ТЕСТ

Портал працює в тестовому режимі. Надайте свої пропозиції, як зробити його ще кращим.

  • Пошук по сайту
  • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

Звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики

eye

44

Звіти про здійснення державної регуляторної політики

img

Звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики

виконавчими органами Охтирської міської ради за 2014 рік, 

затверджений рішення Охтирської міської ради  від 24.03.2015 № 1384-МР

 

 

 

       Протягом 2014 року управліннями та відділами Охтирської міської ради - розробниками регуляторних актів постійно забезпечувався єдиний підхід до підготовки проектів регуляторних актів та прийняття їх після проходження всіх процедур, визначених вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон). Вдосконалення правового регулювання господарських і адміністративних відносин між регуляторними органами міста – Охтирською міською радою, її виконавчим комітетом та суб’єктами господарювання відбувалось у таких напрямах:

       - планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

       - підготовка проектів регуляторних актів разом з аналізом їх регуляторного впливу; 

       - оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності;

       -  моніторинг діючих регуляторних актів;

       -  виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів;

       - проведення роз’яснювальної роботи з питань реалізації державної регуляторної політики на місцевому рівні.

       На виконання статті 38 Закону в квітні 2014 року на засіданні Охтирської міської ради було заслухано звіт «Про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Охтирської міської ради за 2013 рік» та прийнято відповідне рішення Охтирської міської ради від 15.04.2014 № 1050-МР. Інформацію про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Охтирської міської ради опубліковано в газеті «Лідер» від 30.04.2014 № 17(345).

       Відповідно до регламенту роботи Охтирської міської ради повноваження у здійсненні державної регуляторної політики покладені на комісію з питань промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку (відповідальна постійна комісія). Кожен проект регуляторного акта, що вноситься на розгляд міської ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту рішення вимогам Закону і лише після цього передається для опрацювання до постійної комісії, до відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта. 

       28 червня 2014 року набув чинності Закон України від 05.06.2014 № 1319-VII «Про внесення змін до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Внесені зміни регламентують, що відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта, який разом з цим проектом та підписаним аналізом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу (Державної регуляторної служби України) для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики». Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування» Державна регуляторна служба України проводить аналіз поданих документів на відповідність вимогам статті 4 Закону та готує пропозиції з обґрунтованими зауваженнями та висновками (у разі їх наявності). Таким чином, згідно зі статтею 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» пропозиції Державної регуляторної служби України готуються з метою ознайомлення з ними депутатів при представленні головою відповідальною постійної комісії проекту регуляторного акта на пленарному засіданні сесії. Враховуючи положення Конституції України, а також Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо заборони втручання органів виконавчої влади у діяльність органів місцевого самоврядування, такі пропозиції мають виключно рекомендаційний характер, розгляд питання про їх врахування знаходиться у виключній компетенції органів місцевого самоврядування.

 

       Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

       Відповідно до статті 7 Закону для послідовного впровадження державної регуляторної політики були затверджені плани діяльності Охтирської міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік:

       - рішення Охтирської міської ради від 12.12.2013 № 931-МР «Про затвердження плану діяльності Охтирської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік» (з доповненнями від 18.03.2014 № 1015-МР, від 29.05.2014 № 1082–МР, від 28.08.2014 № 1181-МР, від 30.10.2014 № 1239-МР) - 17 регуляторних актів;

       -  рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради від 04.12.2013 № 178 «Про затвердження плану діяльності виконавчого комітету Охтирської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік» (з доповненнями від 30.04.2014 № 35) - 3 регуляторних акти.

       Плани з відповідними доповненнями оприлюднені на офіційному сайті Охтирської міської ради (www.omvk.sm.ua) та на сайті «Економіка та підприємництво» (www.econom.okhtyrka.com).

       За 2014 рік прийнято 13 регуляторних актів (додаток 1). За цей період втратили чинність або скасовані 15 регуляторних актів (додаток 2). 

       За пропозиціями виконавчих органів Охтирської міської ради у 2015 році планується підготувати 14 проектів регуляторних актів – рішень Охтирської міської ради (рішення Охтирської міської ради від 02.12.2014 № 1278-МР «Про затвердження плану діяльності Охтирської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік» з доповненнями від 24.02.2015 № 1366-МР) та 2 проекти її виконавчого комітету (рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради від 19.11.2014 № 156 «Про затвердження плану діяльності виконавчого комітету Охтирської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік»).

