• Пошук по сайту
  • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

Про відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами

eye

92

Середній та малий бізнес

img

До відома суб’єктів господарювання міста!

Програмою розвитку малого підприємництва м. Охтирка на 2009-2010 роки передбачені кошти на часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими в банках коротко- і середньостроковими кредитами, що надаються суб’єктам малого підприємництва (юридичними та фізичними особами) міста на реалізацію інвестиційних проектів.

Компенсація надається на конкурсні основі суб’єктам малого підприємництва, які залучили кредити починаючи з 2006 року, за умови, що відсоткова ставка за кредитами банків не перевищує розміру подвійної облікової ставки Національного банку України.

Заявки на участь у конкурсі приймаються з дня публікації оголошення до 10 липня 2009 року.

До участі у конкурсі допускаються суб’єкти підприємницької діяльності, які:

- проводять господарську діяльність не менше одного року;

- не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, а також заборгованості перед бюджетами всіх рівнів, Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

- не здійснюють виробництво зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, організацію та проведення азартних ігор, обмін валюти, надання в оренду нерухомого майна;

- забезпечують спів фінансування інвестиційного проекту за рахунок власних коштів у розмірі не менше 20 відсотків його вартості.

Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на погашення будь-яких штрафних санкцій та / або пені за користування кредитами комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ.

Учасники конкурсу подають до конкурсної комісії заявку у двох примірниках, а також:

Відомості про підприємство або підприємця (повне найменування, місцезнаходження, номер телефону, прізвище та ініціали керівника):

-бізнес-план (техніко-економічне обґрунтування ) інвестиційного проекту;

- нотаріально засвідчену копію кредитного договору, укладеного з банком, який видав кредит;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію;

- копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

- графік погашення кредиту та сплати відсотків за ним, виданий банком;

- довідку –розрахунок банку про суму відсотків за користування кредитом;

- копії платіжних доручень щодо сплати відсотків за користування кредитом за календарний рік;

- копії фінансової звітності за останній звітній період за формами;

- копію статистичної звітності за останній звітній період;

- копію статуту;

- довідки про відсутність (наявність) заборгованості з податків, зборів, інших обов’язкових платежів, внесків до фондів загальнообов’язкового соціального страхування та виплати заробітної плати, видані відповідними організаціями та установами;

- експертна оцінка проекту, яка надана кредитним комітетом банку – надавача кредиту.

Документи приймаються управлінням економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради за адресою: м. Охтирка, вул. Петровського,3, тел. 4-15-16.

Порядок часткового відшкодування

з місцевого бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого підприємництва (юридичними та фізичними особами) міста для реалізації інвестиційних проектів

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у місцевому бюджеті (відповідно до затвердженої міською радою Програми розвитку малого підприємництва в м. Охтирка), на часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими в банках коротко- і середньостроковими кредитами, що надаються суб’єктам малого підприємництва (юридичним та фізичним особам) міста на реалізацію інвестиційних проектів (далі – компенсація).

2. Короткостроковим уважається кредит, залучений на строк до одного року, а середньостроковим – до трьох років.

3. Компенсація надається на конкурсній основі суб’єктам малого підприємництва, які залучили кредити починаючи з 2006 року (далі – позичальники), за умови, що відсоткова ставка за кредитами банків не перевищує розміру подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла на момент укладання кредитної угоди.

Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на погашення будь-яких штрафних санкцій та/або пені за користування кредитами комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ.

Юридична особа, відповідальна за проведення конкурсу – управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради.

4. Право на одержання компенсації мають позичальники, які:

- проводять господарську діяльність не менше одного року;

- не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, а також заборгованості перед бюджетами всіх рівнів, Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

- не здійснюють виробництво зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, організацію та проведення азартних ігор, обмін валюти, надання в оренду нерухомого майна;

- забезпечують співфінансування інвестиційного проекту за рахунок власних коштів у розмірі не менше 20 відсотків його вартості.

Перевага надається передусім позичальникам, які мають середньооблікову чисельність працюючих за звітній (фінансовий) рік не більше 10 осіб та розробили та реалізують інвестиційні проекти, умовами яких передбачається: впровадження енергозберігаючих та екологічних технологій, виробництво товарів експортного спрямування та імпортнозамінних; модернізація оновлення та придбання основних фондів для розширення та збільшення обсягів виробництва товарів (надання послуг); реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку міста.

Право на одержання часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими в банках кредитами не мають позичальники, які отримують фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами та за рахунок коштів проектів міжнародних фінансових організацій, визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство, перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, подали недостовірну інформацію щодо інвестиційного проекту або свого фінансового стану.

