ТЕСТ

Портал працює в тестовому режимі. Надайте свої пропозиції, як зробити його ще кращим.

  • Пошук по сайту
  • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

Протокол 28.08.2018 засідання робочої групи з питань підготовки проекту бюджету міста на 2019 рі

eye

45

Бюджет міста

img

Протокол

 

28.08.2018                                                 м. Охтирка                                              № 1    

 

 засідання робочої групи  з питань підготовки

проекту  бюджету міста на 2019 рік

                         

Головує:

Бондаренко Олена Костянтинівна – заступник міського голови.

 

Присутні:

Секретар комісії – Шевченко Т.П., головний спеціаліст бюджетного відділу управління фінансів та економіки.

Члени робочої групи:

Акименко І.А., начальник бюджетного відділу управління фінансів та економіки;

Бобарикіна Л.П., начальник відділу культури і туризму;

Демиденко О.В., управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства;

Теличко В.С., голова постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

Запрошені:

Ботко Л.М., т.в.о. начальника відділу охорони здоров’я;

Гайдар А.І., т.в.о. начальника управління соціального захисту населення;

Морозова Т.В., начальник відділу прогнозування доходів, фінансів виробничої сфери, фінансового контролю та аудиту управління фінансів та економіки;

Ярмак А.І., т.в.о. начальника управління фінансів та економіки;

 

Відсутні: Коваленко О,В., Малікіна О.І., Шаркова Н.М., Тронь А.В.

 

Порядок денний:

1. Про формування  дохідної частини  міського бюджету на 2019 рік

2. Про формування  видаткової частини міського бюджету на 2019 рік.

 

Вступне слово: заступник міського голови Бондаренко О.К.

Процес формування бюджету міста на наступний рік почався з прийняття рішення виконавчого комітету від 18.07.2018 № 96 «Про підготовку проекту бюджету міста на 2019 рік». Рішенням виконкому  утворено робочу групу, до складу якої входять головні розпорядники бюджетних коштів, голова постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку на інвестицій. Завданнями робочої групи є формування дохідної та видаткової частини бюджету міста на наступний рік та 2020-2021 роки.

Графік проведення засідань робочої групи розміщено 26.07.2018 на сайті міської ради в розділі «Економіка» - «Бюджет». В даному розділі передбачено висвітлювати інформацію про підсумки засідань робочої групи.

Схвалити проект бюджету міста на 2019 рік виконавчим комітетом та затвердити його міською радою необхідно до 25 грудня поточного року, як передбачено ст.77 Бюджетного кодексу України.

 

По 1 питанню слухали: начальника відділу прогнозування доходів, фінансів виробничої сфери, фінансового контролю та аудиту управління фінансів та економіки Морозову Т.В.

З метою отримання прогнозу надходжень основного податку – податку на доходи фізичних осіб управлінням фінансів та економіки направлено запити до 30 найбільших платників,  які забезпечують 65,3% надходжень податку з найманих працівників та 39,3% власних доходів загального фонду за 1 півріччя поточного року. Перелік платників затверджено додатком 3 до зазначеного рішення виконкому. Термін отримання інформації – 5 вересня поточного року. Надійшла інформація від 23 платників. Згідно отриманих даних  загальний відсоток зростання  ПДФО в 2019 році до очікуваних в  2018 році – 2,7% Низький відсоток зростання обумовлено тим, що найбільший платник – НГВУ «Охтирканафтогаз» (питома вага у сплаті податку на доходи фізичних осіб з найманих працівників за 7 місяців 2018 року – 40,8% та 24,5% у загальному обсязі власних доходів міського бюджету) надав прогноз надходжень  ПДФО на рівні 2018 року. Підприємство щороку надає прогноз надходжень та чисельність на рівні поточних років. Поряд з цим, очікуваний у 2018 році обсяг ПДФО від підприємства (76430,0 тис.грн.)  більше прогнозованого  (54753,0 тис.грн.) на 34,5%.

Інші платники (без НГВУ «Охтирканафтогаз») надали прогноз збільшення ПДФО на 10,2% при відсотку зростання в 2019 році розміру мінімальної заробітної плати 12,1%.

