• Пошук по сайту
  • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості

eye

166

Захист прав споживачів

img

На жаль, інколи ми стикаємося з доволі неприємними ситуаціями, такими як купівля товару неналежної якості. Добре, якщо продавець погоджується повернути товар чи витрачені кошти, але часто трапляється зовсім навпаки.  Саме тому ми й вирішили проконсультувати вас для подібних випадків.

 

 

Стаття 8. Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості  Закону України «Про захист прав споживачів»

1. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

1) пропорційного зменшення ціни;

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

Якщо протягом гарантійного строку Ви виявили істотні недоліки, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару (іноді буває необхідний висновок експертизи), тоді Ви маєте вимагати від продавця або виробника:

1) розірвати договір та повернути сплачену за товар грошову суму;

2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника).

2. Стосовно непродовольчих товарів, що перебували у використанні та були реалізовані через роздрібні комісійні торговельні підприємства, вимоги споживача, зазначені у частині першій цієї статті, задовольняються за згодою продавця.

Зазначимо, що продавець задовольнить Вашу вимогу лише в тому випадку, якщо гарантійний строк на непродовольчий товар не закінчився.

3. Вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті, пред’являються на вибір споживача продавцеві за місцем купівлі товару, виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача.

Ви маєте право пред’явити одну з вимог, передбачених частиною першою цієї статті, а якщо продавець не виконує Вашу вимогу, тоді Ви можете заявити іншу вимогу, передбачену частиною першою цієї статті. Виконати Ваші вимоги мають також створені продавцем торговельні підприємства та філії, що здійснюють продаж його товарів.

4. Продавець і виробник під час продажу (реалізації) товару зобов’язані інформувати споживача про підприємства, що задовольняють вимоги.

Якщо ж Вам кажуть, що «ми не виробник, і товар не повертаємо», тоді необхідно дізнатися, хто задовольняє вимоги. Це має бути встановлено документально.

5. Продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) зобов’язані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги.

Тут усе-усе зрозуміло: маємо право повернути\обміняти товар неналежної якості – продавець (чи виконавець) зобов’язаний відповідати. Звернімо увагу, що доставка великогабаритних товарів (і товарів вагою 5+ кг) продавцю чи виробнику та їх повернення споживачеві (Вам) здійснюються за рахунок продавця чи виробника.

6. За наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі виникнення потреби в перевірці якості – протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін.

Припустімо, Ви забажали повернути телефон у магазин. Якщо Ви бачите, що на поличці лежить такий самий телефон, а Вам відмовляють у поверненні, то це вважається грубим порушенням. Якщо ж товару для повернення дійсно немає в наявності, тоді замінити товар мають у двомісячний строк. Якщо ж повернути товар взагалі неможливо, тоді Ви маєте висунути іншу вимогу, наприклад, відшкодування вартості товару.

7. Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не проводиться.

Принесли  в магазин телефон, а  Вам кажуть,  що обміняють,   але ціна на новий змінилась і буде вищою.  Сміливо заперечуйте  це  й  спирайтесь на норму закону. 

Увага! При обміні товару з недоліками на аналогічний ціна не змінюється.

Під час заміни товару з недоліками на такий же товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості перерахунок вартості товару з недоліками у разі підвищення ціни проводиться, виходячи з його вартості на час обміну, а в разі зниження ціни – виходячи з вартості на час купівлі.

Припустимо, Ви  захотіли  обміняти товар на інший, дещо  кращий.    Тоді вартість Вашого товару буде обчислюватися, виходячи  з  його вартості на час обміну.                                                                 

А якщо Ви  хочете  обміняти на  товар  дешевше, тод  ціна на  куплений до цього товар буде дорівнювати тій, що була на час купівлі.

При розірванні договору розрахунки зі споживачем у разі підвищення ціни на товар проводяться, виходячи з його вартості на час пред’явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни – виходячи з вартості товару на час купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору – в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж по завершенні семи днів.

Якщо ціна на товар, який Ви повертаєте, підвищилась, то повернути Вам мають суму, встановлену на час пред’явлення Вашої вимоги. Якщо ж ціна знизилась, тоді повернуть суму, яку Ви заплатили за товар при його купівлі. Повернути кошти Вам мають у день розірвання договору. А якщо зробити це неможливо, тоді в інший строк (за домовленістю сторін), але не пізніше ніж по завершенні 7 днів.

8. У разі придбання споживачем непридатного харчового продукту продавець зобов’язаний замінити його на харчовий продукт, який є придатним до споживання, або повернути споживачеві сплачені ним кошти.

 Розрахунки у такому разі проводяться в порядку, передбаченому абзацом третім частини сьомої цієї статті (При розірванні договору розрахунки зі споживачем у разі підвищення ціни на товар проводяться, виходячи з його вартості на час пред’явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни – виходячи з вартості товару на час купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору – в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж по завершенні семи днів)

9. При пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк.

На Вашу письмову вимогу на час ремонту надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі. Для цього продавець, виробник (підприємство, що задовольняє  Ваші вимоги, встановлені частиною першою цієї статті) зобов'язані створорити (мати) обмінний фонд товарів. Перелік таких товарів визначено Кабінетом Міністрів України.

За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) та за кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк (чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі одного відсотка вартості товару.

При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складову частину обчислюється починаючи від дня видачі споживачеві товару після ремонту.

10. Споживач має право пред'явити виробнику (продавцю) вимогу про безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного строку.

 Ця вимога може бути пред'явлена протягом установленого строку служби, а якщо такий не встановлено - протягом десяти років, якщо в товарі було виявлено недоліки (істотні недоліки), допущені з вини виробника. Якщо цю вимогу не задоволено у строки, передбачені частиною дев'ятою цієї статті, споживач має право на свій вибір пред'явити виробникові (продавцеві) інші вимоги, відповідно до частини першої цієї статті.

11. Вимоги споживача розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.

 Вимоги щодо технічно складних побутових товарів розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, передбаченого Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.

Під час продажу товару продавець зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу.

У разі втрати споживачем технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, їх відновлення здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

12. Виробник зобов'язаний відшкодувати всі збитки продавця (підприємства, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті), який розглядає претензію споживача до придбаного товару.

Продавець (виробник) товарів зобов'язаний у місячний строк відшкодувати підприємству, що виконує його функції, збитки, яких воно зазнало у зв'язку із задоволенням вимог споживача, передбачених цією статтею.

13. Вимоги, встановлені частиною першою цієї статті щодо товарів, виготовлених за межами України, задовольняються за рахунок продавця (імпортера).

14. Вимоги споживача, передбачені цією статтею, не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання.

 Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.

Назад до розділу

Опитування

Тестове опитування

,00%

,00%

Триває до 30/11/2019

Останні новини з категорії:

ic

Як бути в курсі останніх новин?

Підпишіться на email розсилку, щоб отримувати найоперативнішу інформацію