонена відповідно до чинного законодавства та рішень міської ради, а також об’єкти, за якими обліковується заборгованість по орендній платі (за даними організації балансоутримувача).

1.7. Органом приватизації комунального майна є управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради.

1.8. Управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради зобов’язано та має право виконувати всі обов’язки, завдання та функції, які відповідно до чинного законодавства належать до компетенції органу приватизації.

2. Підготовка комунального майна до приватизації

2.1. Ініціатива щодо приватизації об’єктів комунальної власності може виходити від :

- управління житлово-комунального господарства Охтирської міської ради (балансоутримувача майна територіальної громади міста);

- юридичних та фізичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до законодавства, при цьому зазначені особи подають заяву вільної форми на ім’я міського голови;

- депутатів Охтирської міської ради ( за їх письмовим зверненням на ім’я міського голови).

2.2. Пропозиції щодо визначення способу приватизації (викуп, аукціон, конкурс) надаються управлінням житлово-комунального господарства Охтирської міської ради та узгоджуються з постійною профільною комісією Охтирської міської ради.

2.3. Управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради з урахуванням пропозицій управління житлово-комунального господарства Охтирської міської ради та постійної профільної комісії Охтирської міської ради , готує проект рішення про затвердження переліку об’єктів, які підлягають приватизації , та способів їх приватизації та вносить його на розгляд Охтирської міської ради.

Зазначене рішення розглядається Охтирською міською радою.

Зміни та доповнення до прийнятого рішення можуть вноситися виключно Охтирською міською радою.

2.4. Управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради здійснює підготовку об’єктів комунальної власності до продажу відповідно до Порядку, передбаченого законами України та іншими нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України, інших уповноважених органів та цієї Програми.

Строк підготовки об’єкта приватизації до продажу не повинен перевищувати двох місяців з дня видання органом приватизації наказу про приватизацію об’єкта. Підготовка об’єктів до продажу шляхом викупу (після прийняття відповідного рішення міської ради) розпочинається з моменту подання відповідної заяви покупцем до органу приватизації. Форму заяви та розмір плати за її подання встановлює орган приватизації.

3. Визначення ціни продажу об’єктів приватизації

3.1.Визначення ціни продажу об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу, та початкова ціна продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні або за конкурсом, здійснюється шляхом проведення незалежної оцінки майна комунальної власності суб’єктами оціночної діяльності.

3.2.Незалежна оцінка майна проводиться відповідно до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні», «Методики оцінки вартості майна», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 р. № 1891, Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», Національного стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2003 р. № 1442 та інших нормативно-правових актів з питань оцінки майна.

3.3. Відбір суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою здійснюється на конкурсних засадах (надалі конкурс) відповідно до чинного законодавства конкурсною комісією, утвореною органом приватизації (управлінням економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради).

Під час обрання переможця конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності враховуються наступні критерії оцінки конкурсних пропозицій претендентів:

 

№/п

Назва показника

Максимальна кількість балів

1.

Досвід учасника конкурсу з оцінки подібного майна (стаж роботи, років)

5

2.

Запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт порівняно із звичайною ціною (грн..)

20

3.

Строк виконання робіт (днів)

10

 

Кількість балів по кожному показнику визначається з урахуванням відхилення від найкращої пропозиції наступним чином:

К бал = (Найкраща пропозиція : запропонована пропозиція) х максимальна кількість балів

Переможцем конкурсу визначається претендент, який набрав найбільшу кількість балів.

Рішення комісії про визнання переможця конкурсу приймається шляхом голосування.

Результати конкурсу оформляються протоколом.

З переможцем конкурсу укладається договір на проведення оцінки майна.

У разі наявності одного учасника конкурсу комісія приймає рішення стосовно укладання з ним договору на проведення оцінки, якщо учасник конкурсу відповідає критеріям, зазначеним вище, та вартість виконання робіт не перевищує звичайну ціну послуг на виконання робіт з оцінки майна, встановлену Фондом державного майна України.

