• Пошук по сайту
  • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

Про встановлення ставки туристичного збору

eye

266

Оприлюднення проектів регуляторних актів

img

Повідомлення

про оприлюднення регуляторного акта –

проекту рішення Охтирської міської ради «Про встановлення ставки туристичного збору»

 

Представлений регуляторний акт розроблено відповідно до вимог статті 12 та статті 268 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями) та визначає порядок справляння туристичного збору на території міста Охтирка.

Проект регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному сайті Охтирської міської ради http://www.omvk.sm.ua/ 

Розробником проекту регуляторного акта є управління фінансів та економіки Охтирської міської ради.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їхніх об’єднань приймаються розробником проекту регуляторного акту – управлінням фінансів та економіки Охтирської міської ради - протягом одного місяця з дня оприлюднення сайті Охтирської міської ради  (http://www.omvk.sm.ua/):

- на поштову адресу: 42700, м. Охтирка, вул. Петропавлівська, 3;

- на електронну адресу:  torgovlja08@ukr.net

 

Управлінням фінансів та економіки Охтирської міської ради, тел. (05446) 4-15-16.

 

 

 

 

Про встановлення ставки туристичного збору

    

Відповідно до Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року із змінами та доповненнями, Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23.11.2018 року № 2628-VIII, cт. 64 Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, керуючись п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ч.1 ст.69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Охтирська міська рада вирішила:

1. Встановити на території Охтирської міської ради ставки туристичного збору, згідно з додатком 1.

2. Управлінню фінансів та економіки оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Охтирської міської ради та в друкованих засобах масової інформації.

3. Рішення від 29.01.2019 №1433-МР «Про встановлення туристичного збору» вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2020 року. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Теличко В.С.) та з питань промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку (Марченко А.О.).

 

Міський голова                                                                          І. АЛЄКСЄЄВ

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення сесії Охтирської міської ради

від  «__» _________ року №__________

 

СТАВКИ

туристичного збору

вводяться в дію з 01.01.2020

 

1. Платників туристичного збору визначено пунктом 268.4 статті 268 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями).

 

2. База справляння туристичного збору визначена пунктом 268.4 статті 268 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями).

 

3. Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями).

 

4. Справляння збору може здійснюватися податковими агентами, визначеними підпунктом 268.5.2 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями).

 

5. Особливості справляння збору визначено пунктом 268.6 статті 268 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями).

 

6. Порядок сплати збору визначено пунктом 268.7 статті 268 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями).

Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал,

або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому - до 28 (29) включно) на підставі рішення Охтирської міської ради.

Адміністративно-територіальна одиниця,на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування

Код області

Код КОАТУУ

Назва

5900000000

5910200000

місто Охтирка

5910290001

село Велике Озеро

5910290003

село Залужани

5910290005

село Козятин

5910290007

село Пристань

Види туризму

Ставки збору для однієї особи за кожну добу тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі)

(відсоток від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року)

Внутрішній туризм

0,5

В'їзний туризм

1,0

 

7. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння туристичного збору здійснює контролюючий орган.

 

 

Міський голова                                                                                І. АЛЄКСЄЄВ

  

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Охтирської міської ради
«Про встановлення ставки туристичного збору»

 

Регуляторний орган: Охтирська міська рада Сумської області.

Розробник проекту рішення: управління фінансів та економіки Охтирської міської ради.

Розробник аналізу регуляторного впливу: управління фінансів та економіки Охтирської міської ради.

Відповідальна особа: начальник відділу розвитку підприємництва, споживчого ринку та захисту прав споживачів управління фінансів та економіки Охтирської міської ради.

Контактний телефон: (05446) 4-15-16

 

І. Визначення проблеми

Податковий кодекс України (надалі - Кодекс) регулює відносини, що виникають у процесі встановлення та скасування податків і зборів, визначає вичерпний перелік таких, що справляються в Україні, порядок їх адміністрування, платників податків і зборів, їх права, обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження та обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Статтею 10 Кодексу визначено, що до місцевих податків і зборів належить, зокрема, туристичний збір (надалі - збір). Згідно з вимогами Кодексу місцеві ради в межах повноважень вирішують питання запровадження збору шляхом ухвалення рішення про встановлення ставки збору з обов'язковим визначенням об'єкта оподаткування, платників збору, розміру ставки, податкового періоду та інших обов'язкових елементів, з дотриманням критеріїв, установлених статтею 268 розділу XII Кодексу. Тобто, Охтирська міська рада може ухвалити рішення про встановлення ставки збору з метою його застосування на території м. Охтирка.

