ТЕСТ

Портал працює в тестовому режимі. Надайте свої пропозиції, як зробити його ще кращим.

  • Пошук по сайту
  • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

Додаток до річного плану державних закупівель на 2016 рік із змінами Комунального закладу «ОЦРЛ"

eye

39

Публічні закупівлі

img

Додаток

до річного плану державних закупівель на 2016 рік із змінами

Комунального закладу «Охтирська центральна районна лікарня», код ЄДРПОУ - 02007472

Предмет

закупівлі

Код КЕКВ (для бюджет

них коштів)

Очікувана

вартість

предмета

закупівлі

Проце-дура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітка

1

2

3

4

5

6

Солі інших металів

ДК 016:2010 - 20.13.5

Дистильована вода

ДК 021:2015-24316000-2

(вода дистильована)

2220

1 000,00

(одна тисяча грн. 00 коп.)

 

Лютий 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Гази промислові

ДК 016:2010 - 20.11.1

Водень, аргон, інертні гази, азот і кисень

ДК 021:2015-24111000-5

(кисень медичний)

2220

50 000,00

(п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.)

 

Лютий 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Солі металів галоїдні; гіпохлорити, хлорати й перхлорати

ДК 016:2010 - 20.13.3

Медичні розчини

ДК 021:2015-33692000-7

(ГІК, кальцію хлорид, кальцію глюконат, рінгер, сода-буфер, йоностеріл, сорбілакт, реосорбілакт, реополіглюкін)

2220

60 000,00

(шістдесят тисяч грн. 00 коп.)

 

Лютий 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Фотопластинки й фотоплівки, плівка для миттєвого друку; фотохімікати та фотографічні незмішані речовини

ДК 016:2010 - 20.59.1

Фотопластини й фотоплівки

ДК 021:2015-24931000-9

(рентген та флюороплівка)

2220

70 000,00 (сімдесят тисяч грн. 00 коп.)

 

Лютий 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Крохмалі і крохмалепродукти; цукор і цукрові сиропи  

ДК 016:2010 - 10.62.1

Медичні розчини

ДК 021:2015-33692000-7

(ГЕКодез, глюкоза, рефортан, хаес-стеріл, рефордез)

2220

15 000,00

(п'ятнадцять тисяч грн. 00коп.)

 

Лютий 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Папір побутовий і туалетний та паперова продукція

ДК 016:2010 - 17.22.1

Підгузки

ДК 021:2015-33751000-9;

Паперові вироби санітарно-гігієнічного призначення

ДК 021:2015-33771000-5

(підгузки, калоприймачі)

2220

101 100,00

(сто одна тисяча сто грн. 00 коп.)

 

Лютий 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Пестициди та інші агрохімічні продукти

ДК 016:2010 - 20.20.1

Дезинфекційні засоби

ДК 021:2015-24455000-8

(деззасоби)

2220

45 000,00

(сорок п'ять тисяч грн. 00 коп.)

 

Лютий 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Папір і картон оброблені

ДК 016:2010 - 17.12.7

Папір для термографічного друку

ДК 021:2015-30197641-1

(папір ЕКГ)

2220

12 000,00

(дванад

цять тисяч грн. 00 коп.)

 

Лютий 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Папір побутовий і туалетний та паперова продукція

ДК 016:2010 - 17.22.1

Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування ДК 021:2015-33141000-0

(вата)

2220

6 000,00

(шість тисяч грн. 00 коп.)

 

Лютий 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Посуд лабораторний, гігієнічний або фармацевтичний, скляні ампули ДК 016:2010 - 23.19.2

Скляний посуд лабораторного призначення

ДК 021:2015-33793000-5

2220

5 000,00

 (п'ять тисяч грн. 00 коп.)

 

Лютий 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Вироби медичної та хірургічної призначеності, інші ДК 016:2010 - 32.50.5

Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування ДК 021:2015-33141000-0

(кетгут, вікріл, капрон)

2220

5 000,00

 (п'ять тисяч грн. 00 коп.)

 

Лютий 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Устатковання радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устатковання

ДК 016:2010 - 26.60.1

Слухові апарати

ДК 021:2015-33185000-0

(слухові апарати)

2220

30 000,00

(тридцять тисяч грн. 00 коп.)

