• Пошук по сайту
  • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту регуляторного акту – проекту рішення міської ради «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі»

eye

157

Оприлюднення проектів регуляторних актів

img

Регуляторний акт розроблений відповідно до Законів України «Про автомобільний транспорт», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про захист економічної конкуренції», «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту». 

 

В зв’язку з підвищенням з 01.01.2018 року ціни на пальне (газ-метан) та зростанням рівня мінімальної заробітної плати, на підставі звернення перевізників та у зв’язку із зміною умов виробничої діяльності та реалізацією послуг, що не залежать від господарської діяльності перевізників виникла необхідність перегляду тарифу на перевезення пасажирів в міському транспорті.

 

Проект рішення є регуляторним актом та підлягає оприлюдненню.

 

Зі змістом рішення виконавчого комітету «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху» та аналізом регуляторного впливу можна ознайомитися на офіційному сайті Охтирської  міської ради http://www.omvk.sm.ua/ в розділі «Регуляторна політика». Розробником проекту регуляторного акту є управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань до проекту регуляторного акту виконавчого комітету Охтирської міської ради приймаються в письмовому вигляді протягом одного календарного місяця з дня його оприлюднення проекту регуляторного акту на адресу розробника проекту – управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради: 42700, м.Охтирка, вул..Чкалова,27а.

 

Про встановлення тарифів на перевезення

пасажирів на автобусних маршрутах загального

користування в звичайному режимі руху

 

       Відповідно до п.п.2 п «а» ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Охтирської міської ради від 29.05.2014 № 1083-МР «Про затвердження Порядку встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування» із змінами, розглянувши звернення автомобільних перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування щодо необхідності коригування тарифів в частині вартості палива та паливно-мастильних матеріалів та розміру мінімальної заробітної плати,  виконавчий комітет Охтирської міської ради вирішив: 

1. Встановити тарифи на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху  шляхом коригуванням вартості палива та паливно-мастильних матеріалів та розміру мінімальної заробітної плати (додаються).

2. Управлінню капітального будівництва та житлово-комунального господарства  Охтирської міської ради (Демиденко О.В.) довести до відома споживачів встановлені тарифи.

3. Рішення набуває чинності з _________2018 року.

4. Рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради від 20.12.2017 №191 «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху»,  вважати таким, що втратило чинність.

 

 

 

№ марш-

руту

Назва маршруту

Назва суб'єкта господарювання

Тариф на перевезення одного пасажиру,

грн.

№ 4

 

«Тец-Кардашівка (до межі міста)»

ФОП Гопко Юрій Іванович

6,00

№ 6

 

«вул.Сумська - вул.Перемоги (кільцевий)»

ФОП Кліщ Тетяна Геннадіївна

6,00

№ 3а

 

«пров.Киріковський - вул.Революції»

КП «Благоустрій»

6,00

№ 6а

 

«Дачний - АТЗТ Зоря»

КП «Благоустрій»

6,00

                                         

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення виконавчого комітету Охтирської  міської ради

 

«Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху»

 

Аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та з дотриманням вимог статті 8, 9 та 13 Закону України від 11.09.2003 №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015

 

№ 1151).

І. Визначення проблеми

 

Згідно рішення виконавчого комітету Охтирської  міської ради «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху» № 192 від 20.12.2017 вартість проїзду в міському транспорті становить 4,0 грн.

 

Механізм формування тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування визначається Методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженою Наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 17 листопада 2009 року №1175 та Порядком встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, затвердженого рішення міської ради № 1083-МР від 29.05.2014 (із змінами).

 

Відповідно до пункту 1.4 Порядку  перегляд рівня тарифів повинен здійснюватись у разі невідповідності чинних тарифів розміру економічно-обгрунтованих витрат на надання послуг з перевезення пасажирів.

 

В зв'язку з підвищенням з 01.01.2018 року рівня мінімальної заробітної плати (з 3200 грн. до 3723 грн) та зростанням цін на пальне (газ метан) з 9,60 грн. до 17,40 грн. за 1 літр. значно зросли витрати перевізника, які безпосередньо впливають на формування собівартості тарифу на проїзд в міському транспорті.

 

Показники

Січень 2017 року,

грн.

Серпень 2018 року, грн.