3.4. Рецензування звіту про оцінку майна здійснює на договірних засадах суб’єкт оціночної діяльності, який визначається органом приватизації (управлінням економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради) без конкурсного відбору.

3.5. Затвердження висновку про вартість майна здійснюється шляхом видання наказу керівника органу приватизації ( начальника управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради) про затвердження висновку про вартість майна після отримання позитивної рецензії відповідно до чинного законодавства.

Висновок про вартість майна, складений для цілей приватизації майна шляхом викупу або продажу конкурентними способами, дійсний протягом шестимісячного строку від дати його затвердження.

Дія висновку про вартість майна продовжується наказом начальника управління економіки та інвестиційної політики міської ради на строк, що не перевищує одного року від дати затвердження.

3.6. Вимоги до змісту, форми та порядку складання звітів про оцінку майна встановлюються нормативно-правовими актами з питань оцінки майна, майнових прав та професійно-оціночної діяльності.

3.7. Відповідальність за достовірність звіту та висновку про незалежну оцінку майна та його рецензування несуть згідно з чинним законодавством України суб’єкти оціночної діяльності, які виконували ці роботи відповідно до укладених договорів.

3.8. Початкова вартість продажу об’єкту на аукціоні може бути зменшена у випадках:

3.8.1. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової вартості продажу покупці не висловлюють бажання придбати об’єкт за оголошеною початковою вартістю, орган приватизації має право знизити ціну продажу об’єкта , але не більше як на 10 відсотків;

3.8.2. Якщо об’єкт повторно виставляється на аукціон – за рішенням Охтирської міської ради про надання органу приватизації права на зменшення початкової вартості до початку торгів, але не більше як на 30 відсотків.

3.9. Початкова вартість продажу об’єкту за конкурсом може бути зменшена у випадках:

3.9.1. У ході конкурсного розгляду пропозицій покупців конкурсна комісія, створена органом приватизації, має право визначити ціну продажу меншу ніж початкова, але продаж об’єкта не може здійснюватися за ціною, нижчою 50 відсотків його початкової вартості (відповідно до затвердженого висновку про вартість майна).

3.9.2. У разі повторного проведення конкурсу Охтирська міська рада своїм рішенням може надати органу приватизації право зменшити початкову вартість до початку торгів, але не більше як на 30 відсотків.

4. Порядок застосування способів приватизації

4.1. Приватизація комунального майна здійснюється у способи, визначені Законом України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» з урахуванням особливостей їх застосування та цією Програмою:

- викуп

- продаж за конкурсом

- продаж на аукціоні.

4.2. Викуп застосовується щодо об’єктів малої приватизації:

- не проданих на аукціоні, за конкурсом;

- включених до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу.

4.3. Під час приватизації орендованого майна (будівлі, споруди, приміщення) орендар може одержати право на викуп цього майна у наступних випадках:

4.3.1. Якщо орендарем за згодою орендодавця здійснено за рахунок власних коштів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, вартістю не менш як 25 відсотків залишкової (відновної за вирахуванням зносу) вартості майна (будівлі, споруди, приміщення).

Довідку про здійснення поліпшення орендованого майна надає управління житлово-комунального господарства Охтирської міської ради.

4.3.2. В інших випадках відповідно до рішення міської ради.

4.4. Договір купівлі-продажу об’єкту, приватизація якого здійснюється шляхом викупу, укладається між управлінням економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради та покупцем протягом строку, який не перевищує 3-х місяців від дати затвердження висновку про вартість майна.

У разі відмови покупця від укладання договору купівлі-продажу він зобов’язаний відшкодувати Охтирській міській раді протягом місяця витрати на підготовку об’єкта до продажу шляхом перерахування їх на рахунок бюджету м. Охтирка.

4.5. Конкурс, як спосіб приватизації, застосовується для продажу об’єктів малої приватизації, що мають соціально важливе значення, і полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об’єкта або за рівних умов – найвищу ціну.

4.6. Аукціон, як спосіб приватизації, застосовується у всіх інших випадках і полягає в передачі права власності покупцю, який запропонував у ході торгів найвищу ціну. Аукціон проводиться органом приватизації або уповноваженою ним особою ( на договірних засадах).

Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або укладання договору купівлі-продажу об’єкта, грошові кошти у розмірі 10 % початкової вартості продажу об’єкта, внесені ним для участі в аукціоні, не повертаються.

4.7. На аукціоні мають право бути присутніми:

4.7.1. безкоштовно:

- представники органу приватизації та уповноважені ним особи;

- представники управління житлово-комунального господарства Охтирської міської ради (не більше 2-х осіб);

- депутати Охтирської міської ради;

- представники засобів масової інформації (не більш ніж 1 особа від кожного засобу).

4.7.2. Інші особи – у разі внесення плати за вхід. Розмір плати за вхід визначається органом приватизації та вноситься на рахунок бюджету м. Охтирка.

4.8. Приватизація пам’яток архітектури здійснюється з урахуванням Закону України «Про охорону культурної спадщини» та Закону України «Про тимчасову заборону приватизації пам’яток культурної спадщини».

4.9. Управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради у місячний термін з дня включення об’єктів комунальної власності до переліку об’єктів, які підлягають приватизації, зобов’язано про це письмово повідомити орендарів зазначених приміщень (споруд, будівель), а також оприлюднити в друкованих засобах масової інформації переліки об’єктів, що підлягають приватизації.

4.10. Продаж об’єктів здійснюється управлінням економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради відповідно до Порядку, передбаченого Законами України та іншими нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших уповноважених органів та цієї Програми.

5. Земельні відносини у процесі приватизації

5.1 Земельні ділянки, які знаходяться під об’єктами, що приватизуються , можуть бути приватизовані разом з цими об’єктами або надані в оренду. Приватизація земельних ділянок в цьому випадку здійснюється за рішенням міської ради та в той же спосіб, що й приватизація розташованих на них об’єктах згідно чинного законодавства та «Порядку продажу земельних ділянок комунальної власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації», затвердженому міською радою.

5.2. Земельні ділянки, що не підлягають приватизації, відповідно до Земельного Кодексу України, надаються в оренду (на строк не менше 10 років) з правом першочергового їх придбання орендарем у разі зняття заборони на приватизацію зазначених ділянок.

6. Умови приватизації об’єктів комунальної власності

6.1. Цільове використання об’єкту приватизації визначає:

6.1.1. Орган приватизації за погодженням з постійною профільною комісією Охтирської міської ради у разі продажу об’єкту на аукціоні, за конкурсом.

6.1.2. Покупець ( в межах чинного законодавства) у разі продажу об’єкту шляхом викупу .

6.2. Покупець протягом строку, який не перевищує 1 року з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації, повинен вирішити відповідно до вимог чинного законодавства питання користування земельною ділянкою, на якій розташований приватизований об’єкт.

6.3. Покупець не більш, як протягом одного року здійснює ремонт придбаного об’єкта приватизації.

6.4. Покупець здійснює експлуатацію об’єкта приватизації з дотриманням будівельних, санітарних, екологічних, протипожежних та інших норм і правил.

6.5. Кількість створених (збережених) робочих місць визначається в кожному окремому випадку покупцем і органом приватизації.

6.6. Покупець відшкодовує витрати, здійснені органом приватизації під час підготовки об’єкту до продажу (зокрема: послуги суб’єктів оціночної діяльності, КП «Охтирське МБТІ», публікації в друкованих засобах масової інформації, інші витрати), що відображається в договорах купівлі-продажу комунального майна.

6.7. Подальше відчуження або передача в оренду придбаного об’єкта здійснюється з дотриманням умов , за яких він був придбаний.

6.8. Інші умови приватизації може визначати орган приватизації в кожному конкретному випадку.

6.9. Нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації та укладання додаткових угод до нього здійснюється за рахунок покупця.

6.10. Зміна умов приватизації об’єкта, визначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється органом приватизації за погодженням з постійною профільною комісією Охтирської міської ради з обов’язковим нотаріальним посвідченням.