 

Лютий 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Вироби з вулканізованої гуми, н.в.і.у.; гума тверда; вироби з твердої гуми

ДК 016-2010 - 22.19.7

Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування ДК 021:2015-33141000-0

(гумові рукавички)

2220

25 000,00

(двадцять п'ять тисяч грн. 00 коп.)

 

Лютий 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Спирти, феноли, фенолоспирти та їхні галогено-, сульфо-,нітрони нітрозопохідні; спирти жирні технічні

ДК 016:2010 - 20.14.2

Спирти, феноли,фенолспирти

ДК 24322000-7

(спирт)

2220

20 000,00

(двадцять тисяч грн. 00 коп.)

 

Лютий 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Тканини бавовняні

ДК 016:2010 - 13.20.2

Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування ДК 021:2015-33141000-0

(бинти, лейкопластир, марля)

2220

25 000,00

(двадцять п'ять тисяч грн. 00 коп.)

 

Лютий 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Тканини прогумовані

ДК 016:2010 - 22.19.5

Гумові покриття

ДК 021:2015-33683000-1

(клейонка медична)

2220

2 000,00

(дві тисячі грн. 00 коп.)

 

Лютий 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Залози та інші органи, екстракти цих речовин та інші речовини людського чи тваринного походження

ДК 016:2010 - 20.10.6

Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування ДК 021:2015-33141000-0

(препарати крові людини)

2220

25 000,00

(двадцять п'ять тисяч грн. 00 коп.)

 

Лютий 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Елементи хімічні; кислоти та сполуки неорганічні

ДК 016:2010 - 20.13.2

Хімічні елементи, неорганічні кислоти та сполуки

ДК 021:2015-24311000-7

(кислота сірчана, кислота соляна)

2220

1 000,00

(одна тисяча грн. 00 коп.)

 

Лютий 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Лізин, глутамінова кислота та їхні солі; солі та гідроксиди амонію четвертинні; фосфоаміноліліди; аміди та їхні похідні й солі з цих речовин

ДК 016:2010 - 21.10.2

2220

100 050,00

(сто тисяч п'ятдесят грн. 00 коп.)

 

Лютий 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Препарати фармацевтичні, інші ДК 016:2010 - 21.20.2

Загальні протиінфекційні засоби для системного застосування та вакцини

ДК 021:2015-33651

(туберкулін, вакцина проти грипу, вакцина для профілактики гепатиту В, імуноглобулін, вакцина антирабічна)

2220

199 000,00

(сто дев'яносто дев'ять тисяч грн. 00 коп.)

 

Лютий 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Залози та інші органи, екстракти цих речовин та інші речовини людського чи тваринного походження

ДК 016:2010 - 20.10.6

Лікарські засоби для лікування захворювань крові й органів кровотворення

ДК 021:2015-33621000-9

(Імунат)

2220

120 000,00

(сто двадцять

тисяч

 грн. 00 коп.)

 

Лютий 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Ліки ДК 016:2010-21.20.1

Лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи

ДК 021:2015-33661000-1

Загальні протиінфекційні засоби для системного застосування та вакцини

ДК 021:2015-33651000-8

Проносні засоби

ДК 021:2015-33613000-0

Протидіарейні засоби, засоби для лікування шлунково-кишкових запалень / інфекцій

ДК 021:2015-33614000-7

Лікарські засоби для лікування захворювань серцево-судинної системи

ДК 021:2015-33622000-6

2220

105 000,00

(сто п'ять тисяч грн. 00 коп.)

 

Лютий 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та алкалоїди рослинного походження та їхні похідні; антибіотики

ДК 016:2010-21.10.5

Вітаміни, провітаміни

ДК 021:2015-33616000-1

Медичні препарати, крім стоматологічних матеріалів

ДК 021:2015-33697000-2

(провітаміни, вітаміни, гормони)

2220

30 000,00

(тридцять тисяч грн. 00 коп.)

 

Лютий 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та алкалоїди рослинного походження та їхні похідні; антибіотики

ДК 016:2010-21.10.5

Лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи

ДК 021:2015-33661000-1

(наркотичні препарати)

2220

160 000,00

(сто шістдесят тисяч грн. 00 коп.)