 

      Підготовка проектів регуляторних актів разом з аналізом їх регуляторного впливу 

       Підготовка проектів регуляторних актів, складання аналізу їх регуляторного впливу та подальше їх відстеження здійснювались відповідно до Методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308. Проекти регуляторних актів були підготовлені за чітко визначеною Законом процедурою, разом з відповідним повідомленням про оприлюднення та аналізом регуляторного впливу. Питання щодо здійснення заходів з реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності знаходиться на постійному контролі у відділах та управліннях Охтирської міської ради. Визначені посадові особи, на яких покладені повноваження щодо реалізації державної регуляторної політики в межах їх компетенції.

 

       Оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної політики

       На виконання статей 13, 14 Закону рішенням Охтирської міської ради від 24.06.2010 № 1046-МР «Про визначення засобів масової інформації, в яких оприлюднюється інформація про здійснення регуляторної діяльності Охтирською міською радою та її виконавчими органами» визначено, що інформація про здійснення регуляторної політики Охтирською міською радою та її виконавчим комітетом публікується в друкованих засобах масової інформації місцевого розповсюдження або розміщується на сторінках в мережі Інтернет (на офіційному сайті Охтирської міської ради або на офіційних сайтах виконавчих органів Охтирської міської ради).

       На офіційному сайті Охтирської міської ради та сайті «Економіка та підприємство» створені рубрики з питань регуляторної політики «Планування регуляторної діяльності», «Оприлюднення проектів регуляторних актів», «Відстеження результативності регуляторних актів», «Звіти про здійснення державної регуляторної політики», «Публічні громадські обговорення», «Реєстр регуляторних актів», «Відомості про здійснення регуляторної діяльності». 

       Відкритість та прозорість регуляторної діяльності досягається шляхом надання суб’єктам господарювання та їх громадським організаціям консультаційної допомоги з реалізації державної регуляторної політики, прийняття зауважень та пропозиції до проектів регуляторних актів.

       Строк для отримання зауважень та пропозицій до регуляторних актів встановлюється розробниками документів у відповідності до статті 9 Закону, який повинен бути не меншим ніж один місяць та не більшим ніж три місяці. 

       Якісний діалог між регуляторними органами та громадськістю в процесі оприлюднення регуляторних актів забезпечувався шляхом проведення громадських слухань, участь у яких беруть представники виконавчих органів Охтирської міської ради, громадськості та підприємницької спільноти. Треба зазначити, що такі заходи за останні роки набули поширення в місті. У 2014 році були проведені публічні громадські обговорення 8-ми проектів регуляторних актів. Одним з основних напрямків регуляторної діяльності Охтирської міської ради в поточному році було врегулювання питань в сфері земельних відносин в місті, тому більшість проектів в плані регуляторної діяльності й стосувалися цих питань, виконавчим комітетом розглядались регуляторні акти з питань транспортного обслуговування населення.

 

       Моніторинг діючих регуляторних актів в місті

       Станом на 01.01.2015 в місті діє 37 регуляторних актів (додаток 3), з яких 31 рішення Охтирської міської ради та 6 – її виконавчого комітету. У порівнянні з початком 2014 року (станом на 01.01.2014 – 40 регуляторних актів) кількість регуляторних актів зменшилась на 7,5 %. Переважна більшість регуляторних актів спрямована на правове регулювання господарських відносин щодо встановлення місцевих податків та зборів, впорядкування земельних, орендних відносин, розвитку транспортного обслуговування населення, встановлення тарифів на проїзд міськими автобусними маршрутами, правил дотримання тиші, благоустрою міста та інше.

       На сторінках офіційного сайту Охтирської міської ради (www.omvk.sm.ua), сайту «Економіка та підприємництво» (www.econom.okhtyrka.com) розміщено Реєстр власних регуляторних актів з наведенням інформації про їх дати прийняття та номери. Щокварталу оновлюється перелік діючих регуляторних актів.

       У відділах та управліннях Охтирської міської ради та її виконавчого комітету сформовані та ведуться відповідні матеріали до кожного регуляторного акта.

