• Пошук по сайту
  • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

РЕЄСТР державних закупівель Комунального закладу “Охтирська центральна районна лікарня”

eye

96

Публічні закупівлі

img

Найменування предмета закупівлі,

кількість

(обсяги) товарів, робіт і послуг

Найменування учасника процедури закупівлі, з яким укладено договір

Номер і дата укладання договору про закупівлю (ціна, зазначена у договорі, зокрема, за одиницю товару, роботи і послуги)

Вид процедури закупівлі

Примітки

Препарати фармацевтичні різні

Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо – комерційна фірма “Сілмет”

№73 від 15.04.2010р.

сума договору-85256,60 грн.

№82 від 15.04.2010р.

сума договору-25800,95 грн.

Запит цінових пропозицій (котирувань)

 

Головний лікар

КЗ “Охтирська ЦРЛ” _____________________ Ю.Г.Дульський

 

 

 

Порядок розгляду скарг

Комунальним закладом “Охтирська центральна районна лікарня”

поданих учасниками до моменту укладання договору про закупівлю.

Даний Порядок розроблено на виконання пункту 2 розділу II Положення про тендерний комітет.

1.Даний Порядок регламентує процедуру розгляду скарг в Комунальному закладі “Охтирська центральна районна лікарня” , поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю.

2.Терміни, викладені в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Положенні про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 (зі змінами) (далі - Положення).

3.Будь-який учасник процедури закупівлі (далі - учасник), який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків унаслідок порушення замовником процедур закупівель, установлених Положенням, може оскаржити рішення, дії або бездіяльність замовника до Мінекономіки відповідно до цього Порядку.

4.У разі коли на день отримання скарги вже укладено договір про закупівлю, Замовник не має права приймати рішення за даною скаргою, про що повідомляє Учасника, який подав скаргу, листом у п'ятиденний строк.

5.Учасник не може оскаржити:

-зроблений Замовником вибір процедури закупівлі;

-рішення Замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.

6.До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення Замовником процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається Учасником, що бере в ній участь, Замовнику або уповноваженому органу.

7.Замовник може не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.

Днем настання підстави для подання скарги вважається день
допущення Замовником порушення процедури закупівлі.

У разі коли оскаржується кілька рішень, дій, а також бездіяльність замовника, строк, необхідний для подання скарги, відраховується від дати останнього за часом такого рішення, дії, а також бездіяльності.

8. Скарга повинна бути викладена українською мовою і оформляється:

Учасником - юридичною особою: на бланку, за підписом уповноваженої особи, та скріплюється печаткою юридичної особи;

Учасником - фізичною особою: за підписом учасника або уповноваженої ним особи.

9. Скарга повинна містити:

-відомості про Учасника: найменування, місцезнаходження,
-телефони - для юридичних осіб; прізвище, ім'я та по батькові,
-місце проживання - для фізичних осіб;

-відомості про Замовника: найменування, місцезнаходження,
-телефони, телефакс, прізвище, ім'я та по батькові особи, відповідальної за здійснення процедур державних закупівель;

-відомості про процедуру закупівлі: вид процедури, предмет
закупівлі, місце проведення процедури закупівлі;

-викладення змісту підстав, у зв'язку з якими вона подається;

-інформацію, у тому числі документи (за наявності), що підтверджують порушення Замовником процедур закупівель;

-номер оголошення та номер інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель", у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі відповідно до законодавства;

-копію довідки про включення Учасника до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - для юридичних осіб - резидентів (для нерезидентів указується країна реєстрації, а
замість ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України указується ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового
реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи);

-підтвердження надання скарги Замовнику (за наявності);

-документ, що підтверджує подання Учасником тендерної (цінової) пропозиції;

-вимоги скарги;

-найменування органу казначейства (обслуговуючого банку) за
наявності інформації про нього в Учасника, який подає скаргу.

10.Учасник процедур державних закупівель має право включати до скарги іншу інформацію, що стосується предмета скарги.

11. Оформлена скарга скріплюється швидкозшивачем з нанесенням на
титульному аркуші дати та вихідного номера скарги (у разі його
присвоєння). Усі копії документів, що додаються до скарги, завіряються печаткою Учасника, який подав скаргу, якщо Учасник є юридичною особою.

12. Скарга залишається без розгляду у разі, якщо:

-подана з порушенням вимог пункту 8 даного Порядку;

-зміст не відповідає пункту 9 цього Порядку;

-об'єктом оскарження є зроблений Замовником вибір процедури закупівлі або рішення Замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій;

-у разі відкликання скарги Учасником.

У разі залишення скарги без розгляду Замовник повідомляє про це учасника, який подав скаргу в десятиденний строк.

Рішення Замовника про залишення скарги без розгляду оформляється листом.

13.У разі подання скарги відповідно до пункту 86 Положення Замовник зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги, про що повідомляє протягом одного робочого дня Державне казначейство України (обслуговуючий банк). Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття Замовником рішення про зупинення процедури закупівлі.

14. Замовник не пізніше п'яти робочих днів після отримання скарги повідомляє учасника, який подав скаргу, учасника - переможця процедури закупівлі та замовника про її зміст, час і місце розгляду, в якому зазначені особи мають право взяти участь. Замовник передає повідомлення факсимільним зв'язком з подальшим його направленням поштовим зв'язком.

15. Під час розгляду скарги Замовник має право вимагати від Учасника, який подав скаргу та інших учасників процедури закупівлі інформацію, у тому числі документи, які необхідні для її розгляду, та встановлювати строк надання такої інформації.

16. Замовник приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:

-у разі, коли скаргу не задоволено, - причини прийняття такого рішення;

-у разі, коли скаргу задоволено повністю або частково, - заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту.

17.Рішення про розгляд скарги надсилається уповноваженому органу протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

18.У разі звернення Замовника до органів державної влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, експертних організацій (експертів) тощо для отримання інформації, у тому числі документів, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення за скаргою, перебіг строку розгляду скарги зупиняється з дати відправлення відповідного звернення.

Про зупинення перебігу строку розгляду скарги Замовник повідомляє про це листом Учасника.

Замовник поновлює перебіг строку розгляду скарги листом, який надсилається Учаснику в п’ятиденний строк.

19. Замовник приймає рішення на підставі отриманої скарги та в межах додатково витребуваної інформації.

20. Учасник процедури закупівлі має право письмово відкликати скаргу, яка подана до Замовника.

21. У випадку відкликання скарги будь – які наступні скарги того самого Учасника з того самого предмету оскарження в подальшому до розгляду не приймаються.

22. Примірник рішення за результатами розгляду скарги Замовник

протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття надсилає Учаснику, який

подав скаргу, і Державному казначейству (обслуговуючому банку).

23. У випадках, не передбачених даним Порядком Замовник, Учасники керуються згідно з нормами чинного законодавства України у сфері державних закупівель.

Протокол №5

засідання тендерного комітету

КЗ “Охтирська ЦРЛ”

від 26.04.2010 року

Голова

тендерного комітету ____________________ Ю.Г.Дульський

Назад до розділу

Опитування

Тестове опитування

,00%

,00%

Триває до 30/11/2019

Останні новини з категорії:

ic

Як бути в курсі останніх новин?

Підпишіться на email розсилку, щоб отримувати найоперативнішу інформацію