5. Для проведення конкурсу та вирішення інших питань щодо здійснення компенсації виконавчий комітет Охтирської міської ради утворює конкурсну комісію у кількості не менш, ніж 5 осіб, до складу якої, зокрема, включаються представники виконавчих органів міської ради, представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Сумській області (за згодою), місцевих фондів підтримки підприємництва (за згодою), управління фінансів Охтирської міської ради, Сумського територіального управління Національного банку України (за згодою), об’єднань суб’єктів господарювання (за згодою), депутатів міської ради (за згодою).

Конкурсну комісію очолює заступник міського голови, а секретарем є представник управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради.

Конкурсна комісія в разі необхідності утворює тимчасові експертні групи для підготовки висновків до поданих учасниками конкурсу бізнес-планів інвестиційних проектів.

Конкурс може проводитись в декількох номінаціях (за рішенням конкурсної комісії).

Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється управлінням економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради в друкованих засобах масової інформації у 10 - денний строк після затвердження складу комісії і має містити:.

- строк проведення конкурсу;

- умови проведення конкурсу, що визначені в цьому Порядку;

- кінцевий строк подання заявок та інших документів;

- адресу юридичної особи, відповідальної за проведення конкурсу, телефон для довідок.

Конкурсна комісія розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них , з дня публікації оголошення про проведення конкурсу, а закінчує за 5 робочих днів до початку проведення останнього засідання комісії.

Датою початку розгляду заявок на участь у конкурсі є дата засідання конкурсної комісії, на якому здійснюється їх розгляд. Заявки претендентів розглядаються не рідше одного разу на місяць. Дата останнього розгляду – не пізніше 15 листопада кожного року.

Заявки на участь у конкурсі, одержані конкурсною комісією після закінчення строку подання, не розглядаються.

6. Учасники конкурсу подають до конкурсної комісії заявку у двох примірниках за зразком згідно з додатком 1, а також:

- відомості про підприємство або підприємця (повне найменування,

місцезнаходження, номер телефону, прізвище та ініціали керівника);

- бізнес-план (техніко –економічне обґрунтування) інвестиційного

проекту;

- нотаріально засвідчену копію кредитного договору, укладеного

з банком, який видав кредит;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію;

- копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

- графік погашення кредиту та сплати відсотків за ним, виданий банком;

- довідку-розрахунок банку про суму відсотків за користування кредитом;

- копії платіжних доручень щодо сплати відсотків за користування кредитом за календарний рік;

- копії фінансової звітності за останній звітний період за формами: №1 «Баланс» до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» (z0396-99); №2 «Звіт про фінансові результати» до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» (z0397-99); №3 «Звіт про рух грошових коштів» до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» (z0398-99); №4 «Звіт про власний капітал» до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал» (z0399-99), затверджених наказом Мінфіну від 31.03.1999р. №87 (z0391-99) «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку», зареєстрованим в Мін’юсті 21.06.1999р. за №391/3684 (із змінами); №5 «Примітки до річної фінансової звітності», затвердженою наказом Мінфіну від 29.11.2000р. №302 (z0904-00) «Про примітки до річної фінансової звітності», зареєстрованим в Мін’юсті 11.12.2000р. за 3904/5125 (із змінами);

- копію статистичної звітності за останній звітній період (форма №1-підприємництво, затверджена наказом Держкомстату від 20.10.2006р. №489 (z1188-06) «Про затвердження Інструкції щодо складання форм державних статистичних спостережень зі структурної статистики №1-підприємництво (річна), №1-підприємництво (коротка)-річна, №1-підприємництво(квартальна), №1-підприємництво (малі)-піврічна», зареєстрованим в Мін’юсті 06.11.2006р. за 31188/13062).

- копію статуту;

- довідки про відсутність (наявність) заборгованості з податків, зборів, інших обов’язкових платежів, внесків до фондів загальнообов’язкового соціального страхування та виплати заробітної плати, видані відповідними організаціями та установами;

- експертна оцінка проекту, яка надана кредитним комітетом банку – надавача кредиту.

Претендент несе персональну відповідальність за достовірність поданої інформації.

7. Подані документи перевіряються секретарем комісії та реєструються у книзі реєстрації учасників конкурсу щодо визначення переліку суб’єктів малого підприємництва для надання часткового відшкодування (далі – книга реєстрації) згідно з додатком 2. Якщо подається неповний, не оформлений належним чином комплект документів, передбачених цим Порядком, то такі документи не реєструються та повертаються претенденту. Реєстрація або повернення документів проводиться в день їх надходження.

Книга реєстрації повинна бути прошнурована, пронумерована і засвідчена печаткою управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради.

