ТЕСТ

Портал працює в тестовому режимі. Надайте свої пропозиції, як зробити його ще кращим.

  • Пошук по сайту
  • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на

eye

38

Оприлюднення проектів регуляторних актів

img

Про затвердження Порядку

розміщення тимчасових споруд

для провадження підприємницької

діяльності на території міста Охтирка

 

Відповідно до п.42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244, рішення виконавчого комітету від 24.09.2014 №120 «Про затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Охтирки та архітипів тимчасових споруд», з метою упорядкування розміщення тимчасових споруд, торговельних майданчиків та засобів пересувної мережі, більш ефективного використання комунального майна, що є власністю територіальної громади м. Охтирка, керуючись ч. 1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Охтирська міська рада вирішила:

1. Затвердити Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Охтирка (додається).

2.    Рішення Охтирської міської ради від 24.12.2013 р. №  977-МР  «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Охтирка» вважати таким, що втратило чинність.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань правової політики, місцевого самоврядування та депутатської етики (Нікулін М.М.). 

 

Міський голова        І.Ю. Алєксєєв

 

Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Охтирка  

Повідомлення

про оприлюднення регуляторного акта -

проекту рішення Охтирської міської ради

«Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд

для провадження підприємницької діяльності

на території міста Охтирка»

 

 

Проект рішення міської ради «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Охтирка» регламентує правила та відносини, що виникають у зв’язку з встановленням на території міста Охтирка тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.

 

Проект зазначеного рішення є регуляторним актом і підлягає оприлюдненню.

 

На офіційному сайті Охтирської міської ради  «www.misto.okhtyrka.net»  Ви зможете ознайомитись з проектом рішення Охтирської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Охтирка» та аналізом регуляторного впливу цього проекту рішення.

 

Розробником проекту регуляторного акта є відділ містобудування та архітектури управління житлово-комунального господарства Охтирської міської ради.

 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їхніх об’єднань приймаються в письмовій формі протягом одного місяця з дня оприлюднення вищезазначеного проекту регуляторного акта на адресу розробника проекту – відділу містобудування та архітектури Охтирської міської ради: 42700, Сумська область, м. Охтирка, вул. Чкалова, 27-а.

 

Начальник  відділу містобудування та

архітектури –

головний архітектор міста                                                                               А.І. Мандрика   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту регуляторного акта - проекту рішення Охтирської міської ради

«Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Охтирка»

 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений відповідно до статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160-IV та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Охтирської міської ради.

 

Назва регуляторного акта: рішення Охтирської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Охтирка».

 

Регуляторний орган: Охтирська міська рада.

Розробник документа: відділ містобудування та архітектури Охтирської міської ради.

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Згідно з пунктом 4 статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.

Вищезазначений порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (далі – Порядок) був затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244.

У відповідності з цим Порядком відділом містобудування та архітектури Охтирської міської ради здійснюється вирішення питання стосовно можливості або не можливості розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (далі – ТС) на території м. Охтирка.   Проблему щодо порядку розміщення ТС на місцевому рівні пропонується вирішити шляхом прийняття Охтирською міською радою рішення «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Охтирка», який розроблено у відповідності до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Охтирки та архітипів тимчасових споруд, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 24.09.2014 №120 «Про затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Охтирки та архітипів тимчасових споруд».

2. Визначення цілей державного регулювання.

- врегулювання процедури розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Охтирка;

- забезпечення своєчасного надходження до міського бюджету коштів за користування земельним ділянками для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Охтирка;

 -  задоволення інтересів територіальної громади за  допомогою більш ефективного землекористування;

- вдосконалення системи моніторингу ефективності використання земельних ресурсів міста у розрізі видів використання  та планування використання з врахуванням перспектив розвитку міста. 

Для досягнення цілей необхідна реалізація таких першочергових завдань:

- вдосконалення місцевих нормативних актів  з регулювання земельних відносин;

- забезпечення  отримання суб’єктами господарювання інформації, щодо процедури розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Охтирка.  

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументація щодо переваг обраного способу.

1. Не приймати новий нормативно-правовий акт, а процедуру  розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Охтирка здійснювати лише на основі Земельного кодексу України.

Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим,  що Земельним кодексом України  передбачено набуття прав на землю виключно на земельних торгах, окрім випадків, перелічених у ст. 134 Земельного кодексу України. Проведення земельних торгів передбачає розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та оформлення технічного паспорту об'єкту торгів (лота), і вартість робіт щодо підготовки лота до торгів робить цю процедуру абсолютно збитковою.

      2. Прийняття запропонованого регуляторного акту проекту рішення Охтирської  міської ради «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у м. Охтирка.

      Вказана альтернатива є найбільш оптимальною і прийнятною. Переваги обраного способу досягнення цілей в тому, що даний регуляторний акт враховує  зміни до Земельного кодексу України, ст. 6 Закону України «Про оренду землі», і  має чітко вказаний механізм розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Охтирка.