Підвищення, %

Дизельне пальне

22,30

27,99

25,5%

Газ

9,60

17,40

81%

Заробітна плата

3200,0

3723

16,3%

Паливно мастильні матеріали(моторні, трансмісійні, пластичні, спеціальні оливи)

321

433

34,8%

Утримання тарифів на міському пасажирському автомобільному транспорті на рівні 2017 року призводить до погіршення фінансового стану автопідприємств-перевізників і, як наслідок, до погіршення якості надання пасажирських послуг громадянам.

 

Діючі тарифи, з урахуванням економічної ситуації, яка склалась в країні, не забезпечують рентабельну роботу автомобільних перевізників та покриття собівартості перевезень, що, у свою чергу, може спричинити зупинку роботи автобусів на більшості міських маршрутів, погіршити технічний стан транспортних засобів перевізників у зв'язку з відсутністю коштів на відновлювальні роботи і, як наслідок, вплинути на безпеку дорожнього руху, перевезення пасажирів тощо.

 

Враховуючи вищевикладене, на підставі звернення перевізників та у зв'язку із зміною умов виробничої діяльності та реалізацією послуг, що не залежать від господарської діяльності перевізників виникла необхідність перегляду тарифу на перевезення пасажирів в міському транспорті шляхом  коригування складових тарифу, таких як пальне та мінімальна заробітна плата.

 

Дія регуляторного акта чітко регламентує відносини між громадою міста, суб'єктами господарювання в сфері надання послуг з перевезення пасажирів міським автотранспортом загального користування та органами місцевого самоврядування.

 

Після введення в дію регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Охтирської  міської ради «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху» суб'єктам господарювання-перевізникам буде надано можливість здійснювати діяльність з надання транспортних послуг без збитків.

 

Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

 

 

Так

 

Ні

 

 

Громадяни

 

 

 

+

 

 

 

 

Органи місцевого самоврядування

 

 

+

 

 

 

 

Суб'єкти   господарювання

(перевізники),

в   т.ч.

 

+

 

 

 

 

суб'єкти малого підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

II. Цілі державного регулювання

 

 

 

Метою   регуляторного   акта   є   встановлення

в   місті

Охтирка

обгрунтованих  тарифів  на

послуги  з

перевезення

пасажирів

в  міському

 

пасажирському транспорті загального користування, тим самим захищаючи пасажирів від необґрунтованого збільшення тарифів та автоперевізників від провадження збиткової господарської діяльності.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Вид

альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишити тарифи на перевезення пасажирів на рівні 2017 року

Альтернатива 2

Передбачити  видатки  з  міського  бюджету  для  покриття  збитків

автотранспортним підприємствам на регулювання обґрунтованої ціни

на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних

маршрутах загального користування в м. Охтирка

Альтернатива 3

Перегляд тарифу на перевезення пасажирів в міському транспорті шляхом коригування його складових.

 

Оцінка впливу вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Сфера інтересів держави та органів місцевого самоврядування

Вид

альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Забезпечення

надходжень

до

міського бюджету.

Призведе   до   погіршення   технічного   стану

рухомого складу, втрати кваліфікованих

працівників унаслідок недоотримання належного рівня  оплати  праці,  погіршення  надання  послуг автомобільним транспортом або зупинка роботи автобусних   маршрутів,   повна   зупинка   руху пасажирського автотранспорту. Крім того, не виконуватиметься норма Методики щодо перегляду рівня тарифів у зв'язку зі зміною умов виробничої діяльності та реалізації послуг, що не  залежать від господарської діяльності перевізника, у тому числі в разі зміни  пального більш ніж на 10%

 

Альтернатива 2

Можливість установлювати

У   відповідності   до   затверджених   видатків

 

обґрунтований

регульований

міського  бюджету  на  потреби  життєдіяльності міста, відсутні вільні кошти,

 

тариф на послуги з перевезення

в зв'язку з чим не можливо  виділити  кошти  на  покриття  збитків перевізникам.

 

на маршрутах

 

 

 

Вивільнити    додаткові    кошти    за    рахунок

 

 

 

 

 

 

зменшення   видатків   на   соціальні   програми неможливе  у  зв'язку  з  тим,  що  це  матиме негативну реакцію незахищених верств населення;   ймовірний   перерозподіл   видатків міського   бюджету   за рахунок  інших  галузей(освіти, медицини, житлово-комунального господарства  та  інших)  призведе  до  соціальної напруги;  навантаження  на  міський  бюджет  є економічно невиправданим через відсутність

стимулюючого фактора до вільної конкуренції в авто перевізників.