       

       Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів

       Відстеження результативності регуляторних актів є одним з найважливіших інструментів державної регуляторної політики, передбачає систематичний аналіз прийнятих регулювань з метою визнання ефективності та доцільності впровадженого регулювання. Результати проведеного відстеження результативності можуть бути підставою для перегляду регуляторного акта та внесення до нього змін або навіть скасування його дії.

       Для оцінки регуляторних актів та досягнення актами визначених цілей при прийнятті, в 2014 році був сформований та затверджений план-графік заходів Охтирської міської ради та її виконавчого комітету по відстеженню результативності регуляторних актів. З початку 2014 року планувалось провести відстеження 28 регуляторних актів, з них 22 рішення Охтирської міської ради та 6 рішень виконавчого комітету. У зв’язку з тим, що деякі з цих рішень протягом 2014 року втратили чинність або скасовані, за результатами проведеної роботи на кінець року кількість проведених відстежень щодо діючих регуляторних актів становить 16 одиниць (додаток 4), з них 5 базових, 4 повторних та 8 періодичних. Розробники рішень при відстеженні використовували статистичні дані.

       Звіти про відстеження результативності регуляторних актів постійно оприлюднюються у визначений термін в розділі «Регуляторна діяльність» на офіційному сайті Охтирської міської ради (www.omvk.sm.ua) та на сайті «Економіка та підприємництво» (www.econom.okhtyrka.com).

       За підсумками даної інформації слід відмітити, що стан реалізації у 2014 році державної регуляторної політики Охтирською міською радою та її виконавчим комітетом задовільний. Основними завданнями з питань здійснення регуляторної діяльності на 2015 рік передбачається: 

- підтримка діалогу між міською радою і суб’єктами господарювання, громадськими організаціями і об’єднаннями підприємців у регуляторній діяльності; 

- врахування конструктивних пропозицій та зауважень від суб’єктів господарювання, їх об’єднань при прийняті регуляторних актів;

- недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними, або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти.

 

Міський голова                           І.Ю. Алєксєєв                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                          Додаток 1                   

Перелік регуляторних актів, які прийняті протягом 2014 року

 

з/п

Назва документа

Дата та номер

Рішення Охтирської міської ради

1.

Про затвердження Порядку встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування

29.05.2014

№ 1083-МР

2.

Про затвердження нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Охтирської міської ради

29.05.2014

№ 1087-МР

3.

Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами в місті Охтирка

27.06.2014

№ 1122-МР

4.

Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру та використання коштів пайової участі у розвиток інфраструктури  м. Охтирка

29.07.2014

№ 1141-МР

5.

Про затвердження Положення про порядок оформлення права оренди земельних ділянок

30.09.2014

№ 1207-МР

6.

Про затвердження Положення про порядок продажу права оренди земельних ділянок у м. Охтирка

30.09.2014

№ 1208-МР

7.

Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок під майном у м. Охтирка

30.09.2014

№ 1209-МР

8.

Про визначення мінімального розміру місячної орендної плати за один квадратний метр загальної площі нерухомого майна по м. Охтирка

30.09.2014

№ 1210-МР

9.

Про затвердження Положення про порядок надання в користування земельних ділянок на умовах суперфіцію

02.12.2014

№ 1291-МР

10.

Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців із землеустрою, суб'єктів оціночної діяльності, виконавців земельних торгів

02.12.2014

№ 1292-МР

Рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради

1.

Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі

28.10.2014

№ 141

2.

Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху»

28.10.2014

№ 142

3.

Про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування м. Охтирка

28.10.2014

№ 143

 

 

                                                                                                             Додаток 2

 

Регуляторні акти - рішення Охтирської міської ради та її виконавчого комітету, які втратили чинність чи скасовані станом на 01.01.2015

 

з/п

Назва документа та його реквізити                                   

Примітка

1.

Рішення Охтирської міської ради від 31.03.2009 № 723-МР «Про затвердження Порядку встановлення або погодження тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування»

 

 

 

 

 

 

 

Втратили чинність 29.05.2014, у зв'язку з прийняттям рішення Охтирської міської ради від 29.05.2014 № 1083-МР «Про затвердження Порядку встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування

2.