 

Лютий 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові розчини

ДК 016:2010-08.93.1

Медичні розчини

ДК 021:2015-33692000-7

(натрію хлорид р-н 0,9% по 200мл та по 400 мл)

ГЕМОДІАЛІЗ

2220

105 000,00

(сто п'ять тисяч грн. 00 коп.)

 

Березень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові розчини

ДК 016:2010-08.93.1

Сіль і чистий хлорид натрію

ДК 021:2015-14400000-5

 (сіль таблетована «Універсальна»)

2220

10 000,00

(десять тисяч грн. 00 коп.)

 

Березень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Ефіри, пероксиди, епоксиди, ацеталі та напівацеталі органічні; сполуки органічні, інші

ДК 016:2010-20.14.6

Медичні розчини

ДК 021:2015-33692000-7

(Гепарин р-н д/ін. 5,0 №5, Фраксипарин/Фленокс) ГЕМОДІАЛІЗ

2220

133 000,00

(сто тридцять три тисячі грн. 00 коп.)

 

Березень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Лактони, н.в.і.у., гетероциклічні сполуки лише з гетеро-атомом(-ами) азоту, що мають у структурі неконденсоване піразинове кільце, піримідинове кільце, піперазольне кільце чи фенотіазинову кільцеву систему без подальшої конденсації; гідантоїн та його похідні; сульфонаміди

ДК 016:2010-21.10.3

Медичні препарати, крім стоматологічних матеріалів

ДК 021:2015-33697000-2

(Епобіокрин, позчин для ін. по 2000 МО у шприці №5)

2220

75 000,00

(сімдесят п'ять тисяч грн. 00 коп.)

 

Травень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

РАЗОМ по КЕКВ 2220: 1 535 150,00 (один мільйон п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто п'ятдесят грн. 00 коп.)

Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання ДК 016:2010 - 10.71.1

Хлібопродукти ДК 021:2015 - 15811000-6

 (хліб житньо - пшеничний)

2230

101 000,00 (сто одна тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Сіль харчова ДК 016:2010 - 10.84.3

Трави та спеції ДК 021:2015 - 15872000-1

(сіль)

2230

1 000,00 (одна тисяча  грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Молоко та вершки рідинні,оброблені (молоко рідке) ДК 016:2010 - 10.51.1

Молоко ДК 021:2015 - 15511000-3

(молоко)

2230

100 000,00 (сто тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена (риба заморожена) ДК 016:2010  - 10.20.1

Морожені рибопродукти ДК 021:2015 - 15229000-9

(риба свіжоморожена)

2230

65 000,00 (шістдесят п'ять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Супи,яйця,дріжджі та інші харові продукти; екстракти та соки з м'яса, риби й водяних безхребетних (дріжджі) ДК 016:2010 - 10.89.1

Дріжджі ДК 021:2015 - 15898000-9

(дріжджі)

2230

1 000,00 (одна тисяча грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Масло вершкове та молочні пасти ДК 016:2010 - 10.51.3

Вершкове масло ДК 021:2015 - 15530000-2

(масло вершкове)

2230

38 000,00 (тридцять вісім тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Продукти молочні інші (ДК 016:2010- 10.51.5

Вершки ДК 021:2015 - 15512000-0

(сметана)

2230

2 000,00 (дві тисячі грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Сир сичужний та кисломолочний сир ДК 016-2010 - 10.51.4

Сирні продукти ДК 021:2015 - 15540000-5

2230

30 000,00 (тридцять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Яйця у шкаралупі свіжі ДК 016:2010 - 01.47.2

Продукція тваринництва ДК 021:2015 - 03142000-8

(яйця курячі)

2230

55 000,00 (п'ятдесят п'ять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Олії рафіновані ДК 016:2010 - 10.41.5

Рафіновані олії ДК 021:2015 - 15421000-5

(олія соняшникова рафінована в тарі з маркуванням)

2230

28 000,00 (двадцять вісім тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

М'ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене ДК 016:2010 - 10.12.1

М'ясо свійської птиці, заморожене ДК 016:2010 - 10.12.2

М'ясо свійської птиці ДК 021:2015 - 15112000-6

(тушка курей с/м)