 

Альтернатива 3

- організація міських пасажирських перевезень,

виконання вимог аконодавства України та потреб мешканців міста;

-сприяння подальшому розвитку конкурентного

середовища у сфері пасажирських перевезень.

При впровадженні зазначеної альтернативи будуть створені умови для реалізації вимог статті 10 Закону України «Про автомобільний транспорт», а

саме: «...тарифна політика на автомобільному транспорті має

задовольняти підприємницький

інтерес,забезпечувати розвиток автомобільного транспорту, стимулювати впровадження новітніх технологій перевезень, застосування сучасних типів транспортних засобів.»

Витрати часу та матеріальних ресурсів для:

- підготовки регуляторного акта та забезпечення виконання його вимог;

 

-проведення процедур з відстеження результативності його дії.

 

Виникне  не  задоволеність  частини   громадян

звернень до виконавчого комітету.

 

Збільшиться   сума   компенсації   за   пільговий проїзд з міського бюджету.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид

 

 

Вигоди

 

 

 

Витрати

 

 

альтернативи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альтернатива 1

Ціна

на

послуги

з

перевезення

Погіршення

технічного   стану

 

пасажирів

не

підвищуватиметься,

транспортних

 

 

засобів,

 

тим самим витрачатиметься менше

зменшення

кількості  рейсів  на

 

коштів на проїзд

 

 

маршруті,

 

тим

 

самим

 

 

 

 

 

 

 

погіршення

якості

надання

 

 

 

 

 

 

 

послуг для громади міста.

Альтернатива 2

Ціна на послуги  з перевезення

пасажирів не підвищуватиметься,

економія   коштів   громадян,   які

користуються пасажирським транспортом.

Виділення

 

 

компенсації

 

Перевізникам з нерентабельним

 

тарифом, вплине на зменшення видатків на соціальні програми,

Перерозподіл видатків міського

бюджету за рахунок інших

галузей (освіти, медицини,

житлово-комунального господарства та інших).

Альтернатива 3

 

-          забезпечення організації

Збільшить

витрати

громадянам

 

пасажирських перевезень

за послуги перевезення.

 

 

відповідно  до

потреб

мешканців

 

 

 

 

 

 

 

міста;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підвищення якості пасажирських

 

 

 

 

 

 

 

перевезень у місті, безпеки руху за

 

 

 

 

 

 

 

рахунок

оновлення

рухомого

 

 

 

 

 

 

 

складу;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- недопущення погіршення роботи

 

 

 

 

 

 

 

міського пасажирського

 

 

 

 

 

 

 

транспорту через нерентабельність

 

 

 

 

 

 

 

діяльності автопідприємств

 

 

 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання великого та мікропідприємництва, що виникають внаслідок дії регуляторного акта, буде однаковою за альтернативами, у зв'язку зі специфікою галузі.

 

Показник

 

 

Підприємства-автоперевізники

 

 

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

 

 

 

Кількість   суб'єктів   господарювання,   що

 

 

 

 

 

 

 

підпадають  під  дію

регулювання,

одиниць

-

 

-

 

12

 

12

(суб'єкти господарювання - автоперевізники)

 

 

 

 

 

 

 

Питома  вага  групи

в  загальній

кількості,

-

 

-

 

100%

 

100%

відсотків *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

* У таблиці зазначено діючу кількість суб'єктів господарювання з метою здійснення коректного аналізу регуляторного впливу.

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:

 

4 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде);

 

3 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми будуть усунуті);

 

2 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні її аспекти залишаться невирішеними);

 

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема залишається).

 

Рейтинг

Бал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

результат-

результат

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

 

 

тивності

-тивності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийняття

може

призвести

до

зупинки

роботи

 

Альтернатива 1

1

транспортних засобів на маршрутах в зв'язку із збитковістю

 

 

 

проведення господарської діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

Проблема буде частково вирішена, проте вільних коштів в

 

 

 

міському  бюджеті

для

покриття

витрат

перевізників  в

 

 

 

зв'язку з встановленим необґрунтованим тарифом відсутні.