Рішення Охтирської міської ради від 06.05.2010 № 1004-МР «Про внесення змін до Порядку встановлення або погодження тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, затвердженого рішенням Охтирської міської ради від 31.03.2009 № 723-МР»

3.

Рішення Охтирської міської ради від 24.03.2011 № 118-МР «Про внесення змін до рішення міської ради від 31.03.2009 № 723-МР «Про затвердження Порядку встановлення або погодження тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування»

  4.

Рішення Охтирської міської ради від 30.04.2013 № 786-МР «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Охтирської міської ради»

Втратило чинність 29.05.2014, у зв'язку з прийняттям рішення Охтирської міської ради від 29.05.2014 № 1087-МР «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Охтирської міської ради»

  5.

Рішення Охтирської міської ради від 27.10.2011 № 270-МР «Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами в м. Охтирка»

Втратило чинність 27.06.2014, у зв'язку з прийняттям рішення Охтирської міської ради від 27.06.2014 № 1122-МР «Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами в місті Охтирка»

  6.

Рішення Охтирської міської ради від 27.10.2011 № 274-МР «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру та використання коштів пайової участі у розвиток інфраструктури м. Охтирка»

Втратило чинність 29.07.2014, у зв'язку з прийняттям рішення Охтирської міської ради від 29.07.2014 № 1141-МР «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру та використання коштів пайової участі у розвиток інфраструктури  м. Охтирка»

  7.

Рішення Охтирської міської ради від 26.09.2013 № 872-МР «Про затвердження Положення про порядок оформлення права оренди земельних ділянок та Ставок орендної плати за земельні ділянки у відсотках від їх нормативної грошової оцінки згідно класифікатора видів економічної діяльності»

Втратило чинність 30.09.2014, у зв'язку з прийняттям рішення Охтирської міської ради від 30.09.2014 № 1207-МР «Про затвердження Положення про порядок оформлення права оренди земельних ділянок»

  8.

Рішення Охтирської міської ради від 26.03.20013 № 873-МР «Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок під майном м. Охтирка»

Втратило чинність 30.09.2014, у зв'язку з прийняттям рішення Охтирської міської ради від 30.09.2014 № 1209-МР «Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок під майном у м. Охтирка»

  9.

Рішення Охтирської міської ради від 26.09.2013 № 874-МР «Про затвердження Положення про порядок продажу права оренди земельних ділянок у м. Охтирка»

Втратило чинність від 30.09.2014, у зв'язку з прийняттям рішення Охтирської міської ради від 30.09.2014 № 1208-МР «Про затвердження Положення про порядок продажу права оренди земельних ділянок у м. Охтирка»

10.

Рішення Охтирської міської ради від 18.12.2012 № 623-МР «Про визначення мінімального розміру місячної орендної плати за один квадратний метр загальної площі нерухомості по

м. Охтирка»

Втратило чинність 01.01.2015, у зв'язку з припиненням терміну дії даного рішення

11.

Рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради від 17.06.2009 № 128 «Про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування»

Втратило чинність 28.10.2014, у зв'язку з прийняттям рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради від 28.10.2014 № 143 «Про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування

м. Охтирка»

12.

Рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради від 16.03.2011 № 53 «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі»

Втратило чинність 01.11.2014, у зв'язку з прийняттям рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради від 28.10.2014 № 141 «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі»

13.

Рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради від 14.12.2011 № 232 «Про встановлення ТОВ «Водоторгприлад» тарифу на послуги з централізованого водопостачання для інших споживачів»

Скасоване 20.08.2014, у зв'язку із змінами в законодавстві та на підставі рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради від 20.08.2014 № 99 «Про скасування рішень виконавчого комітету Охтирської міської ради від 14.12.2011 № 231 та від 14.12.2011 № 232 щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання»

14.

Рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради від 14.12.2011 № 233 «Про затвердження комунальному підприємству «Благоустрій» тарифів на вивіз рідких побутових відходів для інших споживачів міста»

Втратило чинність 27.11.2014, у зв'язку з прийняттям рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради від 19.11.2014 № 160 «Про встановлення КП «Благоустрій» тарифів на послуги з вивезення рідких побутових відходів для населення, бюджетних установ та інших споживачів міста»         

15.

Рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради від 28.12.2011 № 252 «Про встановлення ДП «Водоочистка» ТОВ «Водоторгприлад» тарифу на послуги з централізованого водовідведення для інших споживачів міста»

Скасоване 20.08.2014, у зв'язку із змінами в законодавстві та на підставі рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради від 20.08.2014 № 98 «Про скасування рішень виконавчого комітету Охтирської міської ради від 28.12.2011 № 251 та від 28.11.2011 № 252 щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого водовідведення»

 

     

                                                                                                                  Додаток 3

 

Перелік діючих регуляторних актів станом на 01.01.2015

 

п/п

Назва документа

Дата та номер

Рішення Охтирської міської ради

 

1.

Про затвердження Порядку часткового відшкодування з місцевого бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого підприємництва (юридичними та фізичними особами) міста для реалізації інвестиційних проектів

18.09.2007

№ 365-МР

2.

Про затвердження Правил додержання тиші на території міста Охтирка

04.12.2008

№ 620-МР

3.

Про затвердження Порядку встановлення або погодження тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування

31.03.2009

№ 723-МР

4.

Про внесення змін до Правил додержання тиші на території

м. Охтирка, затверджених рішенням Охтирської міської ради від 04.12.2008 № 620-МР

24.11.2009

№ 867-МР

5.

Про встановлення ставки туристичного збору

25.01.2011

 № 65-МР

6.

Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо доведення розрахунку розміру тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій до жителів міста Охтирка

31.01.2011

№ 92-МР

7.

Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м. Охтирка

30.06.2011

№ 191-МР

8.

Про затвердження Порядку нормативів відрахування господарськими організаціями, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, частини прибутку до загального фонду бюджету м. Охтирка

30.06.2011

№ 195-МР

9.

Про затвердження Правил благоустрою території міста Охтирка

30.06.2011

№ 198-МР

10.

Про вдосконалення порядку оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста

30.06.2011

№ 199-МР

11.

Про внесення змін до рішення Охтирської міської ради від 25.03.2005 № 531-МР «Про затвердження правил торгівлі на ринках міста (торговельних майданчиках)»

20.12.2011

№ 322-МР

12.

Про встановлення та впорядкування ставок єдиного податку для суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

26.06.2012

 № 485-МР

13.

Про затвердження Порядку прийняття рішень про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги виконавчим комітетом Охтирської міської ради

27.07.2012

№ 522-МР

14.

Про затвердження Порядку складання, затвердження та виконання фінансових планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Охтирка

18.12.2012

№ 624-МР

15.

Про затвердження концепції розміщення зовнішньої реклами в

м. Охтирка

18.12.2012

№ 652-МР

16.

Про затвердження Положення про порядок встановлення меморіальних дощок в м. Охтирка

18.12.2012

№ 653-МР

17.

Про затвердження Положення про порядок переведення житлових приміщень, квартир у нежитлові та навпаки

18.12.2012

№ 654-МР

18.

Про затвердження типового договору про справляння туристичного збору

11.06.2013

№ 804-МР

19.

Про затвердження Положення про порядок відшкодування втрат від пільгового перевезення окремих категорій громадян на міських автобусних маршрутах загального користування

29.10.2013

№ 910-МР

20.

Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об'єктам нерухомого майна в місті Охтирка

24.12.2013

№ 976-МР

21.

Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Охтирка

24.12.2013

№ 977-МР

22.

Про затвердження Порядку встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування

29.05.2014

№ 1083-МР

23.

Про затвердження нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Охтирської міської ради

29.05.2014

№ 1087-МР

24.

Про затвердження правил розміщення зовнішньо реклами в місті Охтирка

27.06.2014

№ 1122-МР

25.

Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру та використання коштів пайової участі у розвиток інфраструктури м. Охтирка

29.07.2014

№ 1141-МР

26.

Про затвердження Положення про порядок оформлення права оренди земельних ділянок

30.09.2014

№ 1207-МР

27.

Про затвердження Положення про порядок продажу права оренди земельних ділянок у м. Охтирка

30.09.2014

№ 1208-МР

28.

Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок під майном у м. Охтирка

30.09.2014

№ 1209-МР

29.