Сфера дії визначеного регуляторного акта розповсюджується на платників збору - громадян України, іноземців, а також осіб без громадянства, які прибувають на територію м. Охтирка та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк. Суб'єкти господарювання, які надають платникам місця для тимчасового перебування, є податковими агентами, уповноваженими на щоквартальне справляння збору й перерахування коштів від його надходження до міського бюджету.

Важливість проблеми полягає в тому, що прийняття ставок сприятиме надходжень до доходної частини місцевого бюджету, а також у необхідності викладення рішення з урахуванням змін у законодавстві.

Станом на 01.01.2019 на території міста Охтирка обліковується 6 податкових агентів по справлянню туристичного збору. Протягом 2018 року ними сплачено до бюджету міста 13487,5 грн. (по ставці 1% вартості проживання).

Закон змінив ставки туристичного збору. Зокрема, для внутрішніх туристів його ставки не повинні перевищити 0,5% мінімальної заробітної плати на добу, для в'їзного туризму - до 5% мінімальної заробітної плати.

Для розрахунку прогнозних показників суми витрат суб'єктів малого підприємництва враховувалися основні прогнозні макропоказники економічного й соціального розвитку України (лист Міністерства фінансів України від 03.08.2018 №05110-1421/20720 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік») на 2020 рік прогнозований розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня 2020 року - 4 407 грн.

Аналіз надходжень місцевого бюджету:

Назва показника

Прогнозні надходження на 2020 рік при максимальній ставці збору

Прогнозні надходження на 2020 рік при ставці збору, що пропонується міською радою

ставка,%

надходження, грн.

ставка,%

надходження, грн.

Туристичний збір для внутрішнього туризму

0,5%

56 819,12

0,5%

56 819,12

Туристичний збір для в'їзного туризму

5%

47 375,25

1%

9 475,05

Всього

 

104 194,37

 

66 294,17

Установлення максимальної ставки туристичного збору, забезпечить надходження до бюджету, але ускладнить відносини між органами місцевого самоврядування та громадянами, суб'єктами господарювання.

Саме тому проектом рішення запропоновано встановити ставки туристичного збору у розмірі:

- для внутрішнього туризму 0,5% мінімальної заробітної плати;

- для в'їзного туризму 1% мінімальної заробітної плати.

Органи місцевого самоврядування в рамках, визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, мають кожного року ухвалювати рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік для відповідного місцевого податку чи збору.

Ухвалення рішення з цього питання необхідне для прозорого ефективного встановлення ставки збору, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

Урахувавши всі чинники, що впливають на формування ставки збору, зазначений проект рішення міської ради «Про встановлення ставки туристичного збору» підготовлено з метою встановлення єдиної ставки туристичного збору. Рішення спрямоване на правове регулювання господарських і адміністративних відносин між суб'єктами господарювання (податковими агентами), органами місцевого самоврядування й фіскальними органами.

Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни, які проживають на території міста Охтирка

Мешканці можуть розраховувати на надходження від сплати збору, що спрямуються на фінансування соціально важливих місцевих програм

Не підпадають під дію рішення відповідно до вимог Кодексу

Держава в особі:

органів фіскальної служби;

 

органи місцевого самоврядування

 Забезпечується виконання вимог Кодексу - справляння місцевих податків та зборів;

ухвалення рішення забезпечує виконання органом місцевого самоврядування визначених норм Кодексу, надходження коштів до місцевого бюджету

-

Суб'єкти господарювання (податкові агенти)

Проектом рішення передбачено врегулювання правовідносин між органом місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання - податковими агентами, користувачами послуг проживання (ночівлі) стосовно справляння збору, що значно забезпечує порядок його адміністрування та виконання норм Кодексу

-

Кожен податок та збір є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. Згідно з бюджетним законодавством туристичний збір є одним з джерел надходжень загального фонду бюджету міста, за рахунок якого утримуються бюджетні установи міста, що забезпечують надання послуг населенню в галузях освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту.

