ТЕСТ

Портал працює в тестовому режимі. Надайте свої пропозиції, як зробити його ще кращим.

  • Пошук по сайту
  • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

Звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики

eye

63

Звіти про здійснення державної регуляторної політики

img

Звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Охтирської міської ради за 2015 рік, 

затверджений рішення Охтирської міської ради  від 29.03.2016 № 237-МР

 

       Протягом 2015 року управліннями та відділами Охтирської міської ради - розробниками регуляторних актів постійно забезпечувався єдиний підхід до підготовки проектів регуляторних актів та прийняття їх після проходження всіх процедур, визначених вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон). Вдосконалення правового регулювання господарських і адміністративних відносин між регуляторними органами міста – Охтирською міською радою, її виконавчим комітетом та суб’єктами господарювання відбувалось у таких напрямах:

       - планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

       - підготовка проектів регуляторних актів разом з аналізом їх регуляторного впливу; 

       - оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності;

       -  моніторинг діючих регуляторних актів;

       -  виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів;

       - проведення роз’яснювальної роботи з питань реалізації державної регуляторної політики на місцевому рівні.

       

На виконання статті 38 Закону в березні 2015 року на засіданні Охтирської міської ради було заслухано звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Охтирської міської ради за 2014 рік та прийнято відповідне рішення Охтирської міської ради від 24.03.2015 № 1384-МР. Інформацію про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Охтирської міської ради опубліковано в газеті «Ахтырка» від 02.04.2015 № 14 (944).

       Відповідно до регламенту роботи Охтирської міської ради повноваження у здійсненні державної регуляторної політики покладені на комісію з питань промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку (відповідальна постійна комісія). Кожен проект регуляторного акта, що вноситься на розгляд міської ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту рішення вимогам Закону і лише після цього передається для опрацювання до постійної комісії, до відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта. 

 

       Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

       Відповідно до статті 7 Закону для послідовного впровадження державної регуляторної політики були затверджені плани діяльності Охтирської міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік:

       - рішення Охтирської міської ради від 02.12.2014 № 1278-МР «Про затвердження плану діяльності Охтирської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік» (з доповненнями від 24.02.2015 № 1366-МР, від 28.04.2015 № 1413–МР, від 25.05.2015 № 1439-МР, від 29.09.2015 № 1549-МР) - 20 регуляторних актів;

       -  рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради від 19.11.2014 № 156 «Про затвердження плану діяльності виконавчого комітету Охтирської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік» - 2 регуляторні акти.

       Плани з відповідними доповненнями оприлюднені на офіційному сайті Охтирської міської ради (www.omvk.sm.ua) та на сайті «Економіка та підприємництво» (www.econom.okhtyrka.com).

За 2015 рік прийнято 12 регуляторних актів (додаток 1). За цей період втратили чинність або скасовані 6 регуляторних актів (додаток 2). Розроблено та подано на погодження до уповноваженого органу 13 проектів регуляторних актів.

       За пропозиціями виконавчих органів Охтирської міської ради у 2016 році планується підготувати 5 проектів регуляторних актів – рішень Охтирської міської ради (рішення Охтирської міської ради від 08.12.2015 № 62-МР «Про затвердження плану діяльності Охтирської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік») та 1 проект її виконавчого комітету (рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради від 18.11.2015 № 165 «Про затвердження плану діяльності виконавчого комітету Охтирської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік»).

 

      Підготовка проектів регуляторних актів разом з аналізом їх регуляторного впливу 

Підготовка проектів регуляторних актів, складання аналізу їх регуляторного впливу та подальше їх відстеження здійснювались відповідно до Методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308. Проекти регуляторних актів були підготовлені за чітко визначеною Законом процедурою, разом з відповідним повідомленням про оприлюднення та аналізом регуляторного впливу. Питання щодо здійснення заходів з реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності знаходиться на постійному контролі у відділах та управліннях Охтирської міської ради. Визначені посадові особи, на яких покладені повноваження щодо реалізації державної регуляторної політики в межах їх компетенції. 

 

       Оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної політики

       На виконання статей 13, 14 Закону рішенням Охтирської міської ради від 24.06.2010 № 1046-МР «Про визначення засобів масової інформації, в яких оприлюднюється інформація про здійснення регуляторної діяльності Охтирською міською радою та її виконавчими органами» визначено, що інформація про здійснення регуляторної політики Охтирською міською радою та її виконавчим комітетом публікується в друкованих засобах масової інформації місцевого розповсюдження або розміщується на сторінках в мережі Інтернет (на офіційному сайті Охтирської міської ради або на офіційних сайтах виконавчих органів Охтирської міської ради).