2230

110 000,00 (сто десять тисяч сто грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування  ДК 016:2010 - 10.86.1

Продукти дитячого харчування ДК 021:2015 - 15884000-8

(суміші сухі для дитячого харчування)

2230

196 080,00 (сто дев'яносто шість тисяч вісімдесят грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі   ДК 016:2010 - 10.39.1

Оброблені овочі

ДК 021:2015 - 15331000-7

(томатна паста)

2230

14 000,00 (чотирнад

цять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Набори продуктові та готові страви ДК 016:2010 - 10.85.1

Оброблені продукти харчування ДК 021:2015 - 15894000-1

(набори для харчування донорів)

2230

13 900,00 (тринадцятьтисяч дев'ятсот грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Макарони, локшина, кускус і подібні борошняні вироби ДК 016-2010 - 10.73.1

Макаронні вироби ДК 021:2015 -15850000-1

(вироби макаронні)

2230

16 000,00 (шістнад

цять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Борошно зернових та овочевих культур; їхні суміші ДК 016:2010 - 10.61.2

Борошно зернових та овочевих культур і супутня продукція ДК 021:2015 - 15612000-1

(борошно пшеничне)

2230

10 000,00 (десять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Чай і кава, оброблені ДК 016:2010 - 10.83.1

Чай ДК 021:2015 -

15863000-5

(чай чорний)

2230

15 000,00 (п'ятнад

цять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Плоди й горіхи, оброблені та законсервовані ДК 016:2010 - 10.39.2

Оброблені фрукти та горіхи ДК 021:2015 - 15332000-4

(сухофрукти)

2230

10 000,00 (десять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та кондитерські, борошняні, тривалого зберігання ДК 016:2010 - 10.72.1

Сухарі та печиво; пресерви з хлібобулочних і кондитерських виробів ДК 021:2015 - 15820000-2

(печиво, кондитерські вироби, вафлі)

2230

4 000,00 (чотири тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових культур ДК 016:2010 - 10.61.3

Манна крупа ДК 021:2015 - 15625000-5

Вівсяна крупа ДК 021:2015 - 15613100-9

Горох ДК 021:2015 - 03221220-4

(крупи)

2230

60 000,00 (шістдесят тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або лущений чи дроблений ДК 016:2010 - 10.61.1

Рис оброблений ДК 021:2015 - 15614000-5

(рис)

2230

20 000,00 (двадцять

тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Цукор-сирець, тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор ДК 016:

2010 - 10.81.1

Цукор ДК 021:2015 - 15831000-2

(цукор)

2230

25 000,00 (двад

цять п'ять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Крохмал і крохмалепродукти; цукор і цукрові сиропи. н.в.і.у ДК 016:2010 - 10.62.1

Глюкоза та продукція з глюкози; фруктоза та продукція з фруктози ДК 021:2015-15622000-4

(кисіль) 

2230

5 000,00 (п'ять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Культури овочеві плодоносні, інші ДК 016:2010 - 01.13.3

Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні ДК 016:2010 - 01.13.4

Овочі листкові ДК 016:2010 - 01.13.1

Овочі ДК 021:2015 - 03221000-6

(огірки, помідори, буряк, морква, цибуля, капуста)

2230

184 000,00 (сто вісімдесят чотири тисячі грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну ДК 016:2010 - 01.13.5

Картопля та сушені овочі ДК 016:2015 - 03212000-0

(картопля)

2230

140 000,00 (сто сорок тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Оцет; соуси; суміші приправи; борошно та крупка гірчичні; гірчиця готова ДК 016:2010 - 10.84.1

Оцет; соуси; приготовані заправки; гірчичний порошок та гірчична макуха; столова гірчиця ДК 021: 2015 - 15871000-4

(оцет)

2230

1 000,00 (одна тисяча грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Прянощі, оброблені ДК 016:2010 - 10.84.2

Трави та спеції ДК 021:2015 - 15872000-1

(лавровий лист)

2230

1 500,00 (одна тисяча п'ятсот грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Плоди й горіхи, оброблені та законсервовані ДК 016:2010 - 10.39.2

Оброблені фрукти та горіхи ДК 021:2015 - 15332000-4

(повидло)

2230

3 020,00 (три тисячі двадцять грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Трави ДК 021:2015 - 15872300-4

Зелень (укроп, петрушка)

2230

500,00 (п'ятсот грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

РАЗОМ по КЕКВ 2230: 1 250 000,00 (один мільйон двісті п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.)