7. Фінансові результати виконання програми приватизації

7.1. Кошти, одержані від продажу комунального майна, інші надходження, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації (від покупців – за подання заяви на приватизацію; реєстраційний збір за реєстрацію покупців для участі в аукціоні, конкурсі; суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбані об’єкти приватизації; відсотки, нараховані на суму відстрочених платежів тощо), зараховуються до бюджету міста Охтирка.

7.2. Щорічні завдання щодо надходження коштів від приватизації комунального майна встановлюються в бюджеті міста Охтирка на поточний рік.

7.3. Обсяг асигнувань, спрямованих на забезпечення процесу приватизації, визначається щорічно у видатковій частині бюджету міста Охтирка з наступним обов’язковим відшкодуванням на рахунок бюджету м. Охтирка покупцем витрат, здійснених органом приватизації, під час підготовки об’єкту до продажу, (зокрема: послуги суб’єктів оціночної діяльності, КП « Охтирське міжрайонне бюро технічної інвентаризації», публікації в пресі, інші витрати), що відображається у договорах купівлі-продажу майна.

8. Інформаційне забезпечення процесу приватизації

8.1. З метою здійснення процесу приватизації та надходження коштів до бюджету м. Охтирка управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради протягом строку дії Програми в межах коштів, виділених на зазначені цілі, реалізує комплекс заходів, спрямованих на забезпечення прозорості приватизації шляхом оприлюднення у друкованих виданнях, на радіо- та телеканалах і в мережі Інтернет інформації про оголошення конкурсів (торгів, аукціонів), умови продажу об’єктів приватизації та інших відомостей з метою інформування потенційних інвесторів щодо приватизації у м. Охтирка.

8.2. Управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради оприлюднює інформацію щодо термінів та умов проведення аукціонів, конкурсів в порядку, визначеному законодавством.

8.3. Орган приватизації сприяє формуванню попиту на об’єкти приватизації шляхом підвищення рівня поінформованості потенційних покупців шляхом оприлюднення в засобах масової інформації відповідних матеріалів щодо процесів приватизації у м. Охтирка.

9. Контроль за виконанням програми

9.1. Контроль за виконанням Програми здійснює міська рада, її постійні комісії, зокрема:

- Охтирська міська рада – шляхом заслуховування на своїх пленарних засіданнях щорічних звітів управління економіки та інвестиційної політики міської ради про виконання Програми;

- постійні комісії Охтирської міської ради – в межах повноважень згідно з Положенням про постійні комісії.

9.2. Контроль за належним і своєчасним виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів комунальної власності здійснює орган приватизації протягом 5 років з моменту нотаріального посвідчення відповідних договорів (крім випадків, передбачених п. 9.3 цієї Програми).

9.3. У разі невиконання покупцем протягом 4 років 10 місяців умов приватизації, визначених в договорі купівлі-продажу здійснюються наступні заходи:

9.3.1. Управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради запрошує покупця на засідання постійної профільної комісії міської ради, де останній звітує про хід виконання ним умов договору про купівлю-продаж об’єкту ;

9.3.2. Постійна профільна комісія міської ради на підставі письмового звіту, письмових пояснень та зобов’язань покупця вносить на розгляд міської ради одне з таких рішень:

- про надання додаткового строку (понад 5 років з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу) для виконання всіх умов приватизації об’єкта з наступним укладанням додаткової угоди до договору купівлі-продажу об’єкту між органом приватизації та покупцем;

- про розірвання договору купівлі-продажу об’єкта та повернення його до комунальної власності м. Охтирка. При цьому кошти покупцю за придбаний об’єкт приватизації повертаються за рішенням суду.

10. Прикінцеві положення.

10.1. Перелік об’єктів комунальної власності м. Охтирка, які підлягають приватизації, затверджується щорічно рішенням міської ради відповідно до п.п.2.1, п.п. 2.2, п.п. 2.3 цієї Програми.

10.2. У разі виникнення розбіжностей між площею об’єкта (за даними управління житлово-комунального господарства міської ради), що включений до переліку об’єктів, які підлягають приватизації, та у технічній документації, виготовленої КП «Охтирське МБТІ», остаточними вважаються дані, зазначені у технічній документації МБТІ.

Секретар ради                                                              В.І.Попович