 

 

 

Вивільнити

додаткові

кошти

за

рахунок

зменшення

 

 

 

видатків на соціальні програми неможливе у зв'язку з тим,

 

 

 

що  це  матиме  негативну  реакцію

незахищених

верств

 

Альтернатива 2

2

населення;

ймовірний

перерозподіл

видатків

міського

 

 

 

бюджету  за  рахунок  інших  галузей  (освіти,  медицини,

 

 

 

житлово-комунального господарства та інших) призведе до

 

 

 

соціальної  напруги;  навантаження  на  міський  бюджет  є

 

 

 

економічно

невиправданим

 

через

 

відсутність

 

 

 

стимулюючого  фактора  до  вільної  конкуренції  в  авто

 

 

 

перевізників.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При впровадженні зазначеної альтернативи будуть створені

 

 

 

умови для реалізації вимог статті 10 Закону України «Про

 

 

 

автомобільний транспорт», а саме: «...тарифна політика на

 

Альтернатива 3

4

автомобільному

транспорті

 

має

задовольняти

 

підприємницький

інтерес,

забезпечувати

розвиток

 

 

 

 

 

 

автомобільного  транспорту,  стимулювати  впровадження

 

 

 

новітніх  технологій  перевезень,  застосування   сучасних

 

 

 

типів транспортних засобів»

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

 

Автоперевізниками надані розрахунки коригування тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту. Відповідно до Закону України «Про ціни і ціноутворення» гранична ціна (для пасажирів) - максимально або мінімально допустимий рівень ціни, який може застосовуватися суб'єктом господарювання. Таким чином, встановивши граничну ціну (тариф) замовник перевезень створює умови для розвитку автомобільного бізнесу, але, з метою захисту пасажирів від необґрунтованого збільшення вартості проїзду, регулює максимальну ціну, яку суб'єкт господарювання не може перевищувати.

 

Рішення набуває чинності з _____________ року.

 

Запропонований спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов'язковості виконання норм зазначеного рішення всіма учасниками правовідносин у сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Державне регулювання рішення не передбачає утворення нового структурного підрозділу. Орган, який несе витрати пов'язані з розробкою регуляторного акту, контролем за його виконанням, проведенням аналізу та заходів  по  відстеженню  результативності  регуляторного  акту  -управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради

 

Строк, який займають усі етапи прийняття регуляторного акту (розробка, оприлюднення, аналіз та інші регуляторні процедури) відповідно до плану діяльності Охтирської міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік, становить близько 2-х  місяців.

Посадовими обов'язками спеціаліста управління капітального будівництва та  житлово-комунального господарства передбачено здійснення зазначеної діяльності, тобто додаткові витрати на адміністрування регулювання відсутні.

 

Витрати для суб'єктів господарювання, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Міська автобусна мережа звичайного режиму руху складається із 4 маршрутів, які працюють у звичайному режимі руху, яку обслуговує 4 автобуси. Витрати, що несе перевізник при затвердженні даного рішення на одиницю задіяного транспорту становлять 3 грн (оновлення в салонах транспортних засобів інформацію про зміну вартості проїзду).

 

Витрати

За перший рік

За п'ять років

1

Витрати  на  оборотні  активи  (3  грн*4

автобусів = 12 грн)

12

60,00

 

 

2

Витрати на придбання білетів та книг КОРО  (4 автоперевізника*500 грн)

2000,00

10000,00

 

 

 

Разом витрат

2012,00

10060,00

Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежений. Прийняття нового регуляторного акта відбуватиметься у разі збільшення або зменшення собівартості послуг.

 

За підсумками аналізу відстеження результативності дії регуляторного акта, а також у разі потреби та з урахуванням відповідних нормативних актів до нього будуть вноситися необхідні зміни.

VII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі показники:

1.Звернення громадян з питання підняття вартості проїзду на послуги з перевезення пасажирів та багажу автобусними маршрутами загального користування (кількість звернень).

2.Звернення перевізників-суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія акта, з питань коригування тарифів на послуги з перевезення пасажирів та багажу автобусними маршрутами загального користування (кількість звернень)

 

Відповідно до ч. 5 ст. 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторні акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації відповідних рад.

Таким чином, рівень поінформованості суб'єктів господарювання (перевізників) та громадян міста з основних положень рішення визначається чисельністю осіб, які ознайомляться з ним.

 

У м. Охтирка  таким друкованим джерелом інформації є міська газета «Ахтырка».

 

Крім того, даний регуляторний акт буде розміщено на офіційній Інтернет-сторінці Охтирської  міської ради у розділі «Регуляторна політика».