       На офіційному сайті Охтирської міської ради та сайті «Економіка та підприємство» створені рубрики з питань регуляторної політики «Планування регуляторної діяльності», «Оприлюднення проектів регуляторних актів», «Відстеження результативності регуляторних актів», «Звіти про здійснення державної регуляторної політики», «Публічні громадські обговорення», «Реєстр регуляторних актів», «Відомості про здійснення регуляторної діяльності». 

       Відкритість та прозорість регуляторної діяльності досягається шляхом надання суб’єктам господарювання та їх громадським організаціям консультаційної допомоги з реалізації державної регуляторної політики, прийняття зауважень та пропозиції до проектів регуляторних актів.

       Строк для отримання зауважень та пропозицій до регуляторних актів встановлюється розробниками документів у відповідності до статті 9 Закону, який повинен бути не меншим ніж один місяць та не більшим ніж три місяці. 

       Якісний діалог між регуляторними органами та громадськістю в процесі регуляторної процедури забезпечувався шляхом обговорення проектів на засіданнях координаційної ради з питань розвитку малого підприємництва. 

 

       Моніторинг діючих регуляторних актів в місті

       Станом на 01.01.2016 в місті діє 44 регуляторні акти (додаток 3), з яких 38 рішення Охтирської міської ради та 6 – її виконавчого комітету. У порівнянні з початком 2015 року (станом на 01.01.2015 – 37 регуляторних актів) кількість регуляторних актів збільшилась на 18,95 %. Переважна більшість регуляторних актів спрямована на правове регулювання господарських відносин щодо встановлення місцевих податків та зборів, впорядкування земельних, орендних відносин, розвитку транспортного обслуговування населення, встановлення тарифів на проїзд міськими автобусними маршрутами, правил дотримання тиші, благоустрою міста та інше.

       На сторінках офіційного сайту Охтирської міської ради (www.omvk.sm.ua), сайту «Економіка та підприємництво» (www.econom.okhtyrka.com) розміщено Реєстр власних регуляторних актів з наведенням інформації про їх дати прийняття та номери. Періодично оновлюється перелік діючих регуляторних актів.

       У відділах та управліннях Охтирської міської ради та її виконавчого комітету сформовані та ведуться відповідні матеріали до кожного регуляторного акта.

       

       Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів

       Відстеження результативності регуляторних актів є одним з найважливіших інструментів державної регуляторної політики, передбачає систематичний аналіз прийнятих регулювань з метою визнання ефективності та доцільності впровадженого регулювання. Результати проведеного відстеження результативності можуть бути підставою для перегляду регуляторного акта та внесення до нього змін або навіть скасування його дії.

       Для оцінки регуляторних актів та досягнення актами визначених цілей при прийнятті, в 2015 році був сформований та затверджений план-графік заходів Охтирської міської ради та її виконавчого комітету по відстеженню результативності регуляторних актів. З початку 2015 року планувалось провести відстеження 25 регуляторних актів, з них 22 рішення Охтирської міської ради та 3 рішень виконавчого комітету. У зв’язку з тим, що деякі з цих рішень протягом 2015 року втратили чинність або скасовані, за результатами проведеної роботи на кінець року кількість проведених відстежень щодо діючих регуляторних актів становить 17 одиниць (додаток 4), з них 11 базових, 4 повторних та 2 періодичних. Розробники рішень при відстеженні використовували статистичні дані.

       Звіти про відстеження результативності регуляторних актів постійно оприлюднюються у визначений термін в розділі «Регуляторна діяльність» на офіційному сайті Охтирської міської ради (www.omvk.sm.ua) та на сайті «Економіка та підприємництво» (www.econom.okhtyrka.com).

На виконання статті 38 Закону на засіданні Охтирської міської ради 24 березня 2015 року було заслухано звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Охтирської міської ради за 2014 рік та прийнято відповідне рішення. На виконання статті 14 Закону зазначений звіт опублікований 02.04.2015 в газеті «Ахтырка» №14(944).

       За підсумками даної інформації слід відмітити, що стан реалізації у 2015 році державної регуляторної політики Охтирською міською радою та її виконавчим комітетом задовільний. Основними завданнями з питань здійснення регуляторної діяльності на 2016 рік передбачається: 

- підтримка діалогу між міською радою і суб’єктами господарювання, громадськими організаціями і об’єднаннями підприємців у регуляторній діяльності; 

- врахування конструктивних пропозицій та зауважень від суб’єктів господарювання, їх об’єднань при прийняті регуляторних актів;

- недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними, або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти.

 

 

Міський голова                           І.Ю. Алєксєєв                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                    

                                                                                                                                       Додаток 1                      

Перелік регуляторних актів, які прийняті протягом 2015 року

 

з/п

Назва документа

Дата та номер

Рішення Охтирської міської ради

1.

Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об'єктам нерухомого майна в місті Охтирка

24.02.2015      № 1370-МР

2.

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об'єктів нежитлової нерухомості

23.06.2015      № 1466-МР

3.

 Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об'єктів житлової нерухомості

23.06.2015     № 1467-МР

4.

 Про встановлення транспортного податку

23.06.2015      № 1468-МР

5.

Про встановлення ставки акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

23.06.2015

№ 1469- МР

6.

Про встановлення ставок єдиного податку для суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

23.06.2015

№ 1470-МР

7.

Про встановлення плати за землю на території Охтирської міської ради

23.06.2015

№ 1472-МР

8.

Про затвердження міської програми приватизації комунального майна територіальної громади м. Охтирка на 2015-2017 роки

23.06.2015

№ 1474-МР

9.

Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Охтирка

23.06.2015

№ 1478-МР

10.

 Про обмеження реалізації пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв

28.07.2015

№ 1503-МР

11.

 Про внесення змін до рішення Охтирської міської ради від 30.06.2011 р. № 199-МР «Про вдосконалення порядку оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста»

27.08.2015

№ 1530-МР

12.

 Про визначення мінімального розміру місячної орендної плати за один квадратний метр загальної площі нерухомого майна по м. Охтирка

08.12.2015

№ 65-МР

 

 

 

 

                                                                                                            Додаток 2

 

Регуляторні акти - рішення Охтирської міської ради та її виконавчого комітету, які втратили чинність чи скасовані станом на 01.01.2016

 

з/п

Назва документа та його реквізити                                   

Примітка

  1.

Рішення Охтирської міської ради від 24.12.2013 № 976-МР «Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об'єктам нерухомого майна в місті Охтирка»

Втратило чинність 24.02.2015, у зв'язку з прийняттям рішення Охтирської міської ради від 24.02.2015  № 1370-МР «Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об'єктам нерухомого майна в місті Охтирка»

  2.

Рішення Охтирської міської ради від 30.06.2011 № 191-МР «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель

м. Охтирка»

Втратило чинність 01.01.2016, у зв'язку з прийняттям рішення Охтирської міської ради від 23.06.2015 № 1478-МР «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Охтирка»

  3.

Рішення міської ради від 26.06.2012 № 485-МР «Про встановлення та впорядкування ставок єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва-фізичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності»

Втратило чинність 01.01.2016, у зв'язку з прийняттям рішення Охтирської міської ради від 23.06.2015 № 1470-МР «Про встановлення ставок єдиного податку для суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності»

  4.

Рішення Охтирської міської ради від 25.01.2011 № 64-МР «Про встановлення ставок збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності»

Втратило чинність 27.01.2015, у зв'язку з прийняттям рішення Охтирської міської ради від 27.01.2015 № 1345-МР «Про визнання рішення Охтирської міської ради таким, що втратило чинність»

  5.

Рішення Охтирської міської ради  від 31.01.2011 № 92-МР «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо доведення розрахунку розміру тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових  територій до жителів міста Охтирка»

Втратило чинність 27.08.2015, у зв'язку з прийняттям рішення Охтирської міської ради від 27.08.2015 № 1528-МР «Про скасування рішення Охтирської міської ради  від 31.01.2011 № 92-МР «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо доведення розрахунку розміру тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових  територій до жителів міста Охтирка»»

  6.

Рішення Охтирської міської ради від 24.12.2013 № 958-МР «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

Втратило чинність 01.02.2015, у зв'язку з прийняттям рішення Охтирської міської ради від 27.01.2015 № 1341-МР «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об'єктів житлової  нерухомості»

 

     

 

 

                                                                                                                    Додаток 3

 

Перелік діючих регуляторних актів станом на 01.01.2016

 

п/п

Назва документа

Дата та номер

Рішення Охтирської міської ради

 

1.

Про затвердження Порядку часткового відшкодування з місцевого бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого підприємництва (юридичними та фізичними особами) міста для реалізації інвестиційних проектів

18.09.2007

№ 365-МР

2.

Про затвердження Правил додержання тиші на території міста Охтирка

04.12.2008

№ 620 -МР

3.

Про внесення  змін до Правил додержання тиші на території м. Охтирка, затверджених рішенням Охтирської міської ради від 04.12.2008  № 620-МР

24.11.2009

№ 867-МР

4.

Про встановлення ставки туристичного збору

25.01.2011

№ 65-МР

5.

Про затвердження Порядку і нормативів відрахування господарськими організаціями, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, частини прибутку до загального фонду бюджету м. Охтирка

30.06.2011

№ 195-МР

6.

Про затвердження Правил благоустрою території міста Охтирка

30.06.2011

№ 198-МР

7.