Шини та камери гумові нові ДК 016:2010 - 22.11.1

Шини для транспортних засобів малої тоннажності ДК 021:2015 - 34351000-2

(авторезина)

2210

26 000,00 (шість тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень  2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Вироби канцелярські, паперові ДК 016:2010 - 17.23.1

Паперові чи картонні реєстраційні журнали

ДК 021:2015-22810000-1

(типографські бланки)

2210

23 000,00 (двадцять три тисячі двадцять дві грн. 00 коп.)

 

Січень  2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Газети друковані (послуги з передплати та доставки газет) ДК 016:2010 - 58.13.1

Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали

ДК 021:2015-22200000-2

2210

14 990,00 (три тисячі п'ятсот п'ятдесят вісім грн. 00 коп.)

 

Січень  2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні ДК 016:2010 - 19.20.2

Бензин ДК 021:2015-09132000-3

Газойлі (дизельне паливо) ДК 021:2015-09134000-7

(бензин А-92, дизпаливо)

2210

138 262,84

(п'ятдесят шість тисяч двісіті грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Матраци ДК 016:2010-31.03.1

Матраци ДК 021:2015-39143112-4

(матраци)

2210

14 300,00 (чотирнад-цять тисяч триста  грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Вироби текстильні готові, інші ДК 016:2010-13.92.2

Ковдри та пледи ДК 021:2015 - 39511000-7

(ковдри)

2210

2 000,00

(дві тисячі грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Мило, засоби мийні та засоби для чищення ДК 016:2010-20.41.3

Засоби для прання і миття ДК 021:2015-39831000-6

(правльний порошок, мило господарче)

2210

7 100,00 (сім тисяч сто грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Меблі медичні, хірургічні, стоматологічні та ветеринарні; крісла парикмахерські та подібні крісла; їхні частини ДК 016:2010-32.50.3

Меблі для спальні, їдальні та вітальні ДК 021:2015-39143000-6

(ліжка дитячі)

2210

15 800,00 (п'ятнадцять тисяч вісімсот грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові ДК 016:2010-27.40.1

Електричні лампи розжарювання ДК 021:2015-31510000-4

(лампи електричні)

2210

2 800,00 (дві тисячі вісімсот грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Акумулятори електричні та частини до них ДК 016:2010-27.20.2

Акумулятори електричні ДК 021:2015-31400000-0

(акумулятори для автомобілів)

2210

6 000,00 (шість тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Стартери та стартер-генератори подвійної дії, генератори, інші, та інше устатковання ДК 016:2010-29.31.2

Електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів ДК 021:2015-31610000-5

(стартери, радіатори)

2210

34 030,00 (тридцять чотири тисячі сімдесят п'ять грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Поршневі нагнітачі для рідин ДК 021:2015-42122200-2

(поршнева для автомобіля)

2210

6 500,00 (шість тисяч п'ятсот грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Цементи, будівельні розчини, бетони та інші подібні суміші вогнетривкі, н.в.і.у. ДК 016:2010-23.20.10

Фарби та лаки на основі полімерів

ДК 016:2010-20.30.1

Шпалери ДК 016:2010-17.24.1

Будівельні матеріали ДК 021:2015-44111000-1

(цемент, фарба, шпалери, унітази, умивальники)

2210

15 000,00 (п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Труби керамічні, трубопроводи, водовідводи та фітинги до труб ДК 016:2010-23.32.13

Будівельна фурнітура ДК 021:2015-44115000-9 (матеріали для водопровідних та опалювальних систем)

2210

10 000,00 (десять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Вироби канцелярські, паперові ДК 016:2010 - 17.23.1

Друкована продукція з елементами захисту ДК 021:2015-22450000-9 (бланків сертифікатів по проходженню профілактичного наркологічного огляду (ф № 140/о), бланків медичних довідок водія (ф № 083/о)

2210

64 350,00 (шістдесят чотири тисячі триста п'ятдесят грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

РАЗОМ по КЕКВ 2210:  380 132,84  (триста вісімдесят тисяч сто тридцять дві грн. 84 коп.)