Перше прогнозування обсягу власних надходжень загального фонду на 2019 рік схвалено рішенням виконавчого комітету міської ради від 20.12.2017 № 187 «Про схвалення проекту рішення міської ради «Про бюджет міста на 2018 рік» та прогнозу бюджету міста на 2019 і 2020 роки» в сумі 173964,1 тис.грн.

Такий обсяг визначено з розрахунку збільшення на 5,9% до плану власних доходів на 2018 рік (164272,1 тис.грн.). Очікувані доходи поточного року - 169376,0 тис.грн., визначено їх з розрахунку фактичних надходжень станом на 01.08.2018 та питомої ваги доходів за 7 місяців у річному обсязі власних доходів за 3 попередні роки.  Прогноз наступного року 173964,1 тис.грн. більше очікуваного  2018 року на 2,7%.

Згідно з листом Міністерства фінансів України від 03.08.2018 № 05110-14-21/20720 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік» рекомендовано індекс споживчих цін на 2019 рік (грудень до грудня попереднього року) в розмірі 107,4%, що встановлено основними прогнозними макропоказниками економічного і соціального розвитку України, схваленими постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546.

         Прогноз надходження в розрізі податків буде складено управлінням фінансів та економіки після отримання даних від контролюючого органу - ГУ ДФС у Сумській області (по терміну надання інформації – 05.09.2018).

         По 2 питанню слухали: начальника бюджетного відділу управління фінансів та економіки Акименко І.А.

         Основними документами, що покладені в основу формування показників бюджету на 2019 рік, є:

-            розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 № 315-р «Про схвалення проекту Основних напрямків бюджетної політики на 2019-2021 роки», постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки», лист Міністерства фінансів України від 03.08.2018 № 05110-14-21/20720 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік».

     Перший сценарій (базовий) є продовженням сценарію І прогнозу, який закладено до державного бюджету 2018 року, основою якого є здійснення реформ, закріплених у Середньостроковому плані пріорітетних дій Уряду  до 2020 року, стратегії подолання бідності, Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, Експортній стратегії тощо.

  Планується підвищення розмірів державних соціальних стандартів – розміру прожиткового мінімуму, розміру мінімальної заробітної плати, розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

Головним розпорядникам бюджетних коштів для використання в роботі доведений лист Міністерства фінансів України від 03.08.2018 № 05110-14-21/20720 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік». Для формування проекту видаткової частини бюджету на 2019 рік  головним розпорядникам направлено лист від 05.08.2018 № 02-04/869 щодо проведення  та надання розрахунків потреби бюджетних асигнувань загального та спеціального фонду в розрізі кодів програмної  та економічної класифікації видатків, а також переглянути міські діючі програми на 2019 рік.

        

         Потреба на 2019 рік обраховується з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік, які доведені вищезазначеним листом Міністерства фінансів України.

При здійсненні розрахунків передбачено встановлення з 1 січня 2019 розмірів:

- мінімальної заробітної плати –4173 грн. (ріст до попереднього року – 12,1 %);

- розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 1921 грн.  (ріст до попереднього року – 9 %).

При здійсненні розрахунків потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2019 рік застосовується в середньому коефіцієнт 1,1. Коефіцієнт запропоновано застосувати до обсягу видатків, які передбачені у бюджеті 2018 року зі змінами, в такому розмірі:

- оплата теплопостачання – 1,101;

- оплата водопостачання та водовідведення – 1,101;

- оплата електроенергії – 1,1;

- оплата природного газу – 0,997;

- оплата інших енергоносіїв – 1,101.

 

При розрахунку потреби в коштах інших видатків приймається до уваги індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 107,4 відсотка.

Надані головними розпорядниками розрахунок потреби в асигнуваннях на 2019 рік будуть опрацьовані працівниками управління фінансів та економіки.

В бюджеті міста на 2019 рік планується передбачити кошти на реалізацію діючих міських програм. Головним розпорядникам необхідно звернути увагу на термін дії програм, обсяг видатків, який направлений на виконання заходів програми, за роками.