Про вдосконалення порядку оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста

30.06.2011

№ 199-МР

8.

Про внесення змін до рішення Охтирської міської ради від 25.03.2005 № 531-МР «Про затвердження правил торгівлі на ринках міста (торговельних майданчиках)

20.12.2011

№ 322-МР

9.

Про затвердження Порядку прийняття рішень про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги виконавчим комітетом Охтирської міської ради

27.07.2012

№ 522-МР

10.

Про затвердження Порядку складання, затвердження та виконання фінансових планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Охтирка

18.12.2012

№ 624-МР

11.

Про затвердження концепції розміщення зовнішньої реклами в м. Охтирка

18.12.2012

№ 652-МР

12.

Про затвердження Положення про порядок встановлення меморіальних дощок в м. Охтирка

18.12.2012

№ 653-МР

13.

Про затвердження Положення про порядок переведення житлових приміщень, квартир у нежитлові та навпаки

18.12.2012

№ 654-МР

14.

Про затвердження типового договору про справляння туристичного збору

11.06.2013

№ 804-МР

15.

Про затвердження Положення про порядок відшкодування втрат від пільгового перевезення окремих категорій громадян на міських автобусних маршрутах загального користування

29.10.2013

№ 910-МР

16.

Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Охтирка

24.12.2013

№ 977-МР

17.

Про затвердження Порядку встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування

29.05.2014

№ 1083-МР

18.

Про затвердження нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Охтирської міської ради

29.05.2014

№ 1087-МР

19.

Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами в місті Охтирка

27.06.2014

№ 1122-МР

20.

Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру та використання коштів пайової участі у розвиток інфраструктури  м. Охтирка

29.07.2014

№ 1141-МР

21.

Про затвердження Положення про порядок оформлення права оренди земельних ділянок

30.09.2014

№ 1207-МР

22.

Про затвердження Положення про порядок продажу права оренди земельних ділянок

30.09.2014

№ 1208-МР

23.

Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок під майном у м. Охтирка

30.09.2014

№ 1209-МР

24.

Про визначення мінімального розміру місячної орендної плати за один квадратний метр загальної площі нерухомого майна по м. Охтирка

30.09.2014

№ 1210-МР

25.

Про затвердження Положення про порядок оформлення договорів на право забудови земельних ділянок (суперфіцію) в м. Охтирка

02.12.2014

№ 1291-МР

26.

Про затвердження Положення про конкурсний відбір серед земле впорядкованих організацій

02.12.2014

№ 1292-МР

27.

Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об'єктам нерухомого майна в місті Охтирка

24.02.2015

№ 1370-МР

28.

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об'єктів нежитлової нерухомості

23.06.2015

№ 1466-МР

29.

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об'єктів житлової нерухомості

23.06.2015

№ 1467-МР

30.

Про встановлення транспортного податку

23.06.2015

№ 1468-МР

31.

Про встановлення ставки акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

23.06.2015

№ 1469-МР

32.

Про встановлення ставок єдиного податку для суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

23.06.2015

№ 1470-МР

33.

Про встановлення плати за землю на території Охтирської міської ради

23.06.2015

№ 1472-МР

34.

Про затвердження міської програми приватизації комунального майна територіальної громади м. Охтирка на 2015-2017 роки

23.06.2015

№ 1474-МР

35.

Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Охтирка

23.06.2015

№ 1478-МР

36.

Рішення Охтирської міської ради «Про обмеження реалізації пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв»

28.07.2015

№ 1503-мр

37.

Про внесення змін до рішення Охтирської міської ради від 30.06.2011 р. № 199-МР «Про вдосконалення порядку оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста»

27.08.2015 № 1530-МР

38.

Про визначення мінімального розміру місячної орендної плати за один квадратний  метр загальної площі нерухомого майна

по м.Охтирка

08.12.2015 № 65-МР

Рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради

 

1.

Про затвердження Порядку погодження місць зупинок автобусів приміських маршрутів на території м. Охтирка

20.08.2008

№ 206

2.

Про організацію мережі стоянок таксі на території м. Охтирка

21.11.2008

№ 302

3.

Про затвердження Положення про погодження режиму роботи об'єктів торгівлі та сфери послуг

15.09.2010

№ 213

4.

Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі

28.10.2014

№ 141

5.

Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху

28.10.2014

№ 142

6.

Про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування м. Охтирка

28.10.2014

№ 143

Назад до розділу

Опитування

Що, на Вашу думку, необхідно удосконалити на smart-порталі Охтирської міської ради?

100,00%

,00%

Триває до 30/06/2019

Останні новини з категорії:

ic

Як бути в курсі останніх новин?

Підпишіться на email розсилку, щоб отримувати найоперативнішу інформацію