Регуляторний акт дасть можливість розв’язання вищевказаних проблем та одночасного вирішення питання надходження додаткових коштів до бюджету, планування бюджету міста.  

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи.

Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів: 

Адміністративно-правових: 

- прийняття місцевого нормативно-правового документу, який в рамках чинного законодавства дасть можливість спростити, удосконалити та розробити прозорий порядок і механізм розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Охтирка;    

Організаційні заходи займають значне місце у досягненні мети, цілей регуляторного акту  і завдань щодо удосконалення регулювання земельних відносин у м. Охтирка, а саме: 

- підвищення прозорості процедури розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Охтирка;  

- забезпечення раціонального використання земельного фонду міста і методів його оцінки. 

Інформаційно-рекламні: 

- забезпечення можливості одержання суб'єктами господарювання інформації про порядок розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Охтирка.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Можливість досягнення цілей регуляторного акту забезпечується у разі добросовісного виконання органами місцевого самоврядування та  суб’єктами господарювання його вимог. 

Даний  регуляторний акт мотивує суб'єктів господарювання виконувати встановлені вимоги через такі мотиви, як:

1. Вдосконалення  механізму розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Охтирка; 

2. Підвищення рівня  інформованості підприємств, організацій, фізичних осіб щодо процедури розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Охтирка;

3. Вдосконалення системи моніторингу ефективності використання земельних ресурсів міста у розрізі видів використання  та планування використання з врахуванням перспектив розвитку міста.  

Основними  зовнішніми чинниками,  які можуть   вплинути на дію регуляторного акту  є:

Позитивні:

1.  Збільшення кількості заяв від суб'єктів господарювання про розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Охтирка;

2. Рівень прибутків суб’єктів господарювання;

3.  Рівень поінформованості населення з даного питання.

Негативні:

1.  Зменшення кількості заяв від бажаючих щодо розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Охтирка;

2. Встановлення державою нових правових норм щодо розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності.

 

           6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта.

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

- досягнення цілей, передбачених п. 2 цього Аналізу;

- зовнішній вигляд ТС відповідатиме затвердженим архітипам;

- визначення на місцевому рівні механізму вирішення питань по розміщенню ТС.

Витрати на опублікування прийнятого рішення – регуляторного акта в друкованих засобах масової інформації місцевого розповсюдження.

Суб`єкти господарювання

- рівні конкурентні можливості;

- зменшення витрат часу на проходження процедури розміщення ТС;

- створення прозорих механізмів регулювання суспільних відносин.

Витрати пов’язані з впорядкуванням документації на розміщення ТС.

Територіальна громада міста

- поліпшення зовнішнього естетичного вигляду міста;

- регулювання розміщення ТС в місті.

Відсутні.

Даним проектом регуляторного акта не передбачається можливість завдання шкоди.

 

7. Строки дії регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта обмежується прийняттям нових законодавчих чи нормативних актів з цього питання. В такому разі, регуляторний акт буде переглянуто із внесенням до нього відповідних змін або його скасування.

 

8. Показники результативності регуляторного акта.

В якості визначення результативності запропонованого регуляторного акту пропонуються наступні показники:

– кількість часу, яка витрачається на підготовку правовстановлюючих документів у порівнянні із попередніми  роками (соціологічне опитування – повторне дослідження);

– кількість  наданих правовстановлюючих документів на тимчасові споруди в порівнянні з попередніми роками;

– рівень надходження до місцевого бюджету коштів від сплати за користування земельними ділянками під тимчасовими спорудами у порівнянні із попередніми роками;

– відсутність скарг від фізичних та юридичних осіб щодо невпорядкованості процедури розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності;

– рівень поінформованості  фізичних та юридичних осіб щодо порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Охтирка.  

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом використання статистичних даних. Згідно ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 1 рік з дня вступу даного регуляторного акту в силу, повторне - через 2 роки з дня набрання чинності та періодичне – один раз на три роки з моменту проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта.

 

 

Начальник  відділу містобудування та

архітектури –

головний архітектор міста                                                                               А.І. Мандрика

Назад до розділу

Опитування

Що, на Вашу думку, необхідно удосконалити на smart-порталі Охтирської міської ради?

100,00%

,00%

Триває до 30/06/2019

Останні новини з категорії:

Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту регуляторного акту – проекту рішення міської ради «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху»

eye

26

Оприлюднення проектів регуляторних актів

25 вересня 2018 08:46

Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів... в режимі маршрутного таксі

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту регуляторного акту – проекту рішення міської ради «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі»

eye

27

Оприлюднення проектів регуляторних актів

25 вересня 2018 08:45

Про затвердження Положення про порядок оформлення права оренди земельних ділянок

eye

47

Оприлюднення проектів регуляторних актів

21 травня 2018 13:37

ic

Як бути в курсі останніх новин?

Підпишіться на email розсилку, щоб отримувати найоперативнішу інформацію