Обробляння та розподіляння води трубопроводами  ДК 016:2010 - 36.00.2

Розподіл питної води ДК 021:2015 - 65111000-4

(централізоване водопостачання)

2272

171 385,00 (сто сімдесят одна тисяча триста вісімдесят п'ять грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Послуги каналізаційні               ДК 016:2010 - 37.00.1

Послуги у сфері водовідведення ДК 021:2015 -90400000-1

(централізоване водовідведення)

2272

182 282,00 (сто вісімдесят дві тисячі двісті вісімдесят дві грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

РАЗОМ по КЕКВ 2272:  353 667,00 (триста п'ятдесят три тисячі шістсот шістдесят сім грн. 00 коп.)

Послуги освітянські, інші ДК 016-10 - 85.59.1

Послуги з навчання персоналу ДК 021:2015 - 80511000-9

(навчання посадових осіб з правил експлуатації електроустановок споживачів)

2282

960,00 (дев'ятсот шістдесят грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Послуги освітянські, інші ДК 016-10 - 85.59.1

Послуги з навчання персоналу ДК 021:2015 - 80511000-9

(навчання посадових осіб -членів тендерного комітету)

2282

2 400,00 (дві тисячі чотириста грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Послуги освітянські, інші ДК 016-10 - 85.59.1

Послуги з навчання персоналу ДК 021:2015 - 80511000-9

(навчання посадових осіб правил експлуатації теплових  установок і мереж)                          

2282

1 150,00 (одна тисяча сто п'ятдесят грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Послуги освітянські, інші ДК 016-10 - 85.59.1

Послуги з навчання персоналу ДК 021:2015 - 80511000-9

(навчання посадових осіб з охорони праці)                         

2282

1 050,00 (одна тисяча п'ятдесят грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Послуги освітянські, інші ДК 016-10 - 85.59.1

(навчання з правил будови і технічної експлуатації ліфтів)                         

2282

1 260,00 (одна тисяча двісті шістдесят грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Послуги освітянські, інші ДК 016-10 - 85.59.1

Послуги з навчання персоналу ДК 021:2015 - 80511000-9

(навчання лікарів -рентгенологів , рентгенологів

з курсу «Радіаційна безпека та поводження з

джерелами іонізуючого випромінювання»)                         

2282

1 500,00 (одна тисяча п'ятсот грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Послуги освітянські, інші ДК 016-10 - 85.59.1

Послуги з навчання персоналу ДК 021:2015 - 80511000-9

(Навчання лікаря нарколога методам проведення медичних     оглядів)                                                                           

2282

1 300,00 (одна тисяча триста грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

РАЗОМ по КЕКВ 2282:  9 620,00 (дев'ять тисяч шістсот  двадцять грн. 00 коп.)  

Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності ДК 016:2010 - 33.12.1

Технічне обслуговування і ремонт пристроїв для друку квитків ДК 021:2015-50316000-3

(обслуговування касових апаратів)

2240

1 920,00 (одна тисяча дев'ятсот двадцять грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання

ДК 016:2010 - 95.11.1

Технічне обслуговування і ремонт комп'ютерного обладнання ДК 021:2015-50312000-8, Технічне обслуговування і ремонт копіювально-розмножувальної техніки ДК 021:2015-50313000-2 (заправка, ремонт катриджів, комп'ютерної та копіювальної техніки)

2240

14 600,00 (чотирнад

цять тисяч шістсот грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання ДК 016:2010 - 33.13.1

Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання ДК 021:2015- 50421000-2(ремонт і техобслуговування медичної техніки та апаратури: дефібрилятори, автоклави, томографу, стерилізатори парові, тощо)

2240

 

 

 

103 534,10 (сто три тисячі п'ятсот тридцять чотири грн. 10 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання ДК 016:2010 - 33.13.1

Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок ДК 021:2015-50730000-1

(ремонт холодильного обладнання)

2240

5 400,00 (п'ять тисяч чотириста грн. 00 коп.)