Про визначення мінімального розміру місячної орендної плати за один квадратний метр загальної площі нерухомого майна по м. Охтирка

30.09.2014

№ 1210-МР

30.

Про затвердження Положення про порядок надання в користування земельних ділянок на умовах суперфіцію

02.12.2014

№ 1291-МР

31.

Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців із землеустрою, суб'єктів оціночної діяльності, виконавців земельних торгів

02.12.2014

№ 1292-МР

Рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради

 

1.

Про затвердження Порядку погодження місць зупинок автобусів приміських маршрутів на території м. Охтирка

20.08.2008

 № 206

2.

Про організацію мережі стоянок таксі на території м. Охтирка

21.11.2008

№ 302

3.

Про затвердження Положення про погодження режиму роботи об'єктів торгівлі та сфери послуг

15.09.2010

№ 213

4.

Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі

28.10.2014

№ 141

5.

Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху

28.10.2014

№ 142

6.

Про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування м. Охтирка

28.10.2014

№ 143

 

 

  

 

                                                                                                                      Додаток 4

 

Перелік діючих регуляторних актів, стосовно яких у 2014 році

 проводилось відстеження результативності

 

№ з/п

Назва документа та його реквізити

Вид відстеження

1.

Рішення Охтирської міської ради від 25.01.2011 № 65-МР «Про встановлення ставки туристичного збору»

Періодичне

2.

Рішення Охтирської міської ради від 20.12.2011 № 322-МР «Про внесення змін до рішення Охтирської міської ради від 25.03.2005 № 531-МР «Про затвердження правил торгівлі на ринках міста (торговельних майданчиках)»

Періодичне

3.

Рішення Охтирської міської ради від 30.06.2011 № 198-МР «Про затвердження Правил благоустрою території міста Охтирка»

Періодичне

4.

Рішення Охтирської міської ради від 30.06.2011 № 199-МР «Про вдосконалення порядку оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста»

Періодичне

5.

Рішення Охтирської міської ради від 26.06.2012 № 485-МР «Про встановлення та впорядкування ставок єдиного податку для суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності»

Базове

6.

Рішення Охтирської міської ради від 27.07.2012 № 522-МР «Про затвердження Порядку прийняття рішень про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги виконавчим комітетом Охтирської міської ради»

Повторне

7.

Рішення Охтирської міської ради від 18.12.2012 № 624-МР «Про затвердження Порядку складання, затвердження та виконання фінансових планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Охтирка»

Повторне

8.

Рішення Охтирської міської ради від 18.12.2012 № 624-МР «Про затвердження концепції розміщення зовнішньої реклами в

м. Охтирка»

Базове

9.

Рішення Охтирської міської ради від 18.12.2012 № 653-МР «Про затвердження Положення про порядок встановлення меморіальних дощок в м. Охтирка»

Базове

10.

Рішення Охтирської міської ради від 18.12.2012 № 654-МР «Про затвердження Положення про порядок переведення житлових приміщень, квартир у нежитлові та навпаки»

Повторне

11.

Рішення Охтирської міської ради від 11.06.2013 № 804-МР «Про затвердження типового договору про справляння туристичного збору»

Базове

12.

Рішення Охтирської міської ради від 29.10.2013 № 910-МР «Про затвердження Положення про порядок відшкодування втрат від пільгового перевезення окремих категорій громадян на міських автобусних маршрутах загального користування»

Базове

13.

Рішення Охтирської міської ради від 24.12.2013 № 976-МР «Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об'єктам нерухомого майна в місті Охтирка»

Базове

14.

Рішення Охтирської міської ради від 24.12.2013 № 977-МР «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території

м. Охтирка»

Базове

15.

Рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради від 20.08.2008 № 206 «Про затвердження Порядку погодження місць зупинок автобусів приміських маршрутів на території

м. Охтирка»

Періодичне

16.

Рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради від 21.11.2008 № 302 «Про організацію мережі стоянок таксі на території м. Охтирка»

Періодичне

Назад до розділу

Опитування

Що, на Вашу думку, необхідно удосконалити на smart-порталі Охтирської міської ради?

100,00%

,00%

Триває до 30/06/2019

Останні новини з категорії:

ic

Як бути в курсі останніх новин?

Підпишіться на email розсилку, щоб отримувати найоперативнішу інформацію