Стабільність надходжень, що формують загальний фонд місцевого бюджету, дозволяє провести соціально важливі видатки, отримати всім мешканцям міста суспільні послуги в тій чи іншій сфері, якими опікуються органи місцевого самоврядування.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Проект регуляторного акта спрямований на розв'язання проблеми, визначеної в попередньому розділі АРВ в цілому, основними цілями його прийняття є:

- встановити на території міста Охтирка туристичний збір до визначеного Податковим Кодексом переліку і в межах визначеного ним граничного розміру ставки;

- отримати до бюджету міста Охтирка відповідні надходження.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

1.     Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Не прийняття регуляторного

акта (залишення існуючої на

даний момент ситуації без змін)

Ця альтернатива не може бути прийнятою для органу місцевого самоврядування, оскільки буде не дотримана вимога до п.12.4.1. ст.12 Податкового кодексу України.

Прийняття регуляторного акта

відповідно до вимог

Податкового кодексу України

Дотримання вимог податкового законодавства. Забезпечення досягнення цілей державного регулювання. Врегулювання правовідносин суб'єктів господарювання і контролюючих органів у процесі справляння збору.

 

2.     Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття регуляторного

акта (залишення існуючої на

даний момент ситуації без змін)

Відсутні

Згідно з пунктом 12.3.5 Кодексу, якщо міська рада не ухвалила рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з його нормами, такі податки до ухвалення рішення справляються виходячи з норм Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок. Ця норма не стосується туристичного збору. У разі неприйняття міською радою відповідного рішення, податкові агенти не можуть справляти збір самостійно, відповідно відсутні надходження до місцевого бюджету.

Прийняття регуляторного акта

відповідно до вимог

Податкового кодексу України

Ухвалення рішення органу місцевого самоврядування щодо встановлення туристичного збору відповідно до вимог податкового законодавства. Забезпечення надходжень до місцевого бюджету.

Врегулювання правовідносин суб'єктів господарювання і фіскального органу у процесі справляння збору.

Витрати часу, матеріальних ресурсів для фіскального органу на адміністрування збору протягом податкового періоду

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття регуляторного

акта (залишення існуючої на

даний момент ситуації без змін)

Відсутні

Відсутні

Прийняття регуляторного акта

відповідно до вимог

Податкового кодексу України

Вирішення соціальних проблем міста за рахунок надходження туристичного збору до місцевого бюджету

Громадяни, які будуть отримувати послуги з тимчасового проживання на території міста Охтирка будуть сплачувати туристичний збір у розмірі передбаченим регуляторним актом за виключенням пільгової категорії громадян

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання великого й середнього підприємництва, що виникають внаслідок дії регуляторного акта, не розраховується, оскільки сфера впливу регуляторного акта поширюється на суб'єктів малого підприємництва та мікропідприємництва. Статтею 268 Кодексу (пункт 268.5) визначено податкових агентів із справляння туристичного збору. Фактично туристичний збір встановлюється для громадян, які будуть отримувати послуги з тимчасового проживання на території міста Охтирка та регулює відносини між податковими агентами й фіскальними органами.

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

2793*

2793

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

100

Х

* згідно ст.268 Податкового кодексу України туристичний збір справляється з громадян, які отримують послуги з тимчасового проживання на території міста Охтирка за загальну кількість діб проживання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття регуляторного

акта (залишення існуючої на

даний момент ситуації без змін)

Звітність по нарахуванню туристичного збору не подається до контролюючого органу. Туристичний збір не справляється.

Відсутні

Прийняття регуляторного акта

відповідно до вимог

Податкового кодексу України

Створення прозорого механізму справляння туристичного збору в рамках вимог Податкового кодексу України

Відсутні

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Не прийняття регуляторного

акта (залишення існуючої на

даний момент ситуації без змін)

1

Згідно підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України туристичний збір як такий, що є обов'язковим для встановлення, не буде справлятись.