 

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Послуги щодо технічного випробування й аналізування ДК 016:2010 - 71.20.1

Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів ДК 021:2015-50510000-3

Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів ДК 021:2015-50410000-2

(повірка медтехніки, засобів вимірювальної техніки, повірка та ремонт вузлів обліку теплової енергії, лабораторні вимірювання та випробування електротехнічних пристроїв)

2240

189 734,83 (сто вісімдесят дев'ять тисяч сімсот тринадцять чотири грн. 83 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Послуги пожежних служб

ДК 016:2010 - 84.25.1

Послуги пожежних служб ДК 021:2015-75251000-0

Цілодобове спостереження за установкою пожежної сигналізації, техобслуговування пожежної сигналізації, зарядка вогнегасників)

2240

18 395,00 (вісімнадцять тисяч триста дев'яносто п'ять грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Відходи небезпечні, зібрані

ДК 016:2010 - 38.12.2

Послуги з утилізації токсичних відходів, окрім радіоактивних відходів і забруднених ґрунтів ДК 021:2015-90523000-9

(послуги з приймання відходів)

2240

456,00 (чотириста п'ятдесят шість грн. грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Послуги щодо благоустрою території ДК 016:2010-81.30.1

Підрізання дерев ДК 021:2015-77341000-2

(послуги із зрізу сухих, аварійних дерев)

2240

12 600,00 (дванадцять тисяч шістсот грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Послуги щодо передавання даних і повідомлень ДК 016:2010-61.10.1

Послуги громадського телефонного зв'язку ДК 021:2015-64211000-8

(абонентська плата за телефон)

2240

25 024,75 (двадцять п'ять тисяч двадцять чотири грн. 75 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами

ДК 016:2010 - 61.10.4

Інтернет-послуги ДК 021:2015-72400000-4

(плата за користуванням мережі Інтернет)

2240

13 386,10 (тринадцять тисяч триста вісімдесят шість грн. 10 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Послуги систем безпеки ДК 016:2010 - 80.20.1

Послуги з охорони об'єктів та особистої охорони ДК 021:2015-79713000-5

(витрати на охорону об'єктів та майна)

2240

36 000,00 (тридцять шість тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Послуги у сфері охорони здоров'я, інші ДК 016:2010-86.90.1

Послуги медичних лабораторій ДК 021:2015-85145000-7

(витрати на бак дослідження, дослідження біоматеріалу особливо небезпечних інфекцій)

2240

192 229,00 (сто дев'яносто дві тисячі двісті двадцять дев'ять грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Послуги лікувальних закладів  ДК 016:2010 - 86.10.1

Послуги лікувальних закладів ДК 021:2015-85111000-0

(витрати на дослідження крові

2240

46 550,00 (сорок шість тисяч тисяч п'ятсот п'ятдесят грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Послуги щодо благоустрою території ДК 016:2010 - 81.30.1

Послуги з тимчасового розміщення (проживання) ДК 021:2015-98341000-5

(експлуатаційні витрати)

2240

6 993,36 (шість тисяч дев'ятсот дев'яносто три грн. 36 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Послуги щодо радіомовлення; оригінали радіомовних передач ДК 016:2010-60.10.1

Послуги з транслювання теле- та радіопередач ДК 021:2015-64228000-0

(послуги ТРК «Охтирка»)

2240

15 000,00 (п'ятнад

цять тисяч грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Розміщування інформації на веб-порталі ДК 016:2010-63.12.1

Послуги веб-сайтів ДК 021:2015-72413000-8

(оплата за веб-портал)

2240

4 080,00 (чотири тисячі вісімдесят грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Збирання безпечних відходів, придатних для вторинного використовування ДК 016:2010-38.11.1

Послуги зі збирання сміття ДК 021:2015-90511000-2

(талони на вивіз побутових відходів)

2240

20 899,20 (двадцять тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять грн. 20 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Послуги щодо страхування від нещасних випадків і страхування здоров'я ДК 016:2010-65.12.1