VIIІ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності дії рішення буде здійснено до дати набирання чинності даного регуляторного акту.

 

Повторне відстеження результативності регуляторного акту проводитиметься через рік з дати набирання ним чинності але не пізніше двох років.

 

Періодичні відстеження проводитимуться раз на кожні 3 роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності дії рішення.

 

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальним за його розробку - управлінням капітального будівництва та житлово - комунального господарства виконавчого комітету Охтирської міської ради шляхом аналізу статистичних даних та збір якісних показників.

 

У разі виявлення проблемних питань, вони будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

М-ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та детального переліку процедур, виконання яких необхідне для здійснення регулювання, проведені в серпні  2018 року.

 

 

 

Порядковий номер консультацій

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Засідання транспортної комісії 23.08.2018

10

Доведення до відома присутніх розрахунки та обґрунтування необхідності для перегляду вартості проїзду в міському транспорті

 

2.

Розміщення повідомлення на сайті Охтирської міської ради про наміри перевізників коригувати тариф

Широке коло читачів

Доведення до відома мешканців наміри перевізників щодо збільшення тарифу в розмірі 6 грн.

 

3.

Доведення інформації на зборах громадської ради 18.09.2018

Широке коло учасників

Доведення до відома мешканців наміри перевізників щодо збільшення тарифу в розмірі 6 грн.

 

 

 

До  управління капітального будівництва та  житлово-комунального  господарства не  надходили звернення від мешканців міста щодо не згоди з підвищенням вартості проїзду пасажирським транспортом

2.     Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 

-    кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання: 3 (одиниць), з яких 3 належать до суб'єктів мікропідприємництва, питома вага яких складає 100%.

 

3.    Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Міська автобусна мережа звичайного режиму руху складається із 4 маршрутів, які працюють у звичайному режимі руху, яку обслуговує 4 автобуси. Витрати, що несе перевізник при затвердженні даного рішення на одиницю задіяного транспорту становлять 3 грн (оновлення в салонах транспортних засобів інформацію про зміну вартості проїзду).

 

Витрати

За перший рік

За п'ять років

1

Витрати  на  оборотні  активи  (3  грн*4

автобусів = 12 грн)

12

60,00

 

 

2

Витрати на придбання білетів та книг КОРО  (4 автоперевізника*500 грн)

2000,00

10000,00

 

 

 

Разом витрат

2012,00

10060,00

 

4. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

 

Державне регулювання рішення не передбачає утворення нового структурного підрозділу. Орган, який несе витрати пов'язані з розробкою регуляторного акту, контролем за його виконанням, проведенням аналізу та заходів по відстеженню результативності регуляторного акту - управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради. Строк,   який   займають усі  етапи   прийняття   регуляторного   акту (розробка, оприлюднення, аналіз та інші регуляторні процедури) відповідно до плану діяльності Охтирської міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, становить 2 місяці. Посадовими обов'язками спеціаліста     управління    капітального будівництва та житлово-комунального господарства           передбачено  здійснення  зазначеної діяльності, тобто додаткових витрат на адміністрування регулювання не буде.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

з/п

Показник

Перший рік

регулювання,

грн.

За п'ять

років, грн.

1

Сумарні витрати суб'єктів малого підприємництва

на виконання запланованого регулювання

2012,00

10060,00

2

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання

суб'єктів малого підприємництва

-

-

 

 

 

 

3

Сумарні витрати на виконання запланованого

регулювання (рядки 1+2)

2012,00

10060,00

 

5. Розроблення коригуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

 

Для суб'єктів підприємництва, що працюють в транспортній галузі, коригуючим (пом'якшувальним) заходом є можливість встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів та багажу автобусними маршрутами загального користування, розрахунок яких виконано відповідно Методики, що створить умови для захисту автоперевізників від провадження збиткової господарської діяльності, його коригування в спосіб, визначений чинним законодавством України.

 

 

 

Тимчасово виконуючий обов'язки

начальника управління

капітального будівництва та

житлово-комунального господарства                                                           С. ІВАНОВА

 

Інна Біскупська  42078

 

Назад до розділу

Опитування

Тестове опитування

,00%

,00%

Триває до 30/11/2019

Останні новини з категорії:

ic

Як бути в курсі останніх новин?

Підпишіться на email розсилку, щоб отримувати найоперативнішу інформацію