 

 

Прийняття регуляторного акта

відповідно до вимог

Податкового кодексу України

4

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв'язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства. Необхідність прийняття регуляторного акта зумовлена наявністю на території міста Охтирка значної кількості суб'єктів господарської діяльності, котрі займаються готельним та туристичним бізнесом.

 

Рейтинг

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок), грн

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

 

 

Не прийняття регуляторного

акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Звітність по нарахуванню туристичного збору не подається до контролюючого органу. Туристичний збір не справляється. Особи, які будуть отримувати послуги з тимчасового проживання на території міста Охтирка, не будуть сплачувати туристичний збір.

-

Згідно підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України туристичний збір як такий, що не є обов'язковим для встановлення, не буде справлятись у 2020 році.

 

 

Прийняття регуляторного акта

відповідно до вимог

Податкового кодексу України

Врегулювання правовідносин суб'єкта господарювання і контролюючих органів у процесі справляння збору.

Витрати суб'єктів господарювання при запровадженні даної альтернативи є незмінними. Фактично регулювання не впливає на суб'єктів господарювання, а лише наближує їх до виконання вимог чинного законодавства України.

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв'язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства.

 

               

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Не прийняття регуляторного

акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Порушення законодавства.

Х

Прийняття регуляторного

акта відповідно до вимог

Податкового кодексу України

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв'язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Перевага обраного виду обумовлена процесами, пов'язаними з використанням збалансованих інтересів платників збору, податкових агентів, контролюючих органів. Прийняття зазначеного рівня ставки збору також забезпечить найвищий з можливих рівнів надходжень до місцевого бюджету, що надасть можливість збільшення видатків для фінансування соціально важливих місцевих програм і при цьому не створюватиме надмірного податкового навантаження на його платників, забезпечить зручний порядок обчислення суми збору та доступне його адміністрування.

Зміни у Податковому кодексі України, зменшення кількості платників збору. Політична та економічна ситуація в країні.

 

Прийняття цього регуляторного акта забезпечить належне справляння туристичного збору на території міста Охтирки та надходження зазначеного платежу до місцевого бюджету в прогнозованих обсягах.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Контроль за дотриманням вимог акта здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства Охтирським управлінням ГУ ДФС у Сумській області.

Перешкоди щодо можливого впровадження цього регуляторного акта та виконання його вимог відсутні.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Механізм дії регуляторного акта

Платниками туристичного збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію міста Охтирка, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в визначений строк.

Базою оподаткування збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі).

Пропонується встановити ставку туристичного збору за одну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання для внутрішнього туризму 0,5 відсоток та в'їзного туризму 1,0 відсоток від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2020 року.

Задля забезпечення виконання вимог чинного законодавства України, перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Охтирської міської ради.

Організаційні заходи для впровадження регулювання

- розробка проекту рішення міської ради «Про встановлення туристичного збору» та аналізу регуляторного впливу до нього;

- оприлюднення проекту рішення разом з аналізом регуляторного впливу та отримання пропозицій та зауважень;

- підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогами статей 4,8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України;

- прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Охтирської міської ради;

- оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку;

- постійне здійснення моніторингу надходжень до місцевого бюджету коштів від туристичного збору;

- проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Дія регуляторного акта не поширюється на суб'єктів господарювання великого й середнього підприємництва, тому розрахунки витрат на одного суб'єкта господарювання та бюджетних витрат на адміністрування зазначеної категорії відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта») не проводилися. Податок не є новим, тому додаткових витрат бюджету на впровадження та адміністрування регулювання не передбачається. Видатки фіскальних органів та органів місцевого самоврядування не зміняться.

Питома вага суб'єктів малого підприємництва та мікропідприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, складає 100 %. У зв'язку з тим, що питома вага суб'єктів малого підприємництва в загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, перевищує 10%, здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для суб'єктів малого підприємництва (додаток до аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва( М-Тест)).