Послуги зі страхування життя ДК 021:2015-66511000-5

(особисте страхування водіїв)

2240

1 836,00 (одна тисяча вісімсот тридцять шість грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

 Послуги щодо страхування автотранспорту ДК 016:2010 - 65.12.2

Послуги зі страхування цивільної відповідальності ДК 021:2015-66516000-0

(страхування власників наземних транспортних засобів)

2240

5 367,75 (п'ять тисяч триста шістдесят сім грн. 75 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій ДК 016:2010-62.01.1

Послуги з розробки системного та користувацького програмного ДК 021:2015-72211000-7

(супровід програми «Медстат», програма нарахування з/плати, програма «Облік медкадрів»)

2240

32 400,00 (тридцять дві тисячі чотириста грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання універсальних послуг ДК 016:2010-53.10.1

Оренда поштових скриньок ДК 021:2015-64115000-5

(користування абонскринькою)

2240

650,00 (шістсот п'ятдесят грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Перевезення пасажирів наземним транспортом поза розкладом ДК 016:2010-49.39.3

Нерегулярні пасажирські перевезення ДК 021:2015-60140000-1

(транспортні послуги)

2240

2 000,00 (дві тисячі грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Послуги щодо очищування, інші ДК 016:2010-81.29.1

Послуги з дезінфікування та витравлювання ДК 021:2015-90921000-9

(послуги за дератизацію та дезінфекцію)

 

 

2240

9 748,80 (дев'ять тисяч сімсот сорок вісім грн. 80 коп.)

 

 

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

Послуги щодо надання професійної та технічної допомоги та консультаційні, н.в.і.у. ДК 016:2010-74.90.1

Експертні послуги

ДК 021:2015-71319000-7

(експертне обстеження ліфтів)

2240

3 629,10

(три тисячі шістсот двадцять дев'ять грн. 10 коп.)

 

Лютий 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

РАЗОМ по КЕКВ 2240:  762 434,00 (сімсот шістдесят дві тисячі чотириста тридцять чотири грн. 00 коп.)

Комп'ютери та периферійні пристрої ДК 016:2010-26.20

Комп'ютерне обладнання та приладдя ДК 021:2015-30200000-1

(сканер, принтер, ксерокс)

3110

6 100,00 (шість тисяч сто грн. 00 коп.)

 

Січень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

РАЗОМ по КЕКВ 3110:  6 100,00 (шість тисяч сто грн. 00 коп.)

Роботи будівельні опоряджувальні, облицювальні та оздоблювальні, інші ДК 016:2010-43.39.1

Капітальний ремонт і реставрація ДК 021:2015-45453000-7

Монтаж і покривання підлоги, покривання та обклеювання шпалерами стін ДК 021:2015-45432000-4

(капітальний ремонт педіатричного відділення лікарні)

3132

1 134 000,00 (один мільйон сто тридцять чотири тисячі грн. 00 коп.)

 

Червень-

серпень 2016р.

Головний розпорядник коштів- Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради

РАЗОМ по КЕКВ 3132:  1 134 000,00 (один мільйон сто тридцять чотири тисячі грн. 00 коп.)

ВСЬОГО ПО КЕКВ: 5 431 103,84 (п'ять мільйонів чотириста тридцять одна тисяча сто три грн. 84 коп.)

 

(Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 19.01.2016р. №1, від 29.02.2016 №5, 21.03.2016 №8, від 19.04.2016 №13, від 25.05.2016 №16, від 05.07.2016 №17).

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів,

Заступник головного лікаря з економ. питань           ______________       Н.І. Колєснік 

                М.П.                                                                                                            (підпис)

 

Секретар комітету з конкурсних торгів,

Бухгалтер                                                                             _____________        Л.А. Ольвач  

Назад до розділу

Опитування

Що, на Вашу думку, необхідно удосконалити на smart-порталі Охтирської міської ради?

100,00%

,00%

Триває до 30/06/2019

Останні новини з категорії:

ic

Як бути в курсі останніх новин?

Підпишіться на email розсилку, щоб отримувати найоперативнішу інформацію