 

Вирішили:

 

1. Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради  від 18.07.2018 № 96 “Про підготовку проекту бюджету міста на 2019 рік”:

1.1. Управлінню фінансів та економіки:

1) на виконання наказу Міністерства фінансів України від 17.07.2018 № 617 (оновлені Типові форми бюджетних запитів), розробити інструкцію з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста на 2019 рік із застосуванням програмно-цільового методу та довести її до головних розпорядників бюджетних коштів;

2) в термін до 10.09.2018 року обрахувати прогнозні показники надходження податків до бюджету.

1.2. Головним розпорядникам бюджетних коштів подати до управління фінансів та економіки:

до 05.09.2018 року:

1) обґрунтовані розрахунки потреби бюджетних асигнувань загального фонду в розрізі кодів функціональної класифікації та економічної класифікації з поясненням по кожному коду, та по спеціальному фонду – в розрізі функціональної, економічної класифікації та видів надходжень.

Особливу увагу приділити капітальним видаткам: надати перелік об’єктів, орієнтовну вартість робіт та орієнтовний графік виконання робіт;

 

2) проаналізувати показники діючих міських програм: обсяги видатків на їх реалізацію, терміни дії та інше;

3) в разі необхідності підготувати проекти рішень міських програм, термін дії яких закінчується в 2018 році, або показники не відповідають потребі, та подати їх на затвердження міською радою до жовтня місяця поточного року.

 

Під час складання бюджетних запитів:

 не допускати збільшення штатної чисельності працівників бюджетної сфери таустанов, що належать до сфери їх управління;

вжити заходів щодо удосконалення мережі бюджетних установ та упорядкування штатної чисельності працівників;

у повному обсязі забезпечити необхідними асигнуваннями захищені статтівидатків, інші видатки, виходячи з фінансового ресурсу;

у повному обсязі забезпечити потребу в асигнуваннях на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, розрахованих на підставі проведеного енергоаудиту споживання енергоносіїв за 2018 рік, врахувати жорсткий режим їх економного використання. Розрахунок потреби коштів на сплату енергоносіїїв узгодити з відповідальною особою управління КБ та ЖКГ;

скорочення не першочергових видатків;

обґрунтувати доцільність продовження терміну виконання міських програм тапотреб у фінансових ресурсах, провести оцінку їх ефективності за окремими критеріями;

планувати бюджетні асигнування на виконання пріоритетних напрямів та виключити непріоритетні та неефективні витрати, насамперед ті, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань головного розпорядника.

 

1.3. Управлінню фінансів та економіки розробити та довести до відома головних розпорядників графік їх заслуховування щодо обґрунтування потреби в бюджетних асигнуваннях, доцільності включення її до бюджетних запитів на 2019 рік.

1.4. Розпорядникам бюджетних коштів при складанні прогнозу власних надходжень бюджетних установ обґрунтувати їх використання,  направивши кошти в першу чергу на заробітну плату, комунальні послуги та господарські витрати.

Назад до розділу

Опитування

Що, на Вашу думку, необхідно удосконалити на smart-порталі Охтирської міської ради?

100,00%

,00%

Триває до 30/06/2019

Останні новини з категорії:

Як не заблукати в лабіринтах місцевого бюджету

Експертами проекту «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів» LOGIKA, який реалізується в Україні за підтримки Європейського союзу, підготовлено Путівник для громадськості «Як не заблукати в лабіринтах місцевого бюджету»

eye

35

Топ новини 2

12 квітня 2019 10:49

Публічне представлення головними розпорядниками інформації про виконання міського бюджету у 2018

Про використання бюджетних коштів відзвітували сім головних розпорядників Охтирської міської ради

eye

32

Топ новини 2

15 березня 2019 14:31

До уваги фізичних осіб, що мають у власності нерухоме майно та надають його в оренду!

З 01 січня 2019 року продовжує діяти рішення Охтирської міської ради від 27.11.2017 № 942-МР «Про визначення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб по м. Охтирка», яким затверджено міні

eye

49

Новини

17 грудня 2018 16:46

ic

Як бути в курсі останніх новин?

Підпишіться на email розсилку, щоб отримувати найоперативнішу інформацію