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Рішення набуває чинності з 01.01.2020 року та діє протягом року. Передбачається, що податкові агенти будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно здійснювати перерахування туристичного збору. Податкові агенти несуть відповідальність за порушення податкового законодавства: фінансову, адміністративну, кримінальну (пункт 111.1 стаття 111 Кодексу). Фінансова відповідальність встановлюється та застосовується згідно з нормами Кодексу у вигляді штрафних санкцій або пені (пункт 111.2 стаття 111 Кодексу) у розмірах, визначених статтею 126 Кодексу. Адміністративна відповідальність за порушення порядку справляння та сплати туристичного збору встановлена у розмірах, визначених статтею 163-17 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На дію регуляторного акта можуть негативно вплинути економічна криза та значні темпи інфляції.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі статистичні показники:

- кількість податкових агентів, осіб;

- розмір надходжень туристичного збору до місцевого бюджету, тис.грн.;

- розмір коштів і час, що витрачаються суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта (оприлюднення рішення про встановлення туристичного збору в друкованих і електронних ЗМІ Охтирської міської ради).

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників туристичного збору.

Повторне відстеження буде здійснюватись за три місяці до дня закінчення визначеного строку дії регуляторного акта.

З огляду на показники результативності, визначені у попередньому розділі аналізу регуляторного акта, відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися статистичним та соціологічним методами.

Інформація по обліку податкових агентів знаходиться в Охтирському управлінні ГУ ДФС у Сумській області.

 

 

 

Начальник управління фінансів та

економіки Охтирської міської ради                                      Н. ШАРКОВА

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

 

1.   Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з «02» квітня 2019 року по «12» квітня 2019 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Запити по телефону

4

Отримання інформації щодо витрат часу щодо виконання вимог регулювання та витрат, пов'язаних із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності до фіскальної служби

 

2.   Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 6 податкових агентів (2793 діб - загальна кількість діб проживання), у тому числі мікропідприємництва 6 осіб;

питома вага суб'єктів мікропідприємництва у загальній кількості суб'єктів малого підприємництва, на яких проблема справляє вплив 100 %.

3.   Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Поряд ковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5

Інші процедури

Сплата туристичного збору

Внутрішній туризм 0,5%

В'їзний туризм 1%

 

22,04 грн. за добу

44,07 грн. за добу

-

-

6

Разом, гривень

Внутрішній туризм 0,5%

В'їзний туризм 1%

Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 

22,04 грн. за добу

44,07 грн. за добу

-

-

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

6 податкових агентів, з них

Внутрішній туризм - 2578 діб проживання

В'їзний - 215 діб проживання

8

Сумарно, гривень

Внутрішній туризм - 56819,12 грн.

В'їзний туризм - 9475,05 грн.

-

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

26,39

4407грн. (мін. заробітна плата) : 167 год. (тривалість робочого часу в місяць) = 26,39грн. - вартість роботи за 1 год.

 

1,0 год Х 26,39 грн. = 26,39 грн

Х

26,39

 

10

Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

0

0

0

11

Процедури офіційного звітування
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

0

0

0

13

Інші процедури:

-

-

-

14

Разом, гривень

26,39

-

-

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

6 податкових агентів, з них

Внутрішній туризм - 2578 діб проживання

В'їзний - 215 діб проживання

16

Сумарно, гривень

158,34

 

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури. Прийняття цього регуляторного акта не передбачає утворення нового виконавчого органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

 

4.   Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п'ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

66294,17 грн.

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

158,34 грн.

-

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

66452,51 грн.

-

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

0 грн.

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

66452,51 грн.

-

 

5.   Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Надання інформації про ставки туристичного збору по телефону за номером «гарячої телефонної лінії для підприємців», що скоротить час на виконання процедур передбачених п.9 розрахунку витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання з 1 год до 0,25 год, що в свою чергу зменшить вартість адміністративних процедур на 118,74 грн.

На основі запропонованих компенсаторів для суб'єктів малого підприємництва проводиться повторна оцінка витрат суб'єктів малого підприємництва для скорегованих процедур починаючи з пункту 2 цього додатка.

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п'ять років, гривень

Заплановане регулювання

66 452,51

66 452,51

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

- 118,74

- 118,74

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

66 333,77

66 333,77

 

 

 

Начальник управління

фінансів та економіки                                                                       Н. ШАРКОВА

Назад до розділу

Опитування

Тестове опитування

,00%

,00%

Триває до 30/11/2019

Останні новини з категорії:

ic

Як бути в курсі останніх новин?

Підпишіться на email розсилку, щоб отримувати найоперативнішу інформацію