Один примірник заявки з реєстраційним номером повертається претенденту.

8. Під час вивчення поданих на конкурс документів конкурсна комісія має право проводити їх перевірку. Якщо виявлено недостовірність даних у документах, передбачених цим Порядком, то такі документи повертаються претенденту протягом 5 робочих днів з письмовим повідомленням причини повернення.

Конкурсна комісія за результатами розгляду поданих матеріалів та проведення експертизи інвестиційних проектів приймає рішення про доцільність надання державної підтримки їх реалізації у формі компенсації. Експертиза інвестиційних проектів проводиться конкурсною комісією з урахуванням експертної оцінки проекту кредитного комітету відповідного банку.

Визначення переможців конкурсного відбору інвестиційних проектів здійснюється за такими критеріями:

- строк окупності інвестиційного проекту;

- розмір прибутку та рентабельність виробництва (надання послуг);

- створення додаткових робочих місць та витрати на створення

одного робочого місця;

- відповідність інвестиційного проекту пріоритетним напрямам

соціально-економічного розвитку міста;

- вироблення продукції на експорт;

- збільшення обсягу виробництва продукції (надання послуг) на 1 грн. залучених коштів місцевих бюджетів;

- розмір перевищення надходжень до бюджету податків, зборів

(інших обов’язкових платежів) порівняно з розміром компенсації, у розрахунку на рік.

Кожен член конкурсної комісії дає оцінку по кожному критерію інвестиційного проекту за трибальною шкалою:

- низька – 1 бал;

- середня – 2 бали;

- висока – 3 бали.

Якщо будь-який з критеріїв не розкрито, то ставиться 0 балів.

Переможцями конкурсу визначаються позичальники, які отримали найбільшу кількість балів.

Переможцями конкурсу можуть бути визнані декілька претендентів, у разі, якщо вони отримали рівну кількість балів.

Рішення конкурсної комісії приймається на закритих засіданнях у присутності не менше ніж двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів і оформлюється протоколом, що підписується всіма членами комісії, які брали участь у голосуванні.

У разі рівної кількості голосів голос голови на засіданні є вирішальним.

Якщо в конкурсі взяв участь тільки один претендент, переможцем конкурсу може бути визнаний цей претендент.

Конкурсна комісія протягом п’яти робочих днів після прийняття рішення надсилає претендентам повідомлення про результати конкурсного відбору. Крім цього, конкурсна комісія видає довідку переможцям конкурсу за формою згідно з додатком 3, про що робиться відмітка у книзі реєстрації.

Переможцям конкурсу комісія видає витяг із протоколу для пред’явлення його банкам, які надали кредити. На підставі зазначеного витягу укладається договір між відповідним розпорядником коштів місцевого бюджету (управлінням економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради), позичальником та банком, у якому зазначається розмір та умови погашення відсотків за користування кредитом з урахуванням компенсації.

Фінансування підготовки та проведення конкурсу здійснюється за рахунок коштів Програм розвитку малого підприємництва м. Охтирка , затверджених Охтирською міською радою.

9. Компенсація за кредитами надається в розмірі 100 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на дату укладання кредитного договору.

За умови сплати позичальником відсотків за користування кредитом у повному обсязі банк повертає відповідну суму на рахунок позичальника.

10. Часткове відшкодування надається переможцю конкурсу з початку бюджетного року, якщо кредит отриманий до початку бюджетного року, і з моменту отримання кредиту, якщо кредит отриманий протягом бюджетного року.

Кошти на компенсацію надаються суб’єктам малого підприємництва в межах одного бюджетного періоду. У разі коли термін реалізації проекту перевищує один бюджетний період, питання подальшої компенсації повинно розглядатися конкурсною комісією на початку бюджетного періоду за умови виділення коштів на зазначені цілі в місцевому бюджеті на відповідний рік.

11.Черговість надання компенсації переможцям конкурсу визначається за датою надходження документів до управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради відповідно до п.6 цього Порядку.

12. Для отримання суми компенсації банки, які надали коротко- чи середньострокові кредити, подають до 7-го числа місяця, що настає за звітним, розпоряднику коштів місцевого бюджету (управлінню економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради) по два примірники реєстрів позичальників, які взяли кредити в цих банках і за результатами конкурсу отримали право на компенсацію, а також виписку банку із зазначенням щодо кожного позичальника загальної суми кредиту, погашеної суми кредиту, загальної суми відсотків, сплаченої суми відсотків за відповідний період з визначенням суми, що відшкодовується за рахунок компенсації.

13. Управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради (розпорядник коштів місцевого бюджету) складає та затверджує реєстр компенсаційних виплат у розрізі банків і подає органам Державного казначейства України разом із платіжними дорученнями для здійснення видатків на компенсацію суб’єктам малого підприємництва.

Зазначені видатки здійснюються в установленому порядку шляхом перерахування коштів на рахунки банків, які здійснили кредитування інвестиційних проектів підприємств та підприємців – переможців конкурсу.

14. Фінансова звітність про використання коштів місцевого бюджету для здійснення компенсації складається і подається в установленому порядку.

Додаток 1

до пункту 6 Порядку

часткового відшкодування

з місцевого бюджету

відсоткових ставок

за кредитами, залученими

суб’єктами малого

підприємництва

(юридичними та фізичними

особами) міста для

реалізації інвестиційних

проектів

Заявка

на участь у конкурсі для отримання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб’єктам малого підприємництва(юридичним та фізичним особам) міста для реалізації інвестиційних проектів

Прошу допустити _______________________________________________

__________________________________________________________________

(повна назва суб’єкта малого бізнесу)

до участі в конкурсі на отримання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб’єктам малого підприємництва для реалізації інвестиційних проектів.

Відомості про особу:

Повна назва суб’єкта малого бізнесу___________________________________

__________________________________________________________________

Скорочена назва суб’єкта малого бізнесу_______________________________

__________________________________________________________________

Керівник (назва посади, П.І.Б.) _______________________________________

Місцезнаходження__________________________________________________

Телефон ________________________, факс_____________________________

E –mail____________________________________________________________

Форма власності ___________________________________________________

Вид діяльності (основний)____________________________________________

Ідентифікаційний код________________________________________________

Банківські реквізити_________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата і номер державної реєстрації_____________________________________

Повна назва органу реєстрації_________________________________________

__________________________________________________________________

Назва банку, який видав кредит_______________________________________

Дата і номер кредитної угоди_________________________________________

Термін дії кредитної угоди___________________________________________

Сума кредиту, грн.__________________________________________________

Відсоткова ставка банку за користування кредитом, %____________________

Плата за кредит, грн.________________________________________________

Цільове призначення кредиту_________________________________________

З вимогами Порядку та умов проведення конкурсу, переліку документів для отримання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб’єктам малого бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів, ознайомлений (а) та зобов’язуюсь їх виконувати.

Керівник ____________ __________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер ____________ __________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Реєстраційний №_____________

_______ ______________200 р.

Додаток 2

до пункту 7 Порядку

часткового відшкодування

з місцевого бюджету

відсоткових ставок

за кредитами, залученими

суб’єктами малого

підприємництва

(юридичними та фізичними

особами) міста для

реалізації інвестиційних

проектів

Книга реєстрації

учасників конкурсу щодо визначення переліку суб’єктів малого бізнесу для отримання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами на реалізацію інвестиційних проектів

Реєстраційний номер заявки претендента

Дата реєстрації документів

Найменування та місцезнаходження претендента

Прізвище, ім’я та по батькові, посада особи, яка подала документи

Відмітка про результати конкурсу

Гранична сума передбаченої компенсації, грн.

Дата видання довідки (для переможців конкурсу)

Прізвище, ім’я та по батькові особи, яка отримала довідку

1

2

3

4

5

6

7

8

Голова комісії _____________ ___________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Секретар комісії _____________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П

Додаток 3

до пункту 8 Порядку

часткового відшкодування

з місцевого бюджету

відсоткових ставок

за кредитами, залученими

суб’єктами малого

підприємництва

(юридичними та фізичними

особами) міста для

реалізації інвестиційних

проектів

Довідка

про надання суб’єктам малого бізнесу за рахунок державного бюджету часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами на реалізацію інвестиційних проектів

Надана _________________________________________________________

( повна назва суб’єкта малого бізнесу )

про те, що він дійсно за результатами конкурсу визнаний отримувачем часткового відшкодування відсоткових ставок, пов’язаних із сплатою відсотків за користування кредитом банку, за рахунок коштів Державного бюджету України на умовах постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 року №634 ,,Про затвердження порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб’єктам малого бізнесу для реалізації інвестиційних проектів”, у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку України, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитом.

Граничний розмір відшкодування встановлений комісією у сумі __________________________________________________________________

( сума літерами та цифрами)

Голова комісії _____________ ___________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Секретар комісії _____________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

Назад до розділу

Опитування

Тестове опитування

,00%

,00%

Триває до 30/11/2019

Останні новини з категорії:

ic

Як бути в курсі останніх новин?

Підпишіться на email розсилку, щоб отримувати найоперативнішу інформацію